Правопис і відмінювання власних імен людей, страница 3

Питання

після твердих нешипл. приголосних

після шипл. приголосних

після м’яких нешипл. приголосних

Н.

хто? що?

Євген-ٱ,
Петр-о

Лукаш-ٱ

Василь (Ігор),
Геннаді

Р.

кого? чого?

Євген-а,
Петр-а

Лукаш-а

Васил-я,
Геннаді

Д.

кому? чому?

Євген-у, -ові,
Петр-у, -ові

Лукаш-у, -евіٱ

Васил,
Геннаді

З.

кого? що?

Євген-а,
Петр-а

Лукаш-а

Васил,
Геннаді

О.

ким? чим?

Євген-ом,
Петр-ом

Лукаш-ем

Васил-ем,
Геннаді-єм

М.

(при) кому? чому?

Євген-і, -у,-ові,
Петр-у, -ові

Лукаш-і, -у,-ові

Васил-і, -ю, -еві,
Геннаді-ї, -ю, -єві

Кл.

звертання

Євген-е

Петр-е

Лукаш-е

Васил-ю

Геннаді

Примітка. Якщо іменник закінчується на р, то можна визначати тип відмінювання за таким правилом: якщо при перекладі на російську мову р – твердий, то відмінюється, як Петро (укр. Єгор – рос. Егор),  якщо р м’який – як Василь (укр. Ігор – рос. Игорь).

ІІІ відміна(жіночі імена, що закінчуються на приголосний)

Питання

після твердих нешипл. приголосних

Н.

хто? що?

Любов, Нінель

Р.

кого? чого?

Любов-і, Нінел-і

Д.

кому? чому?

Любов-і, Нінел-і

З.

кого? що?

Любов, Нінель

О.

ким? чим?

Любов’ю, Нінелл-ю

М.

(при) кому? чому?

Любов-і, Нінел-і

Кл.

звертання

Любов-е, Нінел-е

ЗВЕРТАННЯ У ДОКУМЕНТАХ

У документах (повідомленнях, запрошеннях, оголошеннях) найчастіше вживаються складні звертання, виражені словосполученнями. Як правило, вони оформляються окремим реченням зі знаком оклику в кінці й розташовуються посередині сторінки:

Шановний пане Олегу Степановичу!

Запрошуємо Вас взяти участь у науково-практичній конференції „Людина, культура, техніка у новому тисячолітті”, яка відбудеться...

1. Вибір відмінка слів у складних звертаннях:

1.  Прикметник (шановний, високошановний, вельмишановний) – Н.в.

2.  Прізвище – Н.в. (пане Кравчук, студентко Власова).

3.  Ім’я та по батькові – Кл.в. (Ірино Олександрівно, Ігоре Савичу).

4.  загальна назва (на першому місці – Кл.в.) та загальна назва або ім’я (після першої загальної назви – Н.в. або Кл.в.): пане полковник і пане полковнику, сестро Ольга і сестро Ольго.

Увага! На відміну від російської мови в українські існують спеціальні закінчення для кличного відмінка.


2. Закінчення іменників у кличному відмінку (форма звертання)

І відміна (чол. і жін. рід із закінченнями –а, -я)

Н.в.

–А

правило

після нешипл. приг.

після шипл. приг.

після приг. в емоційно нейтральних словах

у пестливих словах, неофіційних іменах

після голосних, апострофа, Ь

Кл.в.

О

Е

Ю

Є

приклад

Ганно,
Миколо,
сестро,
Інно

Мише,
душе,
Маше

Катре, Ілле,

земле, воле,

доле, Натале

Аню, Васю,

доню, матусю,

бабцю, Зою,

Петю

Маріє, Надіє,

Соф’є, мріє,

Дар’є, Мар’є,

Наталіє

ІІ відміна (чол. рід із закінченням –о, з кінцевим приголосним)

Кл.в.

правило

приклад

У

після суфіксів –к-, -ик-, -ок-,
-ник-

полковнику, Петрику, Іванку, батьку, синку

після г, к, х в іншомовних іменах

Людвігу, Джеку, Фрідріху

після шиплячих (крім ж) у загальних назвах

слухачу, погоничу, читачу

у словах дід, син, тато, Олег

діду, сину, тату, Олегу

Е

у безсуфіксних іменниках і з кінцевими –ак, -ець

пане, Іване, Петре, Пилипе, Ігоре, юначе, козаче, хлопче, молодче

у власних назвах з після шиплячих

Довбуше, Тимоше

у загальних назвах після ж, р (крім м’якої групи)

стороже, ректоре, бригадире, школяре, маляре, ювіляре

Ю

замість кінцевих й, ь

ковалю, Василю, Юрію, Андрію

у загальних назвах м’якої групи після р

секретарю, кобзарю, токарю

ІІІ відміна (жін. рід з кінцевим приголосним + мати) має в Кл.в. закінчення Е: Любове, Юдифе, Руте, свекрове, юносте, радосте. Слово мати в Кл.в. має форму мати.

ТВОРЕННЯ І ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕН ПО БАТЬКОВІ

1. Творення імен по батькові

Чоловіче ім’я

Основа імені + ович

ь, й + ович

Основа імені +івна

ь + івна          й + ївна

Петр-о

Федір – Федор-а

Ігор

Василь

Геннадій

Петрович

Федорович

Ігорович

Васильович

Геннадійович

Петрівна

Федорівна

Ігорівна

Василівна

Геннадіївна

винятки

Григор-ій

Яків

Микола

Лука

Кузьма

Сава

Ілля

Григорович

Якович

Миколович,
Миколайович

Лукич

Кузьмич

Савич, Савович

Ілліч

Григорівна

Яківна

Миколівна,
Миколаївна

 


      за правилом

2. Відмінювання

чоловічі

жіночі

Н.

Петрович-, Ігорович-

-

Олегівн-, Марківн-

а

Р.

Сидорович-, Ілліч-

а

Валеріївн-, Пилипівн-

и

Д.

Васильович-, Олегович-

у

Семенівн-, Костянтинівн-

і

З.

Захарович-, Андрійович-

а

Богданівн-, Якимівн-

у

О.

Степанович-, Савич-

ем

Зиновіївн-, Макарівн-

ою

М.

Кузьмич-, Тарасович-

у

Євгенівн-, Миронівн-

і

Кл.

Юрійович-, Борисович-

у

Антонівн-, Тихонівн-

о