Правопис і відмінювання власних імен людей, страница 2

ВІДМІНЮВАННЯ ПРІЗВИЩ

1. Відмінювання прізвищ іменникового типу

Українські та інші слов’янські прізвища, що мають закінчення іменників І та ІІ відміни, відмінюються, як відповідні іменники.

І відміна (прізвища чоловічого і жіночого роду)

Питання

(після твердих нешипл. приголосних)

(після шипл. приголосних)

Н.

хто? що?

Дзюб,
Дейнек

Гущ-а

Гмир,
Гамалі-я

Р.

кого? чого?

Дзюб,
Дейнек

Гущ-і

Гмир,
Гамалі-ї

Д.

кому? чому?

Дзюб,
Дейнец*

Гущ-і

Гмир,
Гамалі-ї

З.

кого? що?

Дзюб,
Дейнек

Гущ-у

Гмир,
Гамалі-ю

О.

ким? чим?

Дзюб-ою,
Дейнек-ою

Гущ-ею

Гмир-ею,
Гамалі-єю

М.

(при) кому? чому?

Дзюб,
Дейнец*

Гущ-і

Гмир,
Гамалі-ї

Кл.

звертання

= Н.в.

= Н.в.

= Н.в.

* У Д.в. і М.в. перед закінченням –і відбуваються чергування: г//з, к//ц, х//с (Водолага – Водолазі, Балабуха – Балабусі)

ІІ відміна(прізвища чоловічого роду)       

Питання

після твердих нешипл. приголосних

після шипл. приголосних

після м’яких нешипл. приголосних

Н.

хто? що?

Кривоніс-ٱ,
Симоненк-о

Куліш-ٱ

Заєць,
Сухові

Р.

кого? чого?

Кривонос-а,
Симоненк-а

Куліш-а

Зайц,
Сухові

Д.

кому? чому?

Кривонос-у, -ові,
Симоненк-у, -ові

Куліш-у, -евіٱ

Зайц,
Сухові

З.

кого? що?

Кривонос-а,
Симоненк-а

Куліш-а

Зайц,
Сухові

О.

ким? чим?

Кривонос-ом,
Симоненк-ом

Куліш-ем

Зайц-ем,
Сухові-єм

М.

(при) кому? чому?

Кривонос-і, -у,-ові,
Симоненк-у, -ові

Куліш-і, -у,-ові

Зайц-і, -ю, -еві,
Сухові-ї, -ю, -єві

Кл.

звертання

= Н.в.

= Н.в.

= Н.в.

Примітка. Якщо іменник закінчується на р, то можна визначати тип відмінювання за таким правилом: якщо при перекладі на російську мову р – твердий, то відмінюється, як Кривонос (укр. Котляр – рос. Котляр), якщо р зникає – як Куліш (укр. Школяр – рос. Школьник), якщо р м’який – як Заєць (укр. Зубар – рос. Зубарь).

2. Відмінювання прізвищ прикметникового типу

Присвійного типу з суфіксами –ов (-ев, -єв, -ів, -їв), -ин (-ін, -їн)

Н.

Павлов

Ковалів

Гаршин

Мухін

Гур’їн

Р.

Павлов

Ковалів

Гаршин

Мухін

Гур’їн

Д.

Павлов

Ковалів

Гаршин

Мухін

Гур’їн

З.

Павлов

Ковалів

Гаршин

Мухін

Гур’їн

О.

Павлов-им

Ковалів-им

Гаршин-им

Мухін-им

Гур’їн-им

М.

Павлов-у, -і

Ковалів-у, -і

Гаршин-у, -і

Мухін-у, -і

Гур’їн-у, -і

Кл.

= Н.в.

= Н.в.

= Н.в.

= Н.в.

= Н.в.

Чоловічі із закінченнями –ий, -ой, -ій, жіночі прикметникового типу

чоловічі

жіночі

-ий, -ой

-ій

Н.

Толст-ой

Завгородн-ій

Чайковськ

Завгородн

Р.

Толст-ого

Завгородн-ього

Чайковськ-ої

Завгородн-ьої

Д.

Толст-ому

Завгородн-ьому

Чайковськ-ій

Завгородн-ій

З.

Толст-ого

Завгородн-ього

Чайковськ

Завгородн

О.

Толст-им

Завгородн-ім

Чайковськ-ою

Завгородн-ьою

М.

Толст-ому

Завгородн-ьому

Чайковськ-ій

Завгородн-ій

Кл.

= Н.в.

= Н.в.

= Н.в.

= Н.в.

3. Невідмінювані прізвища

чоловічі і жіночі

1)  неслов’янського походження з кінцевим голосним (крім –а, -я):

-е: Беранже, Гейне, Гете;

-є: Барб’є, Готьє, Лавуазьє;

-і: Ґолсуорсі, Россіні, Кюрі;

-ї: Віньї, Шантійї, Кюї;

-о: Буало, Віардо, Пількамайо;

-у: Шоу;

-ю: Камю, Сю;

2)  неслов’янські з наголошеним кінцевим –а: Жоффруа, Гаргантюа, Дюма, Дега, Кантона;

3)  з кінцевим –их, -аго, -ово: Суково, Бурого, Живаго, Сєдих, Петрових;

жіночі

1)  з кінцевим приголосним, ь, й: Віри Фішер, Суховій, Козуб, Кормилець;

2)  українські з кінцевим –о: Наталії Юхно, Мазало, Тарасенко.

Увага: чоловічі прізвища такого типу, на відміну від російської мови, відмінюються: Ігоря Нечитайла, Матухна, Коваленка.

ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕН

Імена людей відмінюються, як іменники, відповідно до типу відміни й групи.

І відміна(чоловічі і жіночі імена із закінченням у Н.в. -а, -я)

Питання

(після твердих нешипл. приголосних)

Н.

хто? що?

Микол

Явдох

Ілл

Наді-я

Р.

кого? чого?

Микол

Явдох

Ілл

Наді-ї

Д.

кому? чому?

Микол

Явдос*

Ілл

Наді-ї

З.

кого? що?

Микол

Явдох

Ілл

Наді-ю

О.

ким? чим?

Микол-ою

Явдох -ою

Ілл-єю

Наді-єю

М.

(при) кому? чому?

Микол

Явдос*

Ілл

Наді-ї

Кл.

звертання

Микол-о

Явдох-о

Наді-є

Ілл-е

* У Д.в. і М.в. перед закінченням –і відбуваються чергування: г//з, к//ц, х//с (Ївга – Їв зі, Параска – Парасці, Явдоха – Явдосі)

ІІ відміна(чоловічі імена, що закінчуються на приголосний)