Правопис і відмінювання власних імен людей

Страницы работы

Содержание работы

ПРАВОПИС І ВІДМІНЮВАННЯ ВЛАСНИХ ІМЕН ЛЮДЕЙ

ПРАВОПИС ПРІЗВИЩ... 2

1. Написання м’якого знака й апострофа. 2

2. Передача початкових літер прізвищ.. 3

3. Подвоєння приголосних у прізвищах. 4

4. Написання голосних і суфіксів. 4

5. Написання закінчень прізвищ прикментикового типу. 5

ВІДМІНЮВАННЯ ПРІЗВИЩ... 6

1. Відмінювання прізвищ іменникового типу. 6

2. Відмінювання прізвищ прикметникового типу. 7

3. Невідмінювані прізвища. 7

ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕН.. 8

І відміна. 8

ІІ відміна. 8

ІІІ відміна. 9

ЗВЕРТАННЯ У ДОКУМЕНТАХ.. 9

1. Вибір відмінка слів у складних звертаннях: 9

2. Закінчення іменників у кличному відмінку (форма звертання) 10

І відміна. 10

ІІ відміна. 10

ІІІ відміна. 10

ТВОРЕННЯ І ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕН ПО БАТЬКОВІ 11

1. Творення імен по батькові 11

2. Відмінювання. 11


ПРАВОПИС ПРІЗВИЩ

Українські прізвища передаються на письмі відповідно до вимови за загальними правилами українського правопису:

Березі́вський, Білове́рхий, Ведмеді́в, За́єць, Кривоні́с, Микола́єнко, Олексі́єнко, Олександро́вич, Шве́ць

Найголовніші правила щодо правопису російських прізвищ

1. НАПИСАННЯ М’ЯКОГО ЗНАКА Й АПОСТРОФА.. 2

2. ПЕРЕДАЧА ПОЧАТКОВИХ ЛІТЕР ПРІЗВИЩ... 3

3. ПОДВОЄННЯ ПРИГОЛОСНИХ У ПРІЗВИЩАХ.. 4

4. НАПИСАННЯ ГОЛОСНИХ І СУФІКСІВ.. 4

5. НАПИСАННЯ ЗАКІНЧЕНЬ ПРІЗВИЩ ПРИКМЕНТИКОВОГО ТИПУ.. 5

1. Написання м’якого знака й апострофа

Апостроф ставиться за українським правописом (після губних приголосних Б, П, В, М, Ф перед Я, Ю, якщо в корені перед губними немає інших приголосних (крім Р), і в словах, утворених від імені Лук’ян):

Російською мовою

Українською мовою

Помяловский

Пом’яловський

Румянцев

Рум’янцев

Порубянский

Поруб’янський

Торфяников

Торф’яников

Але: Звягінцев, Святкін, Цвяшков.

Це правило можна зобразити у формі алгоритму:

 


В інших випадках при написанні апострофа чи м’якого знака у прізвищах та іншомовних словах можна користуватися такою схемою:

 


М’який знак буде також зберігатися в кінці слів і перед приголосними після Д, Т, З, С, Ц, Л, Н: Вольнов, Коньков, Лось, Соболь.

Після інших приголосних і при написанні в російській мові твердого знака:

2. Передача початкових літер прізвищ

Слід запам’ятати, що початкова літера Н, Ф, А прізвища ніколи не змінюється (в іменах може змінюватися):

Алексєєв (хоча Олексій), Александров (хоча Олександр), Ємельянов (хоча Омелян), Ніколаєв (хоча Микола), Філіппов (хоча Пилип).

Примітка. Російська літера Е може передаватися українськими Є чи Е, але ніколи не І чи Ї: Ананьєв, Кащеєв.

3. Подвоєння приголосних у прізвищах

Подвоєння приголосних у прізвищах російського походження, як правило зберігається:

Рос.     Бессарабова                                        укр.          Бессарабова

             Анненков                                                       Анненков

             Куринной                                                       Курінной

             Филиппов                                                      Філіппов

4. Написання голосних і суфіксів
Рос.
літера

Укр.
літера

Умови вживання, приклади

Ё

ЙО

на початку слова, після голосних і твердих приголосних (у рос. мові після приголосного писався Ь або Ъ): Йолкін, Йожиков, Бугайов, Водойомов, Соловйов (рос. Соловьёв), Воробйов (рос. Воробьёв)

О

після шиплячих (Ж, Ч, Ш, Щ): Чорний, Пугачов, Щоголєв, Жолудєв

Е

якщо прізвище утворене від імен, спільних для російської та української мов: Федоров (бо Федір), Семенов (бо Семен), Артемов (бо Артем)

ЬО

після м’яких приголосних: Тьоркін, Алфьоров, Клеймьонов, Гриньов

Е

Є

на початку слова, після голосних, м’якого знака та апострофа: Єгоров, Ємельянов, Гуляєв, Благоєв, Аркадьєв, Артемєв, Григорєв

у суфіксах -ЄВ-, -ЄЄВ- після приголосних, крім шиплячих (Ж, Ч, Ш, Щ) Р і Ц: Макєєв, Благоєв, Євсєєв, Каменєв

коли російська Е відповідає українській І (І не чергується): Бєлкін (бо білка, білки), Пєнкін (бо піна, піни), Гнєздилов (бо гніздо, гнізда);

але: Каменєв (бо камінь, але каменя), Гребенщиков (бо гребінь, але гребеня)

Е

після приголосних в середині слова: Шевцов, Денисов, Безруков, Непряхін

у суфіксах -ЕВ-, -ЕЄВ- після шиплячих (Ж, Ч, Ш, Щ) Р і Ц: Жихарев, Звєрев, Зайцев

И

И

після приголосних у прізвищах, утворених від спільних для російської мови слів, де російському И відповідає українська И: Зимін (бо зима), Кормилець (бо кормити), Виноградов (бо виноград), Пивоваров (бо пиво), Сидоров (бо Сидір)

після шиплячих (Ж, Ч, Ш, Щ) і Ц: Шишкін, Чичиков, Циплаков

у суфіксах -ИЧ-, -ИК-, -ИЦ(ЬК)-, -ИШ-, -ИЩ-: Бабич, Рудик, Радищев, Гнатишин, Козицький, Голицин

у префіксі ПРИ-: Пришвін, Примаков, Пригорін

І

На початку слова: Іванов, Ільїн, Ігнатов

після приголосних, крім шиплячих і Ц: Філіппов, Нікітін, Пушкін, Каразін, Фомін

Ї

після голосних, м’якого знака й апострофа: Воїнов, Заїкін, Ільїн, Ананьїн, Захар’їнов, Коров’їн

суф.

-СК-

-ЦК-

-ЗК-

суф.

-СЬК-

-ЦЬК-

-ЗЬК-

Булаховський, Вербицький, Печенізький

-ЕЦ

-ЕЦЬ

-ЄЦЬ

Кормилець, Заєць, Коломієць

5. Написання закінчень прізвищ прикментикового типу

чоловічі

жіночі

рос.

-ОЙ

-ЫЙ

-ИЙ

-АЯ

-ЯЯ

правило

завжди

якщо жіноче прізвище в Н.в. у рос. мові мало закінчення -ая

якщо жіноче прізвище в Н.в. у рос. мові мало закінчення -яя

завжди

укр.

-ОЙ

-ИЙ

-ИЙ

-ІЙ

приклад

Толстой, Руцькой

Гулий, Безхутрий

Чайковський
(рос. Чайковская),
Красний
(рос. Красная)

Новохатній
(рос. Новохатняя),
Завгородній
( рос. Завгородняя)

Чайковська, Толста, Красна

Новохатня, Завгородня

Похожие материалы

Информация о работе