Загальні вимоги до організації, яка має намір акредитуватись в Системі в якості з органу сертифікації продукції; в якості ВЛ. Перелік основних документів, які має акредитований орган з сертифікації продукції

Страницы работы

Содержание работы

18.Загальні вимоги до організації, яка має намір акредитуватись в Системі в якості з органу сертифікації продукції.

1розділ «Галузь використання»:

Цей розділ встановлює вимоги до органу сертифікації продукції, а також порядок їх акредитації в системі

4розділ «Загальні вимоги»:

1)як ОС можуть бути акредитовані підприємства та організації будь-якої форми власності

2)діяльність ОС здійснюється під керівництвом нац. органу з сертифікації

3)щоб бути акредитованою в системі сертифікації в якості органа з сертифікації організація повинна мати:

- організаційну структуру, адміністративні та нормативні права для управління роботами з сертифікації в заявленій галузі акредитації.

- компетентний персонал, кваліфікація якого підтверджена документально за результатами акредитації

- централізований фонд нормативних документів та методи їх випробування

- систему двосторонніх зв’язків з постачальниками або виробниками сертифікованої продукції

- договірні забовязання з ВЛ та органом сертифікації системи якості

- статут, що визначає її діяльність

- положення про орган сертифікації продукції

- настанову з якості

- комплект організаційно - методичних та нормативних документів системи сертифікації

- документи, що встановлюють правила та порядок проведення технічного нагляду за виробництвом та продукцією

- ОС повинен забезпечувати конфіденційність інформації

19. Загальні вимоги до організації, яка має намір акредитуватись в Системі в якості ВЛ

1.Незалежність

1.1ВЛ повинна мати юридичний статус, адміністративну підпорядкованість,фінансовий стан та систему оплати праці співробітників, що забезпечує необхідну впевненість в тому, що вона визнається об’єктивно та не залежить від розробників, виробників та споживачів продукції.

2. Технічна компетентність

2.1ВЛ повинна забезпечувати тех. компетентність під час проведення випробувань за визначений час акредитації  

2.2 ВЛ повинна мати керівника

2.3 кожен співробітник повинен бути компетентним щодо закріпленої сфери діяльності,повинен мати посадову інструкцію,яка установлює функції,обов’язки,права та вимоги до освіти,технічних знань та досвіду роботи

2.4 співробітники,які беруть безпосередню участь у випробуваннях повинні бути атестовані на право проведення

2.5 ВЛ повинна мати документацію підтверджуючу відомості та документи підтверджуючі атестацію персоналу

3 Приміщення та навколишнє середовище

3.1 приміщення та навколишнє середовище повинні відповідати вимогам норм документів на методи випробувань

3.2 доступ до місць проведення випробувань повинен контролюватися

4 Випробування обладнання та ЗВТ

4.1 ВЛ повинна мати обладнання яке необхідне для випробувань згідно визначеної галузі акредитації. Випробувальне обладнання та ЗВТ повинні відповідати правилам та НД на методи випробувань

4.2 все обладнання повинно утримуватися в умовах, що забезпечують їх зберігання. Випрб. облад. Повинно бути атестованим згідно вимог ГОСТ 24555-81, ЗВТ повин. проходити періодичну повірку згідно з ДСТУ 2708-2006

4.3 несправне вимір. облад. Повинно зніматись з експлуатації і зберігатись у місці, яке недоступне, забезпечує  зберігання ЗВТ і неможливість його випадкового використання

4.4 кожна одиниця випроб. облад. та ЗВТ повинна бути зареєстрована. Реєстраційний документ має містити :

- назву та вид

- підприємство виробника

- заводський та інвентарний номер

- дані про несправності та ремонт

- дані про атестацію та повірку

5 Методи випробувань та процедури

5.1 акредитована ВЛ повинна мати документацію що вимагає:

- документи, які встановлюють технічні вимоги до проведення, що випробується та методи її випробування

- документи, які встановлюють програми та методи проведення випробувань. Методики випробувань повинні бути атестовані

- документи, що стосуються у підтриманні належному стані ВО та ЗВТ

- документи, що зберігають інформацію та результати випробувань(протоколи, робочі журнали, звіти)

5.2 всі розрахунки і передача результатів випробувань повинні підлягати відповідній перевірці

6 Система якості

6.1 ВЛ  повинна мати систему якості, яка відповідає її діяльності та обсягу робіт системи якості ВЛ повинна бути включена в настанову з якості

6.2 ВЛ повинна мати призначену особу, відповідальну за забезпечення якості випробувань

7 Вироби та продукція, що випробовується

7.1 продукція, яка підлягає випробуванням, повинна бути оформлена та пронормована згідно діючій лабораторній системі

7.2 зразки продукції повинні бути ідентифіковані на відповідність ТД

7.3 у разі наявності вимог щодо особливих умов зберігання зразків продукції повинні бути встановлені порядок і процедура стосовно умов зберігання, які мають документуватися в особливому порядку

7.4 в ВЛ повинні бути встановлені правила, що визначають порядок зберігання, проведення  зразків продукції їх власнику

21 Перелік основних документів, які має акредитований орган з сертифікації продукції

1)положення про ОС згідно з вимогами додатку Б

2)порядок сертифікації конкретної продукції(за необхідністю)згідно вимог додатку В

3)настанову з якості ОС:

- заяву про політику в галузі якості

- стислий опис статусу ОС

- кваліфікація та повноваження персоналу ОС як штатного так і позаштатного

- процедура підбору та навчання персоналу ОС

- процедура пов’язана з розглядом апеляції

- повноваження ради ОС

- організація структури, відповідність та розподіл функцій між виконавчими групами

- копії атист. акридит. та паспортів ВЛ

- перелік субпідрядників

- посадові інструкції персоналу

- систему контролю, що забезпечує її своєчасну актуалізацію та наявність на робочих місцях

22 Видачею яких документив закінчюється робота органу з сертифікації продукції?

1)  Сертифікат відповідності на продукцію, який видаеться після видання дикларації про відповідність і реєстрації в ОС

2)  Сертифікат відповідності на продукцію, який видаеться самим ОС після проведення робіт

Похожие материалы

Информация о работе