Забезпечення заходів і дій в межах Єдиної державної системи цивільного захисту, страница 6

Зазначені сценарії можливого розвитку конкретних надзвичайних ситуацій розробляються у вигляді графічних документів, які мають на­зви:

"Картка очікуваної інженерної обстановки, що може виникнути на
території__________________________________________________________________________           

(повна назва досліджуваного об'єкта)

у результаті___________________________________________________________________";

(назва вірогідної причини виникнення надзвичайної ситуаціі)
"Картка  очікуваної пожежної обстановки,  що  може виникнути  на
території __________________________________________________________________________           

(повна назва досліджуваного об'єкта)

у результаті__________________________________________________________________            ";

(назва вірогідної причини виникнення надзвичайної ситуації)
"Картка очікуваної радіаційної обстановки,  що може виникнути на
території_________________________________________________________________________           

(повна назва досліджуваного об'єкта)

у результаті__________________________________________________________________            ";

(назва вірогідної причини виникнення надзвичайної ситуації)
"Картка  очікуваної  хімічної  обстановки,   що   може   виникнути   на
території__________________________________________________________________________           

(повна назва досліджуваного об'єкта)

у результаті__________________________________________________________________            ".

(назва вірогідної причини виникнення надзвичайної ситуації)

Кожна з карток оформляється на плані об'єкта за результатами ви­явлення методом прогнозу очікуваної інженерної (пожежної, радіаційної або хімічної) обстановки, що може виникнути на території об'єкта при реалізації конкретних надзвичайних ситуацій.

На кожному бланці плану об'єкта у масштабі відображають конфігурацію усіх будівель, споруд, захисних споруд, комунально-енергетичних мереж тощо, а біля кожної з них чорним кольором вико­нують умовні позначки, що розшифровуються у спеціальних додатках до плану об'єкта (наприклад, назва цеху, підрозділу або елемента об'єкта, що розміщується в цій будівлі (споруді); основні характеристики його технологічного обладнання; тип будівлі, кількість поверхів, особливості конструктивного виконання та матеріали, що використовувались для ви­конання несучих стін, перегородок, перекрить, покрівлі, дверей, вікон; ступінь вогнестійкості будівлі та категорія пожежної небезпеки вироб­ництва тощо). На виконаних таким чином бланках відображають можли­вий ступінь шкоди, що може бути завдана елементам об'єкта внаслідок впливу кожного з уражальних чинників вірогідних надзвичайних ситуацій. Так, при оформленні "Картки очікуваної інженерної обстановки..." на плані об'єкта за допомогою тактичних знаків відображають: вірогідне місце розташування епіцентру вибуху і його основні характеристики; зовнішні межі зон слабкого, середнього, сильного та повного руйнувань; можли­вий ступінь зруйнування кожної з будівель (споруд тощо); можливі місця виникнення завалів; можливі місця виникнення аварій на комунально-енергетичних мережах тощо.

При оформленні "Картки очікуваної пожежної обстановки..." на плані об'єкта за допомогою тактичних знаків відображають: можливе місце розташування і основні характеристики джерела теплового випромінювання; зовнішні межі зони окремих пожеж, зони суцільних пожеж і зони пожеж у завалах; ділянки окремих пожеж, ділянки суцільних пожеж тощо.

При оформленні "Картки очікуваної радіаційної обстановки..." на плані об'єкта за допомогою тактичних знаків відображають: можливе місце розташування джерела радіоактивного зараження (або радіоактивного забруднення) та його основні характеристики; зовнішні межі зон можливого радіоактивного зараження (або зовнішні межі зон можливого радіоактивного забруднення) тощо.

При оформленні "Картки очікуваної хімічної обстановки..." на плані об'єкта за допомогою тактичних знаків відображають: можливе місце розташування джерела хімічного зараження бойовими отруйними ре­човинами (або хімічного забруднення небезпечними хімічними речо­винами) та його основні характеристики; зовнішні межі зон хімічного за­раження (або хімічного забруднення) тощо.

До кожного з наведених вище графічних документів дода­ються відповідні текстові документи: "Висновки з оцінки очікуваної інженерної (пожежної, радіаційної, хімічної) обстановки...", в яких, зок­рема, визначають: величину коефіцієнта надійності захисту виробничого персоналу об'єкта, значення величин параметрів кожного з уражальних чинників у районі розташування кожного з елементів досліджуваного об'єкта економіки; можливий ступінь зруйнування або іншого пошкод­ження (в результаті пожеж, зараження, забруднення) кожного з елементів досліджуваного об'єкта економіки; можливу величину втрати його основних виробничих фондів; можливу величину загальних і санітарних втрат виробничого персоналу; можливий характер та обсяг рятувальних та інших невідкладних робіт тощо.

Зазначені графічні документи передають дослідницьким групам для використання при проведенні оцінки сталості роботи підвідомчих їм елементів об'єкта.

Оцінка сталості функціонування об'єкта економіки в надзвичайних ситуаціях передбачає виконання таких основних завдань: визначення межі фізичної стійкості кожної із складових частин окремих елементів об'єкта (будівель, споруд, технологічного обладнання, комунально-енергетичних мереж та ін.) до впливу первинних і вторинних уражальних чинників вірогідних надзвичайних ситуацій; визначення межі фізичної стійкості кожного з елементів об'єкта до впливу кожного з уражальних чинників; аналіз стійкості виробничого процесу, стійкості матеріально-технічного постачання, стійкості управління виробництвом і силами цивільного захисту об'єкта у надзвичайних ситуаціях; оцінка можливості та доцільності термінового відновлення виробництва на об'єкті в процесі ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.