Індивідуальне творче диференційоване завдання на тему: "Естетичне виховання школярів"

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти і науки України

ПДПУ ім. В.Г. Короленка

кафедра педагогіки

Індивідуальне творче диференційоване завдання на тему:

„Естетичне виховання школярів”

студента ІV курсу

гр. М – 42

фіз-мат. факультету

Демидченко Юрія Володимировича

Полтава2005

Завдання 1:Перебуваючи протягом 5 тижнів на педагогічній практиці бакалавра в Полтавській гімназії №33 у 9-Г класі, я ,спілкуючись з учнями та залучаючи їх до спільної творчої діяльності, зробив такі висновки щодо ступеня їх естетичної вихованості :

·  Школярі чітко відділяють для себе прекрасне і потворне, комічне і трагічне;

·  Більшість учнів уже мають майже цілком сформовані естетичні смаки. Особливо дівчата.

·  Учнів даного 9-Г класу вирізнють серед інших 9-х класів паралелі (такий висновок я зробив проводячи заміни уроків) знання вітчизняного і зарубіжного мистецтва, емоційний відгук про твори мистецтва, вміння правильно оцінити кінофільм, книгу картину і намагання створювати і підтримувати навколо себе красу (варто лише поглянути на їхню класну кімнату).

Роблячи дані висновки, я брав до уваги участь учнів у заняттях з художньо-творчої діяльності, склав невелику анкету (подається в кінці завдання); провів опитування учнів свого класу на тему: „ Мій ідеал”; організував написання мінітворів на тему: „Мій світ краси”, і був щиро вражена тим, що учні активно взяли участь і підтримали мою ідею; провів спостереження  за реальною участю школярів у художньо-творчій діяльності (виставках творчих робіт дітей, проведенні свят, приурочених до Дня захисника Вітчизни, 8-го березня, турнірі знавців поезії).Багато учнів класу відвідує музичну школу, дехто займається танцями, пише вірші. Діти мають своє власне ставлення до оточуючої дійсності, їм не байдуже , який вони чи оточуючі мають зовнішній вигляд, більшість школярів доволі часто відвідує кінотеатр, у кожного є своя улюблена книга, твір мистецтва. Найчастіше ідеалом діти писали, що вважають власних батьків або когось із вчителів. Майже кожен учень має свою улюблену справу, хобі.

Проаналізувавши одержані дані, я можу сказати, що більшість дітей мають майже цілком сформоване естетичне ставлення до оточуючої дійсності, яке включає в себе естетичні почуття, судження, оцінку, смак ,ідеал.

Анкета

1.  Як часто ви відвідуєте кінотеатр?

2.   Який фільм ви дивилися останнього разу і які почуття він у вас викликав?

3.  Яку театральну постановку ви переглядали ? Чи сподобалась вона вам?

4.  Які твори мистецтва вам відомі?

5.   Ви полюбляєте читати? Яка книга є вашою улюбленою?

6.  Купуючи для себе одяг, ви керуєтеся власним смаком чи вам байдуже що носити?

7.  Як би ви прокоментували вислів „ Краса врятує світ”?

8.  Вам байдуже як ви виглядаєте? А оточуючі?

9.  Ви полюбляєте працювати руками?(створювати власноруч)

10. Кого ви вважаєте своїм ідеалом?

11. У вас є хобі?

Завдання 2:Основні завдання естетичного виховання для даного класу:

·  формування та розвиток вже сформованих естетичних знань, суджень , оцінок особистостей;

·  пробудження їх естетичних почуттів, естетичних смаків, формування або підтримка вже сформованих ідеалів;

·  стимулювання естетичної діяльності, розвиток художніх творчих здібностей дітей;

·  розвиток інтелектуальної і емоційної чуйності особистостей по відношенню до об’єктів естетичного сприйняття;

·  подальший розвиток здатності помічати, виділяти й оцінювати прекрасне.

Шляхи та засоби естетичного виховання на уроках математики :

·  робота з основними естетичними поняттями (симетрія, гармонія, пропорційність, форма, ритм);

·  оцінка відповідей школярів за естетичними критеріями(послідовність, виразність, наявність особистісного ставлення);

·  використання засобів мистецтва (в оформленні кабінету та як наочного матеріалу );

·  формування особистісного ставлення до навчального матеріалу, а через нього –до різних явищ дійсності;

Шляхи та засоби естетичного виховання в позаурочній виховній діяльності:

·  поглиблення естетичних аспектів роботи математичного гуртка , факультативу;

·  посилення естетичного аспекту трудової та соціальної діяльності (залучення школярів до реставрації меморіальних місць, пам’яток старовини, робота в краєзнавчих пошукових експедиціях тощо);

·  використання засобів народознавства і народної педагогіки в естетичному вихованні учнів( діяльність Малих академій народних мистецтв, фольклорно-етнографічних дитячих колективів);

·  залучення школярів до колективних творчих справ естетичного спрямування (концерти , естафети мистецтв та ін.);

·  урізноманітнення художньо-творчої діяльності школярів: турнір знавців поезії, естафета улюблених занять, музичний ринг, день творчості, вечір творчого портрету, веселий експрес тощо.

Аналіз розділу алгебри 9-го класу „Функції та їх властивості” з точки зору можливостей естетичного виховання і вимог естетики:

·  робота з основними естетичними поняттями (симетрія, гармонія, пропорційність, форма, ритм);

·  використання засобів мистецтва (демонстрація картин імпресіоністів як наочного матеріалу);

·  створення емоційної ситуації (використання прийомів зацікавлення, апелювання до особистого досвіду школярів);

·  оцінка відповідей школярів за естетичними критеріями (послідовність, виразність, наявність особистісного ставлення).

Я думаю, що справжній вчитель в будь-якій обстановці зможе знайти час і місце для естетичного виховання школярів та використає для цього всі можливі засоби, прийоми, методи і форми. Вивчаючи будь-яку тему чи розділ з математики можна, як мінімум, використовувати основні естетичні поняття : симетрія, гармонія, пропорційність, форма, ритм, та розвивати у дітей виразність мовлення, послідовність викладу своєї думки, стимулювати до наявності особистісного ставлення, до творчої діяльності. Вчитель має поєднувати  у виховному процесі основні види діяльності: пізнавальної , ціннісно-орієнтаційної, спілкування, художньо-творчої. Повинна бути присутня у відносинах учня і вчителя постійна спрямованість на саморозвиток та самовдосконалення

Завдання 3:Перебуваючи на практиці , я підготував та провів виховний захід на тему „ Мовлення й етикет”, метою якого є:

v навчальна: ознайомити учнів із важливим елементом культури – мовленнєвим етикетом, показати його суттєву роль у розвитку особистості;

v виховна: сприяти естетичному вихованню учнів, виховувати культуру мовлення, ввічливості, тактовності, загальну культуру;

v розвиваюча: розвивати вміння користуватися нормами мовленнєвого етикету.

Я вважаю , що проведений мною захід є актуальним вже тому, що діти перебувають якраз в тому віці, коли їх починають сприймати як дорослих і вони, в свою чергу, повинні відповідно поводити себе, а тому їм необхідне знання певних норм і правил мовленнєвого етикету.

Разом з активом класу я організував одну колективну справу-ми розробили тематику виховних заходів щодо їх естетичного виховання.

Реалізувавши свій план естетичного виховання (додається до документації) класу, я можу зробити такі висновки про особливості організації естетично-творчої діяльності учнів не тільки даного класу , а й вцілому:

1.  система естетичного виховання в школі має охоплювати не тільки навчальний процес, а і позакласні заняття, позанавчальну діяльність учнів у всьому її розмаїтті;.

2.  в наш час просто необхідне залучення школярів до ціннісної „скарбнички” вітчизняної та світової літератури, найкращих зразків народної творчості, класичного і сучасного мистецтва;

3.  учні із задоволенням підтримують ініціативу вчителя, а тому варто частіше її проявляти і наше життя стане набагато цікавішим;

4.  сучасна освітня система , що стрімко розвивається в умовах інформаційно-технократичного суспільства, має високу потребу саме в художньо-естетичному вихованні, забезпечуючи виховний процес гуманітарною спрямованістю, свободою вибору , цілісністю пізнання світу.

І заключним словом мого індивідуального творчого диференційованого завдання я хочу щоб прозвучала думка А.С.Макаренка: „ Естетика- це фактор, що сам по собі виховує”.

Тематика виховних заходів

1.  виховний захід на тему: „Мій світ краси”.

2.  виховний захід на тему: „Книга, яка змінила моє ставлення до оточуючого світу”.

3.  відвідування театру

4.  виховний захід на тему: „Речі, якими я захоплююся”.

5.   виховний захід на тему: „Мовлення й етика”.

6.  екскурсія у галерею мистецтв

7.  виховний захід на тему: „Віші мого життя”.

8.  виховний захід на тему: „Люди, якими захоплюються.”.

9.  відвідування консерваторії.

10. виховний захід на тему: „Кохання: як бути?”.

11. виховний захід на тему: „Стилі одягу: за і проти”.

12. виховний захід на тему: „Красива людина: яка вона?”.

13. виховний захід на тему: „Старе добре кіно про головне”.

Обґрунтування

Естетичне виховання вимагає послідовності, поступовості і систематичності здійснення, саме такими критеріями я керувався складаючи тематику виховних заходів щодо естетичного  виховання учнів.

План естетичного виховання учнів

1.  провести анкетування.

2.  дати завдання учням написати мінітвір на тему: „Мій світ краси”.

3.  провести бесіду з учнями для виявлення їх естетичних смаків.

4.   провести опитування на тему : „ Мій ідеал”.

5.  провести виховний захід на тему : „Мовлення й етикет”.

Похожие материалы

Информация о работе