Третя ознака рівності трикутників (Аналіз уроку геометрії у 7 класі)

Страницы работы

Содержание работы

Аналіз уроку колеги студента

Клас : 7-Б

Предмет: геометрія

Вчитель : Хоменко Тетяна Олексіївна

Дата : 7.03.2006р.

Тема : Третя ознака рівності трикутників

Мета

Навчальна : Ознайомити учнів ІІІ  ознакою рівності трикутників . Закріпити новий  матеріал на практиці . Показати в яких випадках можемо застосовувати цю ознаку.

Розвиваюча : Розвивати математичне мислення , логіку , уміння аналізувати умову задачі , знаходить відповідні рівні елементи і на основі цього робити висновок про рівності трикутників.

Виховна : Виховувати в учнів культуру записів та виконання малюнків в зошиті та на дошці.

Тип уроку : Подача нового матеріалу

Обладнання : підручник , дошка , крейда , різнокольорові таблиці.

Структура уроку:Урок поділений на різні етапи , які пов’язані між собою , але водночас являли собою виокремлені частини уроку.

          І етап : Організаційний момент . Тетяна Олексіївна заходить до класу , вітається з учнями дозволяє їм сісти . Учні вже досить добре знайомі з вчителем-практикантом , тому серйозно настроєні на урок , який буде проводити Тетяна Олексіївна . Вчитель відмічає відсутніх.

          ІІ етап : Перевірка домашнього завдання : троє учнів біля дошки виконують задачі домашнього завдання . потім кожен з них  по-черзі пояснює  усно задачу і чому саме такий хід розв’язання він обрав.

          ІІІ етап : Актуалізація знань . Проводиться фронтальне усне  опитування. Потім на дошці учитель зображає дві пари рівних трикутників з відзначеними рівними елементами , пропонує двом учням вийти до дошки і записати під кожною парою рівні елементи та вказати за якою ознакою ці  трикутники рівні .

          ІV етап : Подача нового матеріалу . Тетяна Олексіївна подавала новий матеріал доступно . При подачі нового матеріалу для того , щоб постійно утримувати увагу учнів задавала їм різноманітні питання . Інтонацією виділяла більш значимі елементи матеріалу . При подачі нового матеріалу вчителька використовувала наочності : таблицю на якій різними кольорами були позначені  відповідні рівні елементи трикутників.

          V етап : Закріплення нового матеріалу Тетяна Олексіївна підібрала задачі різного рівня складності . Номери задач вона записала на дошці  для того , щоб учні , які справились з завданням не чекали на інших , а продовжували працювати далі . Правильність розв’язування задач на дошці перевіряли всі разом , завдання в зошитах Тетяна Олексіївна перевіряла індивідуально.

VІ етап:  Підсумок : наприкінці уроку Тетяна Олексіївна підбила підсумки і сказала оцінки за урок . На дошці записала номера завдань для домашньої роботи (обов’язкові і додаткові ) , пояснила , що саме потрібно знайти в домашньому завданні і шляхи його розв’язання.

Висновки : На мою думку , Тетяна Олесіївна досягла поставленої мети . Судячи з того , як учні розв'язували задачі новий матеріал вони зрозуміли , а при подальшому доопрацюванні і добре його засвоять . У спілкуванні з учнями Тетяна Олексіївна найчастіше використовувала діалог , що включало

всіх учнів в роботу , а також  тримала їхню увагу постійно на матеріалі, що

вивчався. Вчителька в своїй роботі використовувала наочності, що допомагало учням краще зрозуміло новий матеріал .

   Завдання , що підібрала Тетяна Олексіївна для класної та домашньої роботи були різнорівневими , що спонукало до діяльності всіх учнів - від найслабших до найсильніших .

   Вчителька намагалася знайти індивідуальний підхід до кожного учня , не зважаючи на рівень знань.

   Тетяна Олексіївна провела урок на доброму рівні , співпрацювала з дітьми , застосовувала як колективний так і індивідуальний підходи до учнів.

Аналіз уроку вчителя

Клас:  9-А

Учитель:  Голтвяниця Олена Олексіївна

Тема:  Площа трапеції

Мета:

Навчальна: систематизувати знання учнів. Навчити учнів застосовувати набуті раніше знання і вміння при розв’язуванні задач на знаходження площі трапеції.

Розвиваюча: розвивати математичне  мислення, уміння аналізувати  умову задачі і знаходити правильний  і раціональний шлях її розв’язання.

Виховна: виховувати в учнів старанність, наполегливість, культуру виконання записів та малюнків.

Тип уроку: Урок засвоєння знань

Дотримання дидактичних принципів : вчителька під час уроку  дотримувалася  багатьох дидактичних принципів, а саме таких як принцип послідовності , науковості та інших .

   Матеріал подавався послідовно , тобто спочатку перевірялося засвоєння учнями формул, потім розв’язувалися вправи від простіших до більш складних. Учителька проводить грунтовну актуалізацію знань, тобто учні мають пригадати і відтворити в письмовій та усній формі не лише матеріал вивчений на попередньому уроці, а й знання матеріалу вивченого протягом опрацювання теми: „Площі фігур”.

   В роботі вчительки спостерігається як індивідуальний так і груповий підходи до учнів.

Виховання учнів на уроці: вчителька постійно звертала увагу на культуру виконання малюнків та записів в зошиті, аргументуючи це тим , що в майбутньому , а саме на контрольній роботі чи під час складання іспиту , на це буде звертатися багато уваги . Вчителька виховувала математичне мислення і правильність усного викладу матеріалу.

Методи навчання : вчителька використовувала різні прийоми і методи навчальної роботи , а саме індивідуальну і групову діяльність , усну і письмову роботу , самостійне розв’язування вправ(використовувалося до більш сильних учнів).

Використання засобів навчання : під час уроку вчителька використовувала різноманітні засоби навчання : підручник , дошка , таблиці.

Психологічна обстановка на уроці : вчителька весь час підтримувала на уроці доброзичливу психологічну обстановку: намагалася тримати увагу учнів на матеріалі, залучала дітей до творчої роботи при розв’язуванні завдань , використовувала похвалу і лише іноді ласкавий докір для заохочення учнів до праці . На уроці учні почували себе досить вільно : виражали свої думки щодо розв’язування різних завдань, звертали увагу на раціональністью

Учням ,у яких виникали труднощі при розв’язуванні завдань , була надана індивідуальна допомога .

Оцінювання знань і умінь учнів: вчителька була добре підготовлена до уроку: діяльність учнів на кожному етапі уроку була продумана , завдання підібрані зі зростанням складності , для сильних учнів були підібрані зі зростанням складності , для сильних учнів були підібрані додаткові задачі . Використовувалися наочності . Урок був організований так , щоб якомога більше матеріалу різної складності було опрацьовано . Домашнє завдання складалося з вправ загального рівня і додаткового для більш сильних учнів.

Висновки і пропозиції : Я вважаю , що урок підготовлений з урахуванням індивідуальних особливостей учнів класу . На уроці були задіяні абсолютно всі учні , не зважаючи на їх рівень знань та розвитку . Вчителька спонукала учнів до активної діяльності.

Педагогічний такт , правильність і образність мовлення , уміння перетворити оцінювання знань учнів на засіб виховання позитивної самооцінки учня – це все свідчить про професійну майстерність Голтвяниці Олени Олексіївни.

Урок проведений на дуже високому рівні.

Похожие материалы

Информация о работе