Тиск твердих тіл, рідин і газів: Плани-конспекти урокiв з фізики, страница 9

2.  Дві посудини мають однакові об'єми, але різні площі дна (див. рисунок). Що можна сказати: а) про маси води в посудинах? б) про тиск на дно посудин? в) про сили тиску на дно посудин?

3.  Чи є справедливим заков сполучених посудин в умовах невагомості?

4.  Циліндр, виготовлений з алюмінію, має висоту 10 см. Яку висоту має мідний циліндр такого ж діаметра, якщо він чинить на стіл такий самий тиск?

Варіант 2

1.  Вважаючи, що довжина однієї лижі дорівнює 1,8 м, а ширина 10 см, визначте тиск на сніг хлопця масою 54 кг.

2.  Чому для космічних подорожей готують напіврідкі харчі й поміщують їх у тюбики?

3.  У барометричну трубку потрапила бульбашка повітря. Чи буде такий ртутний барометр давати правильні показання?

4.  У ліве коліно U-подібної трубки з водою долили шар гасу висотою 20 см. На скільки підніметься рівень води в правому коліні?

Варіант З

1.  Ширина шлюзу 10 м. Шлюз заповнений водою на глибину 5 м. З якою силою тисне вода на його ворота?

2.  Що ви можете сказати про величину тиску і сили тиску на дно посудини в усіх відсіках (рисунок)?

3.  Чому поршневим насосом не вдається підняти воду на висоту, більшу, ніж 10 м?

4.  На столі стоїть суцільний мідний куб. Якою є маса куба, якщо його тиск на стіл 8 кПа?

Варіант 4

1.  Трактор масою 12 т має площу опори однієї гусениці 1,2 м2. Яким є його тиск на ґрунт?

2.  Чому важко пити з перекинутої пляшки, якщо щільно охопити її шийку губами?

3.  Як розташувати три цеглини, щоб їхній тиск на поверхню землі був найбільшим?

4.  У сполучених посудинах міститься ртуть. В одну з посудин доливають воду, а в другу — гас. Висота стовпа води 20 см. Якою має бути висота стовпа гасу, щоб рівні ртуті в обох посудинах були однаковими?

Варіант 5

1.  У гідравлічній машині тиск на малий поршень становить 2 Н/см2. Яка сила діятиме на великий поршень, якщо його площа 20 см2? На якій властивості рідин ґрунтується будова гідравлічної машини?

2.  Дві посудини однакової форми та розмірів установлені так, як показано на рисунку. Що можна сказати: а) про маси води в посудинах? б) про тиск на дно посудин? в) про сили тиску на дно посудин?

3.  Чому найбільш зручною рідиною для досліду Торрічеллі виявилася ртуть?

4.  Яким є тиск на ґрунт мармурової колони об'ємом 6 м3, якщо площа її основи 1,5 м2 ?

Варіант б

1. Межа міцності граніту дорівнює 270 МПа. Якої висоти можна бу­ло б виготовити обеліск із цільного шматка граніту, щоб він не зруй­нувався під дією власної ваги?

2.   Чому не виливається вода з молочної пляшки, якщо її перевернути догори дном, попередньо прикривши шийку аркушем паперу невеликого розміру?

3.   Чи зміниться тиск, створюваний гідравлічним пресом, якщо замість масла в нього налити воду?

4.   У циліндричну посудину налиті ртуть і вода в рівних за масою кількостях. Загальна висота двох шарів рідини дорівнює 29,2 см. Обчисліть тиск на дно цієї посудини.

Тести

Варіант 1

Початковий рівень

1. (0,5 б.) Комар у момент укусу чинить на шкіру людини набагато більший тиск, ніж танк на дорогу. Виберіть правильне твер­дження.

A. Чим більша сила діє на поверхню, тим меншим є тиск.

Б. Сила тиску комара на шкіру набагато менша від ваги танка.

B. Комар тисне на шкіру з більшою силою, ніж танк на дорогу.

Г. Чим більша площа опори, тим більшим є тиск.

2. (0,5 б.) У побуті й техніці часто зустрічаються сполучені посудини. Виберіть правильний приклад сполучених посудин.

A. Наповнена водою ванна і водопровід.

Б. Криниця у дворі та бак із водою в кухні сільського будинку.

В. Сусідні шлюзи на річці, на яких закрито ворота і заслінки.

Г. Кавник із носиком.

3. (0,5 б.) Щоб видалити вм'ятину на тенісній кульці, її опустили в гарячу воду. Виберіть правильне твердження.

A. Після нагрівання тиск повітря всередині кульки збільшився.

Б. Тиск повітря всередині кульки не змінився.

B. Рух молекул повітря в кульці став повільнішим.

Г. Вм'ятина зникла під дією тиску гарячої води.

Середній рівень

4. (1 б.) Колона, площа основи якої 0,5 м2, чинить на ґрунт тиск 5 МПа. Відзначте, які з наведених тверджень правильні, а які — непра­вильні.

A. Маса колони є більшою, ніж 200 т.

Б. Вага колони дорівнює 1Q МН.

B. Маса колони є більшою, ніж 300 т.

Г. Сила тиску колони на ґрунт є меншою від 5 МН.

5. (1 б.) На рисунку зображена водонапірна башта, що забезпечує подачу води в шестиповерховий будинок висотою 20 м. Відзначте, які з наведених тверджень правильні, а які — неправильні.

A. Чим вища башта, тим меншим є тиск води у водопровідній системі.

Б. Тиск води в трубах на рівні землі має перевищувати 100 кПа.

B. Висота башти не менша, ніж 20 м.

Г. Тиск води в трубах на рівні землі має перевищувати 150 кПа.

6. (1 б.) На рисунку показана верхня частина трубки ртутного барометра. Відзначте, які з наведених тверджень правильні, а які — неправильні.

A. Показання барометра є меншим від 750 мм рт. ст.

Б. Якщо підняти барометр на дах висотного будинку, висота стовпа ртуті збільшиться.

B. Ціна поділки барометра 2 мм рт. ст.

Г. Показання барометра змінюється залежно від погоди.

Достатній рівень

7. (2 б.) Барометр у квартирі показує 100 кПа. Відзначте, які з наведених тверджень правильні, а які — неправильні.

A. Атмосферний тиск не діє на риб в акваріумі.

Б. Якщо увімкнути опалення, показання барометра збільшиться.

B. Тиск в акваріумі на глибині 50 см дорівнює 105 кПа.

Г. Повітря тисне,на кришку столу площею 2 м2 із силою 50 кН.

8. (2 б.) Якщо на надувний матрац сядуть відразу кілька людей, матрац може лопнути. Відзначте, які з наведених тверджень пра­вильні, а які — неправильні.

A. Матрац обов'язково лопне там, де сидить найважча людина.

Б. Тиск повітря в матраці збільшується через зменшення об'єму.

B. Удари молекул повітря об кожну ділянку матраца стали частішими.

Г. Швидкості руху молекул у повітрі не змінилися.

9. (2 б.) За допомогою гідравлічного домкрата підіймають тягар масою З т. Площі малого і великого поршнів дорівнюють 5 і 300 см2. Відзначте, які з наведених тверджень правильні, а які — непра­вильні.

A. До малого поршня прикладають силу, меншу від 400Н.

Б. До малого поршня прикладають силу, меншу від 100Н.

B. Тиск рідини всередині домкрата перевищує 5 МПа.