Тиск твердих тіл, рідин і газів: Плани-конспекти урокiв з фізики, страница 8

2.  Молоко вилили з пляшки в широку каструлю. Які з названих фізичних величин змінилися і які залишилися незмінними: маса молока, його об'єм, тиск?

3.  Чи горизонтальною є поверхня води в річці?

Варіант 5

1.  Наведіть приклади, які показують, що за умови дії однієї й тієї ж сили тиск залежить від площі опори, на яку діє ця сила.

2.  Де застосовуються сполучені посудини в домашніх умовах? Наведіть приклади домашнього посуду, що являє собою сполучені посудини.

3.  Які досліди підтверджують існування атмосферного тиску?

Варіант 6

1.  Наведіть приклади використання великих площ опори для зменшення тиску.

2.  Чим заповнена відкрита порожня банка з-під молока?

3.  Як розташовуються вільні поверхні однорідної рідини в сполучених посудинах?

Середній рівень

Варіант 1

1.  У відро чи пляшку потрібно перелити молоко з літрової банки, щоб його тиск на дно став меншим?

2.  Маса води в широкій посудині 200 г, у вузькій — 100 г (див. рисунок). Чому вода не перетікає із широкої посудини у вузьку?

3.  Сила 600 Н рівномірно діє на площу 0,2 м2. Яким є в цьому випадку тиск?

Варіант 2

1.  Вам дано: колбу, мензурку, склянку. У кожну з цих посудин слід налити стільки води, скільки потрібно для того, щоб тиски на дно кожної з посудин були рівними. Який прилад вам знадобиться для виконання завдання?

2.  Чи витікатиме вода з кулі Паскаля, якщо дати кулі можливість вільно падати?

3.  Трактор вагою 112 кН створює на ґрунт тиск, який дорівнює 50 кПа. Визначте площу дотикання гусениць трактора з ґрунтом.

Варіант З

1.  У чому суть закону Паскаля? Поясніть його дію прикладами.

2.  Чи буде переливатися вода з посудини А в посудину В (див. рисунок)? Чому?

3.  Обчисліть тиск рідини густиною 1800 кг/м3 на дно циліндричної посудини, якщо висота її рівня становить 10 см.

Варіант 4

1.  Чи створюють тиск гази? Чому?

2.  Ви опускаєте палець у склянку з водою, не торкаючись дна склянки. Чи зміниться при цьому сила тиску води на дно? Якщо зміниться, то як?

3.  Посудина з ртуттю важить 32 Н. Розрахуйте тиск, який чинить посудина на стіл, якщо площа її основи дорівнює 0,008 м2.

Варіант 5

1.  Сформулюйте правило «поводження» однорідної рідини в сполучених посудинах. У якому випадку воно не буде виконуватися?

2.  Кількість молекул газу, що міститься в закритій посудині, при нагріванні не збільшується. Чому ж тоді тиск газу в посудині зростає?

3.  Тиск, який здійснює на перешкоду штормовий вітер, досягає 1100 Па. Визначте силу, з якою вітер тисне на стіну будинку площею 24 м2.

Варіант 6

1.  Якими є причини наявності в Землі атмосфери?

2.  Чи можна в посудину А налити воду до верхнього краю (див. рисунок)? Відповідь поясніть.

3.   Розрахуйте тиск води на глибині 20 м.

Достатній рівень

Варіант 1

1.  Який тиск чинить на ґрунт сталевий стовп висотою 5 м?

2.  Медичні банки перед тим, як поставити хворому, прогрівають полум'ям. Поясніть, чому після цього вони «присмоктуються» до тіла.

3.  У склянку налили чай. Потім у ній розмішали цукор. Чи змінився від цього тиск на дно склянки? Чому?

4.  У циліндричній посудині під шаром гасу розташований 15-сантиметровий шар води. Об'єм гасу в три рази перевищує об'єм води. Яким є тиск на дно посудини?

Варіант 2

1.  На якій глибині тиск води в морі становить 412 кПа?

2.  Чому не тільки рідини, але й гази передають тиск, що діє на них, у всі боки однаково?

3.  Чи працюватиме гідравлічний прес на Місяці? Чи буде спостерігатися якась різниця в його роботі на Місяці і Землі?

4.  Лист пластмаси товщиною 1,5 см, який лежить на столі, створює на стіл тиск 240 Па. Якою є густина пластмаси?

Варіант З

1.  Тиск людини на підлогу 1,5-Ю4 Па. Площа підошви черевика 0,02 м2. Визначте масу людини.

2.  Які рівні рідини встановляться в сполучених посудинах, якщо в праве коліно налити гас, а в ліве — такий самий об'єм води?

3.  Маса одного тіла в чотири рази більша, ніж іншого. Чи можуть ці тіла чинити однаковий тиск на стіл? У якому випадку?

4.  Малий поршень гідравлічного преса площею 2 см2 під дією сили опустився на 16 см. Площа більшого поршня 8 см2. Визначте вагу тягаря, піднятого поршнем, якщо на малий поршень діяла сила 200 Н. На яку висоту був піднятий тягар?

Варіант 4

1.  Маса чотириколісного причепа з вантажем становить 2,5 т. Визначте тиск причепа на дорогу, якщо площа дотикання кожного колеса з дорогою 125 см2.

2.  На основі уявлень про внутрішню будову рідини і твердого тіла поясніть відмінність у передачі ними тиску.

3.  У воді розчинили кухонну сіль. Чи змінився після цього тиск на дно посудини?

4.  Плоскодонна баржа дістала в днищі пробоїну площею 200 см2. З якою силою треба притискати пластир, яким закривають пробоїну, щоб витримати тиск води на глибині 2 м?

Варіант 5

1.  Яким є тиск на ґрунт гранітної колони, об'єм якої 5 м3, якщо площа її основи 0,5 м2?

2.  Чи однаковими є причини тиску газу на стінки посудини, у якій він міститься, і тиску твердого тіла на опору? Назвіть ці причини.

3.  У дві однакові посудини до країв налиті: в одну — вода, а в другу — гас. Чи однаковим є тиск на дно цих посудин?

4.  Тиск, який розвиває помпа водонапірної башти, дорівнює 500 кПа. На яку висоту зможе підіймати воду така помпа?

Варіант 6

1.  З якою силою тисне атмосфера на поверхню сторінки зошита, розмір якої 16 х 20 см, якщо атмосферний тиск 0,1 МПа?

2.  Чому в самій рідині (незалежно від того, чи діють на неї які-небудь сили, чи ні) має виникати тиск? Чи існує він? Як це довести?

3.  Якщо з дрібнокаліберної гвинтівки вистрілити у варене яйце, у ньому утвориться отвір. Якщо ж здійснити постріл у сире яйце, воно розлетиться. Як пояснити це явище?

4.  Насос нагнітає масло в прес під тиском 3 МПа. Цей тиск передається на більший поршень, площа якого 800 см2. Якої сили тиску зазнає цей поршень?

Високий рівень

Варіант 1

1.  Визначте, з якою силою повітря тисне на дах будинку розміром 20 х 50 м за умов нормального атмосферного тиску. Чому дах не провалюється?