Тиск твердих тіл, рідин і газів: Плани-конспекти урокiв з фізики, страница 10

Г. Тиск рідини на великий поршень є більшим, ніж на малий.

Високий рівень

10. (З б.) За допомогою ртутного манометра (див. рисунок) вимірюють тиск повітря в закритому балоні. Атмосферний тиск дорів­нює 750 мм рт. ст. Відзначте, які з наведених тверджень пра­вильні, а які — неправильні.

A. Тиск у точках А і В є однаковим.

Б. Тиск у точці С дорівнює 750 мм рт. ст.

B. Тиск у балоні 650 мм рт. ст.

Г. Тиск у балоні є меншим від атмосферного.

11. (З б.) У ліве коліно відкритої U-подібної трубки з водою долили шар машинного мастила товщиною 10 см (рисунок). Відзначте, які з наведених тверджень правильні, а які — неправильні.

A. Тиск у точці є меншим, ніж у точці .

Б. У правому коліні вода піднялася на 3 см.

B. Тиск у точці  є більшим, ніж у точці .

Г. Тиск у точці такий же, як і в точці .

12. (З б.) За допомогою гідравлічного підйомника треба підняти тягар масою 5 т на 5 мм. Площі поршнів підйомника дорівнюють 40 см2 і 20 дм2. Відзначте, які з наведених тверджень правильні, а які — неправильні.

A. Тиск масла в підйомнику під час роботи є більшим, ніж 10 МПа.

Б. Сила, прикладена до малого поршня, має перевищувати 2 кН.

B. Сила, прикладена до малого поршня, має перевищувати 5 кН.

Г. Малий поршень слід перемістити на 2,5 см.

Варіант 2 Початковий рівень

1. (0,5 б.) Людина, яка загоряла на камінні, перелягла на надувний матрац. Виберіть правильне твердження.

A. Сила тиску людини на матрац є меншою, ніж на каміння.

Б. Сили тиску на каміння і матрац є однаковими.

B. Тиск людини на матрац є більшим, ніж на каміння.

Г. Площа опори людини зменшилася.

2. (0,5 б.) Лезо лопати, якою хлопчик скопував город, поступово затупилось. Виберіть правильне твердження.

A. Якщо тиснути на гостру і тупу лопати з однаковою силою, тиск тупої лопати на ґрунт є більшим.

Б. Площа леза лопати збільшилася.

B. Лопату заточують, щоб зменшити її тиск на ґрунт.

Г. Тепер під час скопування на лопату можна тиснути слабше.

3. (0,5 б.) Тиск повітря виміряли біля входу до висотного будинку, у глибокому підвалі й на даху. Виберіть правильне твердження.

A. Тиск повітря на даху є більшим, ніж біля входу.

Б. Тиск повітря в підвалі будинку є меншим, ніж біля входу.

B. Сила тиску повітря діє на шибки тільки зовні.

Г. Тиск повітря зумовлений ударами молекул повітря.

Середній рівень

4. (1 б.) Розміри бруска 10 х 15 х ЗО см, його маса — 18 кг. Брусок можна поставити на підлогу на кожну з граней. Відзначте, які з наведених тверджень правильні, а які — неправильні.

A. Тиск бруска на підлогу не може перевищувати 15 кПа.

Б. Тиск бруска на підлогу є тим більшим, чим більша площа опори.

B. Вага бруска є меншою від 20 Н.

Г. Тиск бруска на підлогу не може перевищувати 10кПа.

5. (1 б.) На рисунку зображений шлюз із однією шлюзовою камерою і двома воротами. Відзначте, які з наведених тверджень прави­льні, а які — неправильні.

A. Щоб яхта пройшла вниз річкою, потрібно відразу відчинити ворота 1.

Б. Щоб яхта пройшла вгору річкою, потрібно відразу відчинити во­рота 2.

B. Щоб яхта пройшла вгору річкою, потрібно спочатку підняти рівень води в шлюзовій камері, а потім відчинити ворота 2.

Г. При шлюзуванні можна одночасно відчинити двоє воріт шлюзу.

6. (1 б.) На рисунку показаний ртутний» барометр. Відзначте, які з наведених тверджень правильні, а які — неправильні.

A. Барометр показує атмосферний тиск 750 мм рт. ст.

Б. Ціна поділки барометра 200 мм рт. ст.

B.Над ртуттю в трубці немає повітря.

Г. Якщо опустити барометр у шахту, висота ртутного стовпа змен­шиться.

Достатній рівень

7.  (2 б.) Тричі вимірявши тиск повітря, мешканець хмарочоса записав результати вимірювань: 757 мм рт. ст., 755 мм рт. ст., 735 мм рт. ст. Вимірювання він проводив на даху, біля входу в будинок і в гли­бокому підвалі. Відзначте, які з наведених тверджень правильні, а які — неправильні.

A. Тиск у підвалі є меншим, ніж біля входу.

Б. Висота хмарочоса в 10 разів більша, ніж глибина підвалу.

B. Тиск у підвалі 755 мм рт. ст.

Г. Тиск на даху 735 мм рт. ст.

8.  (2 б.) Із мензурки з площею дна 15 см2 вилили частину гасу, так що його рівень понизився на 5 см. Відзначте, які з наведених твер­джень правильні, а які — неправильні.

A. Сила тиску на дно змінилася більш ніж на 1 Н.

Б. Сила тиску на дно змінилася більш ніж на 0,5 Н.

B. Тиск на дно змінився більш ніж на 200 Па.

Г. Тиск на дно змінився більш ніж на 600 Па.

9.  (2 б.) У пляшку з площею дна ЗО см2 долили воду так, що її рівень підвищився на 10 см. Відзначте, які з наведених тверджень пра­вильні, а які — неправильні.

A. Тиск на дно пляшки зріс більш ніж на 100 Па.

Б. Сила тиску на дно пляшки зросла більш ніж на 2 Н.

B. Сила тиску на дно пляшки зросла більш ніж на 5 Н.

Г. Тиск на дно пляшки зріс більш ніж на 500Па.

Високий рівень

10. (З б.) У сполучені циліндричні посудини А і Б налита вода. Площа дна посудини Б в 3 рази більша, ніж посудини А. У посудину А доливають гас. Відзначте, які з наведених тверджень правильні, а які — неправильні.

A. Якщо товщина шару гасу 30 см, рівень води в посудині Б підніметься більш ніж на 13 см.

Б. Якщо товщина шару гасу 30 см, рівень води в посудині Б підні­меться більш ніж на 15 см.

B. Рівень гасу буде вищим від рівня води в посудині Б.

Г. Тиск на дно обох посудин буде однаковим.

11. (З б.) За допомогою гідравлічного підйомника треба підняти тягар масою 2 т на 1 см. Площі поршнів підйомника дорівнюють 5 і 200 см2. Відзначте, які з наведених тверджень правильні, а які — неправильні.

А.Малий поршень слід перемістити на 40 см.

Б. Сила, прикладена до малого поршня, має перевищувати 1 кН.

В. Сила, прикладена до малого поршня, має перевищувати 800Н.

Г. Тиск масла в підйомнику під час роботи є більшим, ніж 5 МПа.

12. (З б.) За допомогою ртутного манометра (див. рисунок) вимірюють тиск повітря в закритому балоні. Атмосферний  тиск дорівнює 740 мм рт. ст., площа перерізу U-подібної трубки ма­нометра 2 см2. Відзначте, які з наведених тверджень правильні, а які — неправильні.

A. Тиск у точці А є більшим, ніж у точці В.

Б. Повітря тисне на поверхню ртуті в правому коліні U-подібної труб­ки манометра із силою, більшою від 30 Н.

B. Тиск у балоні є меншим, ніж атмосферний.

Г. Тиск у балоні 990мм рт. ст.