Текстовий редактор MS-Word. Додаткові можливості: План-конспект уроку інформатики у 9 класі, страница 2

Для редагування таблиць необхідно вибрати потрібну команду з меню Таблица. З допомогою цих команд можна вставляти та видаляти окремі або декілька комірок, стовпців і рядків.

Для продовження таблиці можна скористатися клавішею [Tab]. Для цього необхідно перемістити текстовий курсор в останню комірку таблиці і натиснути клавішу [Tab].

 При створенні заголовків стовпців може виникнути потреба в об'єднанні окремих комірок. Для цього необхідно виділити ці комірки і вибрати команду Объединить ячейки з меню Таблица.

Для розбивки таблиці на окремі незалежні частини необхідно:

• встановити курсор у рядку, який стане початком нової таблиці;

• вибрати команду Разбить таблицу з меню Таблица. Якщо таблиця займає декілька сторінок документа, то потрібно встановити автоматичне повторення першого рядка, який містить заголовки стовпців, з допомогою команди Заголовки з меню Таблица.

Для форматування таблиць слід змінити розміри окремих комірок, стовпців, рядків, а також усієї таблиці з допомогою команди Высота и ширина ячейки з меню Таблица, або управляючих лінійок. Форматування тексту і вирівнювання в комірках таблиці здійснюється так, як і всього тексту.

Для виконання обчислення в окремій комірці необхідно використати команду Формула з меню Таблица. На екрані з'являється діалогове вікно Формула, у полі Формула якого стоїть знак рівняння "=".

Word надає можливість виконувати нескладні розрахунки в таблицях (для більш складних розрахунків можна вставити в текст таблицю, створену з допомогою табличного процесора Excel).

Word може проводити три типи обчислень у таблицях:

• обчислення в межах однієї комірки;

• обчислення з використанням даних із інших комірок цієї ж таблиці;

• обчислення з використанням даних із інших таблиць.

Уведіть потрібну вам формулу і натисніть мишею на кнопку ОК.

3.  Шаблони текстів та робота з ними.

Word надає можливість уникнути рутинної роботи щодо створення документів, якщо будете використовувати шаблони.

Шаблон є зразком для всіх документів визначеного типу. У шаблоні встановлюються поля та інші формати документів, формуються стилі. Їх можна примінити для швидкого форматування й узгодження подібних документів.

Звичайний шаблон (Normal.dot) є шаблоном загального призначення для будь-якого документа.

Для зміни загального виду документа необхідно запустити команду Библиотека стилей з меню Формат (Format/Style Gallery).

Вибравши потрібний шаблон, можна переглянути зображення документа на панелі Описание (Preview Of).

Для створення нового документа, відповідно до шаблону, необхідно натиснути кнопку Создать (New), або відповідний пункт меню та вибрати необхідний шаблон.

Деякі шаблони мають примітку Мастера. Мастер - це спеціальний інструмент, який допоможе вам швидко створити стандартний документ. Вони забезпечують поетапне керування процесом створення документів поширених типів з допомогою послідовних діалогових вікон.

4.  Графіка у Word.

Сучасні текстові документи неможливо уявити без графічних елементів (ілюстрацій, схем, діаграм тощо), які роблять ваші документи більш наочними та переконливими.

Разом із Microsoft Word подаються як готові графічні файли (які звичайно знаходяться в підкаталозі Clipart пакета Microsoft Office), так і інструменти малювання, які дозволяють самостійно оформити свої документи ілюстраціями.

Вставка рисунків у Word

Щоб вставити в документ рисунок, необхідно:

• вибрати команду Рисунок з меню Вставка;

• вказати ім'я файла з рисунком;

• натиснути кнопку ОК. Для цього можна скористатися відповідною кнопкою стандартної панелі інструментів.

Вставлений рисунок можна перемістити в інше місце (натиснувши на нього і перетягнувши в потрібне місце), змінити його розміри.

Для зміни розмірів малюнка слід натиснути на нього до появи маркерів, навести курсор миші на один із маркерів (залежно від маркеру, курсор набуває вигляд ↔↕) і змінювати до необхідного розмір рисунка. Якщо вам потрібно пропорційно змінити рисунок, використовуйте кутові маркери.

Використання інструментів малювання Word

Для створення нескладних малюнків і схем помістіть курсор у те місце документа, де буде розташований ваш рисунок і натисніть кнопку на стандартній панелі інструментів. На екрані з'явиться панель інструментів Рисование.

Можна зображувати прості геометричні фігури (прямокутник, еліпс, дугу), лінії різних типів.

Для малювання ліній під фіксованим кутом (по вертикалі і горизонталі, під кутом 30°, 45°, 60°), а також квадрата і кола натисніть і утримуйте клавішу [Shift].

Для створення мальованих об'єктів можна скористатися групою готових геометричних фігур Автофигуры, яка містить основні фігури - прямокутники, кола, різноманітні лінії, а також фігурні стрілки, зірки і стрічки різної конфігурації та елементи блок-схеми.

Для розміщення у вашому тексті автофігури необхідно зі списку Автофигуры відшукати її тип, а потім із групи фігур вибрати потрібну.

 Word надає користувачеві можливість розмістити текст усередині автофігур. Тому доцільно виділити автофігуру, викликати контекстне меню (натиснути правою кнопкою миші) і вибрати пункт Добавить текст.

До рисунків можна добавити виноски. Для цого спочатку зі списку

Автофигуры/Выноски виберіть потрібний тип виноски, а потім, занесіть текст виноски звичайним способом.

Виноску також можна виділити іншим фоном, використовуючи кнопку Цвет заливки і зі списку, який з'явиться на екрані, вибрати потрібний.

У намальовані об'єкти можна добавити надписи у вигляді рамок із

текстом. Для цього слід поставити курсор миші в потрібне місце, натиснути кнопку Надпись і, тягнучи мишу, створити прямокутник необхідних розмірів. Для введення тексту натисніть мишею всередині прямокутника і введіть текст звичайним способом.

Текст надписів можна форматувати таким же чином, як і звичайний

(змінювати шрифт, розмір, колір тощо).

Рамку можна виділити фоном, якщо натиснути кнопку Цвет заливки  і вибрати потрібний фон.

Для об'єднання графічних об'єктів необхідно:

• натиснути кнопку Выбор объектов;

• натиснути клавішу [Shift] і, не відпускаючи її, вибрати групу об'єктів для об'єднання;

• зі списку Действия вибрати пункт Группировать.

Об'єднані об'єкти можна переміщувати, копіювати, видаляти, повертати, вирівнювати.

Створені графічні об'єкти можна розміщувати як попереду основного тексту, так і позаду нього, використовуючи пункт Порядок із меню Действия.

Ваш текст можна прикрасити фігурним текстом, для розміщення якого в документі використовується кнопка Добавить обьект WordArt на панелі інструментів Рисование .

З допомогою WordArt маємо можливість добавити до тексту тінь, нахиляти, повертати, розтягувати його, змінювати розмір і розташування, а також вписати в одну з стандартних форм.

Побудувати діаграму можна з допомогою програми-застосування Graph, яку можна завантажити такими способами:

• натиснути кнопку на стандартній панелі інструментів ;

• вибрати команду Объект з меню Вставка і в списку Тип объекта указати пункт Диаграмма MicrosoftGraph'97.

Можна будувати діаграму, використовуючи дані з таблиці Word (у цьому випадку необхідно спочатку виділити цю таблицю), або безпосередньо вводити до таблиці даних .

Можна вводити, змінювати, знищувати надписи і числа для діаграми зпосередньо в прикладі таблиці даних.

Тип діаграми можна вибрати зі списку, натиснувши кнопку Тип диаграммы. Таблицю даних можна форматувати та змінювати як звичайну блицю (добавляти і видаляти рядки та стовпці, змінювати шрифт тощо). Для виходу з Graph достатньо натиснути клавішу [Esc].

4.  Закріплення нового матеріалу.

1.  Як виконується форматування символів?

2.  Як виконується форматування абзаців?

3.  Як виконується форматування сторінок?

4.  Як використовуються стилі?

5.  Як користуватися графікою у Word?

4.2  Підведення підсумків.

Домашнє завдання.

1.  Руденко В.Д., Марчук О.М. Практичний курс інформатики/ За ред. Мадзігона В.М. – К.: Фенікс, 2000.- 304 с.

Вивчити: ст. 132 – 144.