Степінь: План-конспект уроку з алгебри

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти і науки України

Полтавський державний педагогічний унівеситет

ім. В.Г.Короленко

План–конспект уроку

з алгебри 7кл.

з теми:

“Степінь”
 


Підготував студент групи м–33

Фізико-математичного факультету

Цуркан Максим Сергійович

Полтава 2002

Тема уроку:Степінь.

Мета уроку:Формування вмінь та навичок дії із степенем, розвивати              логічне мислення, мову, пам’ять, виховувати доброзичливість, почуття відповідальності, уважність, самостійність, інтерес до математики.

Тип уроку:Закріплення вивченого матеріалу за допомогою вправ.

Хід уроку

1)Організаційний момент(привітання, заспокоювання, приготування до уроку).

2)Перевірка домашнього завдання (фронтальне опитування):

ü Сформулювати правило множення з однаковими основами.

ü Як поділити степені з однаковими основами?

ü Як піднести до степеня степінь?

ü Яким числом є:

А)степінь додатного числа;

Б)степінь від’ємного числа з парним показником;

В) степінь від’ємного числа з непарним показником?

ü Які вирази називаються одночленами?

ü Що таке многочлен?

ü Як помножити одночлен на многочлен?

ü Як розкрити дужки , перед якими стоїть знак “+”?

ü Як розкрити дужки , перед якими стоїть знак “-”?

ü Як встановити степінь многочлени?

3)Розвязування вправ

Завдання №1

Двоє учнів розв’язують вирази:

-4a7b5*5a4b3

(-3a5b2)3

-3x2 +10x-(7- 4x2 – 11x)

-7a3(2a2+2a-5)

9a12b5(-11a6b2)

(-a2b5)6

-8x2-12x-(2-5x2 +9x)

0.2a3(8a4- 4a3+3)

Завдання №2(записані на дошці)

Розв’язати рівняння:

ü 2x(10x-3)+5x(1-4x)=7x-2(9+x)

ü 3(2x+5)+7x(6x-5)=5x+3x(14x-11)

ü 3x(10x-3)-5x(6x-1)=11x+45

Завдання №3

“Контрольна робота”(виконується на аркушаш паперу і здається вчителю)

Спростити вирази:

ü 11a-3b3-12a-b3

ü 7a2-(8a2-3b)+(a2-2b)

ü 820:84

ü (-b3)4(-b8)3

Завдання №4

Розв’язати задачі:

1.За три дні зорали 240га землі. Другого дня зорали  в 2 рази менше. ніж першого і на 20га менше, ніж третього. Скільки гектарів землі зорали другого дня? (х:2+х+х-20=240;х:2+х+х+20=240;2х+х+х+20=240;2х+х+х-20=240)

2. Сума двох чисел 440. Знайдіть ці числа, якщо одне з них на 20% більше ніж друге.(х+х+20=440;1,2х+х=440;х+0,2х=440;0,8х+х=440)

Виберіть правильний варіант.

4)Актуалізація математичних знань

Записати термін на букву «р»:

1.вид числа (раціональне);

2.рівність, що містить невідоме число (рівняння);

3.рівняння,що мають однакові розв’язки (рівносильні);

4.результат віднімання (різниця);

5.закон множення (розподільний).

4)Підсумок уроку(що зробили,що пізнали, чого навчились).

5)Завдання додому(номери задач та прикладів по підручнику):

№ 401              № 405

№ 403              № 407

 


Карткa до контрольної роботи:

11a-3b3-12a-3b3;

7a2-(8a2-3b)+(a2-2b);

820:84;+

(-b3)4(-b8)3

 


Таблиця :

-(a+b)= -a-b;          +(a+b)= a+b;               ax2+bx+c 

-(a-b)= -a+b;          +(a-b)= a-b;                 x4+ax2+x+b    показник старшого

-(-a+b)= a-b;          +(-a+b)= -a+b;             (a+x)2+x+c     степеня–степінь

-(-a-b)= a+b;          +(-a-b)= -a-b;                                      многочлена

 

Похожие материалы

Информация о работе