Розробка методичних матеріалів для підсумкового контролю із теми "Основи Інтернету. Всесвітня павутина й пошук в Інтернеті"

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка

Кафедра математичного аналізу та інформатики

Індивідуальна робота з шкільного курсу інформатики та методики викладання

студента ІІІ курсу

фізико-метематичного факультету

групи  М-34

Купренко Є. М.

Полтава - 2011  


Завдання 1. Розробити методичні матеріали для підсумкового контролю із заданої теми. До складу матеріалів повинні входити завдання для практичної роботи та критерії їх оцінювання, а також тестові завдання для перевірки знань учнів. Обсяг знань, умінь і навичок учнів, що перевіряються запропонованими завданнями повинен відповідати вимогам вказаної навчальної програми. Час виконання роботи – 45 хв.

Тема: Основи Інтернету. Всесвітня павутина й пошук в Інтернеті (9 клас)

Завдання.

1. Запустіть браузер Internet Explorer.
2. У адресному рядку введіть - www.meta.ua
3. За допомогою каталогу (реєстру) довідатися, які сайти зареєстровані в розділі Культура:
Афіші по містах Харків і Полтава. Записати в таблицю їх кількість, а також адреси сайтів Харківської обласної філармонії і журналу «Анонс».

Афіші по місту Харків

Афіші по місту Полтава

сайт Харківської обласної філармонії

Сайт журналу «Анонс»


4. У адресному рядку введіть адресу пошукової машини www.google.com.ua
5. У своїй папці створіть папку «Пошук». У ній створіть текстовий файл «Курс валюти».
6. Знайти:
а) інформацію про історію свого міста (веб-сторінку зберегти у папці),
б) курс валюти по Україні та по місту (скопіювати інформацію у файл);
в) герб міста, герб України, карту Полтавської області (малюнки зберегти у папці);
г *) відповіді на поставлені нижче питання і заповнити таблицю:


Питання

Відповідь

Посилання в мережі інтернет

1

Хто написав слова, а хто музику до гімну України?

2

Як називалася перша комп'ютерна мережа? Комп'ютери яких науково-
дослідних центрів вона об'єднувала?

3

Хто є засновником імпресіонізму?
Знайти і зберегти його картину в папці.


Критерії оцінювання

Кількість балів

Правильність збереження файлів

1,5

Правильність введення інтернет адрес

1

Повнота опису знайдених афіш по місті Харків

2

Повнота опису знайдених афіш по місті Полтава

2

Повнота інформації про історію свого міста

2

Актуальність курсів валют

1,5

Повнота відповідей на питання поставлені в пункті г)

2

Разом

12


Тести:

1.  Група компютерів, що знаходяться в межах території, обмеженої невеликими розмірами та звязаних каналами передачі інформаціїї, називається:

А) глобальна комп’ютерна мережа;

Б) інформаційна система;

В) регіональна комп’ютерна мережа;

Г) локальна компютерна мережа;

2.  Компютер, який підєднаний до мережі Internet, обовязково матиме:

А) IP-адресу;

Б) URL-адресу;

В) Web-адресу;

Г) Mac-адресу

3.  Набір узгоджених правил про взаємодію компютерів у мережах називається…

А) мережевий протокол;

Б) функціональний протокол;

В) комп’ютерний протокол;

Г) протокол узгодження

4.  Як називається постачальник послуг Internet?

А) комунікатор;

Б) браузер;

В) провайдер;

Г) веб-сервер

5.  Програма, призначена для перегляду веб-сайтів, називається…

А) антивірус;

Б) браузер;

В) веб-сервер;

Г) провайдер

6.  Які функції виконує виконує провайдер?

А) забезпечує доступ до інформаційних ресурсів мережі Internet;

Б) надає свої ресурси в користуванні іншим комп’ютерам;

В) надає адресу електронної пошти;

Г) виділяє необхідний простір на своєму вузлі для веб-сторінок абонента

7.  Web-сторінки мають розширення:

А) *. txt

Б) *. www

B) *. web

Г) *. htm

8.  Як захистити компютер від загроз Internet ?

А) встановити архіватор;

Б) встановити антивірус;

В) встановити паролі;

Г) встановити веб-браузер

9.  Спеціальним чином виділений фрагмент гіпертексту, що містить адресу іншого обєкту, називається…

А) гіперадреса;

Б) гіперпосилання;

В) гіпероб’єкт;

Г)гіперфрагмент

10.  Вкажіть правильні твердження:

А) третя частина URL-адреси - доменне імя(meta.ua);

Б) перша частина URL-адреси – назва протоколу(http://);

B) друга частина URL-адреси - доменне ім’я(meta.ua);

Г) друга частина URL-адреси – тип використовуваного ресурсу (www);

Д)  перша частина URL-адреси – доменне ім’я(meta.ua)

11.  Принципи здійснення пошуку в пошукових системах:

А) пошук за ключовими словами;

Б) локальний пошук;

В) тематичний пошук;

Г) додатковий пошук

Похожие материалы

Информация о работе