Розробка гри "Ерудит" для поглиблення знань законів фізики, страница 2

в) Фарадей;

2.Слово „бар” має кілька значень. Яке з наведених неправильне?

а) буфет;                                                           г) пивний заклад;

б) одиниця атмосферного тиску;                   д) намул в береговій смузі морського

в) ріжуча частина гірського комбайну;             дна.

Примітка. Якщо обидві команди наберуть однакову кількість балів, то в цьому випадку використовується додатковий конкурс „Азбука”. Вивішується алфавіт. Команди в алфавітному порядку називають прізвища вчених (фізиків, математиків, астрономів), які починаються на чергову літеру. Яка команда зупиниться, та й вибуває.

Третій тур

У цьому турі гравці команди, яка залишилась, грають один проти одного, щоб виявити переможця всієї гри.

Тест – 1

Цей конкурс аналогічний конкурсу другого туру. Він перевіряє знання з етимології, тобто походження слів, але додатково треба пояснити значення цього слова.

Білет №1                          Білет №2                              Білет №3   

Фізика                               Трансформатор                    Інерція

1) російське;                     1) російське;                         1) італійське;

2) латинське;                    2) латинське;                       2)грецьке;

3) грецьке;                       3) німецьке;                          3) латинське;

4) англійське;                   4) французське;                    4) французське;

5) польське.                      5) англійське.                        5) російське.

Білет №4                          Білет №5

Літр                                   Маятник

1) російське;                     1) російське;

2) грецьке;                        2) голландське;

3) французське;              3) французське;

4) литовське;                    4) монгольське;

5) турецьке.                      5) арабське.

Бліц-конкурс

У цьому конкурсі перевіряються в основному знання фактів, вчених, фізичних приладів, а також кмітливість учнів. Конкурс проводиться по аналогії з тим, що був у другому турі.

Питання:

1.Як називається маленька кількість рідини? (Крапля)

2.Хто розмовляє на всіх мовах? (Ехо)

3.В яких одиницях вимірюється маса атома? (В кг)

4.Назва природної двоопуклої лінзи, яка знаходиться в організмі людини і не має кровоносних судин? (Кристалик)

5.На яке число треба поділити 2, щоб отримати 4? (1/2)

6.Хто винайшов універсальний тепловий двигун – парову машину? (Уатт)

7.Яку планету Сонячної системи називають „зірковою”? (Венера)

8.Хто і коли першим сформулював закон прямолінійного поширення світла? (Евклід)

9.Яким приладом вимірюють роботу електричного струму? (Електричний рахівник)

10.Прізвище вченого, що відкрив атмосферу Венери? (Ломоносов)

11.Прізвище вченого, що отримав загальне рівняння стану ідеального газу і відкрив один із фундаментальних законів природи? (Менделєєв)

12.Хто сконструював „дзеркальний ліхтар” – перший в світі прожектор? (Кулібін)

13.Що видно, якщо нічого не видно? (Туман)

14.Як називається найпоширеніша речовина в природі? (Вода)

15.Прізвище вченого, що відкрив рух молекул речовини? (Броун)

16.Де край світла? (Там, де починається тінь)

17.Яким приладом вимірюють атмосферний тиск? (Барометр)

18.Одне яйце до стану „круте” варять 4хв. Скільки хвилин треба варити 5 яєць? (4хв.)

Тест – 2

Ведучий. Після закінчення цього тесту до фінальної гри виходять два переможці. Під час тесту ви повинні показати свої знання про фізичні прилади: питання перше – призначення; друге – принцип його дії. Кожен гравець по черзі витягує білет, в якому 5 відповідей на перше питання; треба вибрати правильний. На друге питання відповісти треба самостійно.

Білет №1

Батометр – це прилад для

1)  вимірювання кровоносного тиску;

2)  вимірювання атмосферного тиску;

3)  визначення глибоководних проб води з морів і океанів;

4)  відбору проб крові;

5)  визначення кількості осадків.

Білет №2

Спірометром вимірюють

1)  масу сипучих тіл;

2)  об’єм повітря, яке надходить до легень;

3)  швидкість руху;

4)  яскравість зірок;

5)  міцність спирту.

Білет №3

Висоту польоту літака вимірюють

1)  манометром;                                         

2)  ареометром;                  

3)  альтиметром;

4)  гігрометром;

5)  ехолотом.

Білет №4

Густину рідини визначають

1) манометром;

2) барометром;

3) гігрометром;

4) ареометром;

5) спідометром.

Білет №5

Фотометр для вимірювання

1) швидкості світла;                                  

2) сили звуку;                                             

3) степеня пропускання світла;

4) коефіцієнта відбивання світла;

5) освітленості.

Фінальний конкурс

Ведучий. Цей конкурс буде проведено в 2 етапи. Переможець і буде нашим головним ерудитом.

Змагання перше.

(Помічники видають фіналістам по коробочці сірників.)

Ведучий (пояснює). Учасники змагань повинні запалити сірник. У кого вона буде горіти довше, той отримує 1 бал. Час фіксується секундоміром. Почали! (Секундомір вмикають після того, як сірник загорівся.)

Змагання друге.

Ведучий. Я буду задавати учасникам індивідуальні питання, на які вони повинні дати відповідь. За кожну правильну відповідь 1 бал.

(Питання задаю почергово: то одному, то другому.)

Питання.

1.Як з точки зору фізики можна пояснити процес запалювання сірника?

2.Чому вогонь сірника напрямлений вгору?

3.Чому ви не обпікали пальці, коли тримали сірник, який ще горів?

4.Чому сірник згорає швидше, коли його тримають вогнем донизу?

5.Чому вологі сірники не запалюються або запалюються погано?

6.Які перетворення енергії відбуваються при запалюванні і горінні сірника?

Заключне слово журі. Переможець нагороджується. Переможені отримують заохочувальні призи.