Розробити методичні матеріали для підсумкового контролю із заданої теми. Розробити розгорнутий конспект уроку

Страницы работы

Содержание работы

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Завдання 1 (10 балів). Розробити методичні матеріали для підсумкового контролю із заданої теми (один варіант). До складу матеріалів повинні входити завдання для практичної роботи та критерії їх оцінювання, а також тестові завдання для перевірки знань учнів. Обсяг знань, умінь і навичок учнів, що перевіряються запропонованими завданнями повинен відповідати вимогам вказаної навчальної програми. Час виконання роботи – 45 хв.

Завдання 2 (10 балів). Розробити розгорнутий конспект уроку, який Ви готували на лабораторне заняття. Передбачити різні форми роботи учнів, причому обов’язково повинна бути як робота учнів за комп’ютером, так і робота вчителя з класом.

Форма подання завдань

Виконані завдання подаються у друкованому вигляді, в колонтитулах слід відобразити прізвище, групу та номер варіанту. У тестових завданнях обов’язково позначати правильні відповіді. Якщо практична робота передбачає роботу з підготовленими вчителем документами, то слід надати ці документи в друкованому (рекомендовано) або електронному (якщо при виведенні на друк втрачаються суттєві характеристики документу) вигляді.

Варіанти індивідуальних завдань

Завдання 1

Програми обов’язкового курсу

 1. Системне програмне забезпечення (основна школа)
 2. Службове програмне забезпечення (основна школа)
 3. Основи растрової графіки (основна школа)
 4. Основи векторної графіки (основна школа)
 5. Основи Інтернету. Всесвітня павутина й пошук в Інтернет (основна школа)
 6. Створення й показ слайдових презентацій (рівень стандарту)
 7. Базові поняття програмування. Засоби візуальної розробки програм (на прикладі системи Delphi) (академічний рівень)
 8. Основи структурного програмування (на прикладі системи Delphi) (академічний рівень)
 9. Базові поняття програмування. Засоби візуальної розробки програм (на прикладі системи Visual C++) (академічний рівень)
 10. Основи структурного програмування (на прикладі системи Visual C++) (академічний рівень)
 11. Базові поняття програмування.  Засоби візуальної розробки програм (на прикладі системи Visual  Basic) (академічний рівень)
 12. Основи структурного програмування (на прикладі системи Visual Basic) (академічний рівень)
 13. Електронні таблиці. Табличний процесор (академічний рівень)
 14. Аналіз даних у середовищі табличного процесора (академічний рівень)
 15. Базові поняття програмування (рівень стандарту)
 16. Основи роботи з текстовою інформацією (основна школа)
 17. Текстовий процесор
 18. Бази даних
 19. Системи обробки табличної інформації (рівень стандарту)

Програми пропедевтичних курсів

 1. Елекронні презентації (8 клас)
 2. Текстовий процесор MS Word (8 клас)
 3. Циклічні алгоритми (8 клас)
 4. Основи програмування мовою Паскаль (8 клас)
 5. Основні алгоритми по роботі з масивами (9 клас)
 6. Символи та рядки в мові програмування Паскаль (9 клас)

Завдання 2

 1. Середовище візуальної розробки програм
 2. Оператор розгалуження
 3. Оператори повторення
 4. Одновимірні масиви
 5. Двовимірні масиви
 6. Рядковий тип даних
 7. Основні поняття операційної системи. Елементи інтерфейсу
 8. Робота з файлами і папками
 9. Службове програмне забезпечення
 10. Всесвітнє павутиння
 11. Електронна пошта
 12. Пошук інформації в Інтернет
 13. Растрові графічні редактори
 14. Векторні графічні редактори
 15. Опрацювання даних за допомогою формул і функцій
 16. Введення, редагування, форматування тексту
 17. Введення, редагування і форматування даних у табличному процесорі
 18. Побудова діаграм і графіків в середовищі табличного процесора
 19. Комп'ютерні презентації
 20. Робота з об'єктами в середовищі текстового процесора
 21. Робота з таблицями в середовищі текстового процесора
 22. Основні поняття баз даних. Робота з готовою базою даних
 23. Сортування. пошук і фільтрація даних у базі даних
 24. Використання запитів при роботою з базами даних
 25. Проектування баз даних.

Похожие материалы

Информация о работе