Розподільна властивість множення: План-конспект уроку математики

Страницы работы

Содержание работы

План-конспект уроку

Клас: 6

Тема: Розподільна властивість множення

Мета:

навчальна: формування знань про властивості множення чисел, умінь розв’язувати вправи з використанням розподільної властивості множення, навичок проведення математичних обчислень;

розвиваюча: розвиток уважності, точності, уяви;

виховна: виховання працелюбності, культури праці, сумлінності;

Прилади і матеріали: дошка, крейда, плакати.

Тип уроку: формування нових знань і умінь.

План

1.  Організаційна частина.                                                 3 хв.

2.  Актуалізація опорних знань.                                        5 хв.

3.  Пояснення нового матеріалу.                                       10 хв.

4.  Формування початкових умінь.                                   25 хв.

5.  Оцінювання.                                                                   1 хв.

6.  Домашнє завдання.                                                        1 хв.

Хід уроку

1.  Організаційна частина.

1)  привітання;

2)  перевірка присутніх;

3)  перевірка наявності зошитів, ручок, підручників.

2.  Актуалізація опорних знань.

Учитель задає класу питання з попередньої теми:

–  Як помножити два числа з різними знаками?

–  Чому дорівнює добуток будь-якого числа на одиницю?

–  Чому дорівнює добуток будь-якого числа на –1?

–  Чому дорівнює добуток будь-якого числа на 0?

–  Які дії можливо виконувати в множині натуральних чисел?

–  Які дії можливо виконувати в множині цілих чисел?

–  Яку дію не можна виконувати в жодній множині?

3.  Пояснення нового матеріалу.

При розв’язуванні багатьох задач та вправ ми часто стикаємось з громіздкими математичними обчисленнями. Для того щоб в подальшому спростити проведення таких обчислень ми сьогодні і вивчаємо тему “Розподільна властивість множення”.

Для раціональних чисел справджується розподільна властивість множення відносно додавання:

Відкрийте підручник на ст. 249 і знайдіть правило. Уважно прочитайте його і запишіть у зошит:

Для будь-яких раціональних чисел a, b, c справджується рівність:

Перевіримо цю рівність, узявши   

    

Отже,  (діти записують у зошит)

Заміна виразу  на вираз  або виразу  на вираз  називається розкриттям дужок. Наприклад:

Заміна виразу  на вираз  або виразу  на вираз  називається винесенням спільного множника за дужки. Наприклад:

У виразі  доданки , як ви вже знаєте, називають подібними.

4.  Формування початкових умінь.

1)  Розв’язування усно № 1393, 1394, 1395.

№1397

Обчисліть:

а)

б)

в) .

2) Два учні розв’язують вправи біля дошки, а останні в зошиті № 1396, 1397, 1399, 1401, 1403.

3) На дошці записуються 6 завдань, які потрібно розв’язати з застосуванням розподільної властивості множення, і дешифратор, за допомогою якого діти зможуть розгадати ключове слово.

6,1

120

- 670

-17

-11000

750

ь

о

л

у

д

м

Ключове слово – “модуль”.

5.  Оцінювання самих активних учнів.

6.  Завдання додому: № 1398, 1400, 1402 підручника.

№ 1402

Винести за дужки спільний множник:

а)

б)

в) .

Похожие материалы

Информация о работе