Розв’язування текстових задач за допомогою лінійних рівнянь: План-конспект уроку з математики

Страницы работы

Содержание работы

Конспект уроку з математики

Клас:

Дата: 9.04.2002.

Тип уроку: Комбінований.

Тема уроку: Розв’язування текстових задач за допомогою лінійних рівнянь.

Мета уроку:

             Навчальна: повторити та розширити знання учнів про лінійні рівняння та принципи розв’язування текстових задач за допомогою лінійних рівнянь. Підготувати учнів до написання самостійної роботи.

                 Розвиваюча: розвивати в дітей вміння використовувати попередньо здобуті знання та досвід для розв’язування як типових вправ та задач, так і задач підвищеної складності. Розвивати точність та швидкість при проведенні математичних обчислень.

                 Виховна: виховувати почуття гідності та поваги, відповідальність, культуру поведінки та спілкування як з дорослими, так і з однолітками.

План уроку.

1.  Організаційні моменти.

2.  Перевірка домашнього завдання.

3.  Розв’язування вправ та задач.

4.  Підсумки уроку.

5.  Завдання додому.

                    Хід уроку.

1.  Організаційні моменти. Проголошення темиуроку. Перевірка присутності учнів. Підготовка учнів до роботи.

2.  Перевірка домашнього завдання. Вчитель з’ясовує, які виникли неточності при розв’язуванні домашнього завдання. Два учні розв’язують домашнє завдання на дошці, в цей час вчитель проходить по класу і провіряє наявність в учнів домашнього завдання. Відповідає на запитання учнів стосовно домашніх вправ.

3.  Розв’язування вправ та задач. Проводиться коротке фронтальне опитування учнів по пройденому матеріалі. Названий учень відповідає на запитання поставлене вчителем.

№ 1302. Розв’язування рівнянь

а)- 40(-7х + 5) = -1600                                в)2,1(4 - 6у) = -42

   280х - 200 = -1600                                       8,4 -12,6у = - 42

   280х = - 1600 + 200                                     - 12,6у = - 42 - 8,4

   280х = - 1400                                                - 12,6у = - 50,4

   х = 5                                                             у = 4

№ 1303. Розв’язування рівнянь.

а) 0,5Х + 3 = 0,2Х                                      б)- 0,4а -- 14 = 0,3а

    0,5Х -- 0,2Х =3                                          - 0,4а -- 0,3а =14

    0,3Х = 3                                                      - 0,7а = 14

    Х = 10                                                           0,7а = - 14

                                                                           а = -20

е)4,7 -- 8у = 4,9 -- 10у                                з)- 19к = 11к

   - 8у + 10у = -4,7 + 4,9                                - 20к = 0

   2у = 0,2                                                       к = 0

   у = 0,1

№ 1306. Задача.

Довжина відрізка АБ на 2 см більша, ніж довжинавідрізка СД . Якщо довжину відрізка АБ збільшити на 10см, а довжину відрізка СД збільшити в 3 рази, то отримаємо рівні відрізки. Знайти довжину відрізка АБ.

Розв’язання.

Нехай довжина відрізка АБ дорівнює Х,  тоді довжина відрізка СД=Х-2. Після збільшення довжина відрізка АБ дорівнює Х+10, а СД= 3(Х-2). Отримані відрізки рівні за умовою задачі , отже маємо рівність:

Х+10 = 3(Х-2)

Х+10 = 3Х-6

Х-3Х = -10-6

-2Х = -16

Х = 8

Отже, довжина шуканого відрізка дорівнює 8см.

Відповідь: АБ=8см.

№ 1330. Задача.

  Наодній полиці було в 3 рази більше книг ніж на іншій. Коли з однієї полиці зняли 8 книг, ана іншу поставили 32 книги, то на полицях стало порівну книг. Скільки книг було на кожній полиці спочатку?

Розв’язання.

Нехай на одній полиці було Х книг, тоді на іншій їх було 3Х. Після того, як на полиці добавили книг, на першій їх стало Х+32, а на другій 3Х-8 (оскільки 8 книг забрали). Отже, складемо і розв’яжемо рівняння:

Х+32 = 3Х-8

Х-3Х = -32 -8

-2Х = -40

Х = 20

Отже, на першій полиці було 20 книг, а на другій -60 книг.

Відповідь: 20 книг, 60 книг.

№ 872. Розв’язування рівнянь.

е) 124 -Х = 2(62-0,5Х)

    124-Х = 124 -Х

     0 = 0

В даному випадку х може приймати довільне значення.

4.  Підсумки уроку. Вчитель підводить підсумок уроку наголошує на типових помилках вцілому та помилках конкретних учнів зокрема.

Вчителем виставляються оцінки за урок, враховуючи роботу учнів біля дошки та самостійну роботу в зошитах.

5.  Домашнє завдання. №1301, №1304, №1305. Повторення пройденого матеріалу, підготовка до самостійноі роботи.

Похожие материалы

Информация о работе