Розв’язування систем лінійних рівнянь способом підстановки (Аналіз уроку з алгебри)

Страницы работы

Содержание работы

Аналіз уроку з алгебри

Школа№ 32.

Дата 7.04.2004 р.

Клас 7-Е.

Предмет – математика.

Учитель – Яцун Т.М.

Тема уроку: Розв’язування систем лінійних рівнянь способом підстановки.

Тип уроку: Узагальнення і систематизація знань.

Мета уроку:

навчальна – навчити розв’язувати системи лінійних рівнянь способом підстановки;

розвиваюча – розвинути увагу, пам’ять, логічне мислення;

виховна – виховати інтерес до предмету.

У структурі відвіданого уроку можна виділити такі етапи:

·  Організаційний момент(3хв.)

·  Актуалізація опорних знань(5хв.)

·  Перевірка домашнього завдання(7хв.)

·  Розв’язування вправ(10хв.)

·  Самостійна робота(15хв.)

·  Домашнє завдання(5хв.)

Зупинимося детально на кожному з них.

Організаційний момент

Вчитель заходить до класу, вітається з учнями, зосереджує їхню увагу, перевіряє відсутніх.

        Актуалізація опорних знань

Вчитель наголошує на тому, щоб учні не відкривали зошити і задає питання, при цьому використовуючи фронтальне опитування:

·  які способи розв’язування систем лінійних рівнянь ми вже розглянули ?

·  в чому полягає графічний спосіб розв’язування систем лінійних рівнянь ?

·  нагадайте алгоритм розв’язування систем лінійних рівнянь способом підстановки.

Учні відповідають на питання і крок за кроком пригадують алгоритм.

Перевірка домашнього завдання

Вчитель викликає учнів (4 чоловіка) до дошки, щоб ті за допомогою зошитів, де вже виконане домашнє завдання, записали приклади.

В цей час з рештою учнів вчитель проводить математичний диктант, який являє собою „технічну„ перевірку деяких кроків алгоритму. Вчитель звертається до учнів, щоб ті виразили одну змінну через іншу у наступних рівняннях, з повним поясненням:

·  x + y = ­-2;

·  2y - 3x = 0;

·  y + x = 0;

·  2x + y = 5;

·  2y - 3x = 4.

Черга доходить до учнів, які стоять біля дошки. Вони пояснюють розв’язання прикладів, при необхідності учитель допомагає учням. Кожен учень оцінюється вчителем без оголошення. Вчитель наголошує на тому, щоб решта учнів перевіряли домашнє завдання в зошитах і самостійно поставили собі оцінку.

Розв’язування вправ

Вчитель оголошує приклади і викликає до дошки учнів для їх розв’язування (на кожен крок викликається один учень).

Приклади:

·                        1)

2) - 9 + 6y + 2y = 7;

8y = 16;

y = 2;

3)

Відповідь: (1;2).

·                        1)            2)

3)               4) 4y – 3y = – 2;  y = – 2;

5)

Відповідь: (- 4;2).

Знову відбувається усне повторення алгоритму.

Вчитель акцентує увагу на правильності запису розв’язання.

Самостійна робота

Вчителем заздалегідь записано, на зворотній стороні дошки, приклади (2 варіанти по 2 приклади). Учні закривають зошити і дістають аркуші паперу, теж заздалегідь приготовані (певно самостійна робота на уроках математики відбувається не рідко).

I варіант

а)             б)

II варіант

а)           б)

Учні виконують самостійну роботу. Вчитель підходить до кожного учня, наголошуючи на помилках. Потім вчитель перевіряє домашнє завдання, виконане у зошитах, у деяких учнів.

Троє учнів збирають аркуші паперу з виконаним завданням самостійної роботи.

Домашнє завдання

Вчитель наголошує на тому, щоб учні повторили способи розв’язування систем лінійних рівнянь, особливо алгоритм. І задає приклад № 832.

Похожие материалы

Информация о работе