Розв’язання задач на застосування теореми “Сума кутів трикутника” (Аналіз уроку математики в 7 класі)

Страницы работы

Содержание работы

Аналіз уроку вчителя.

Виконала студентка групи МІ- 43 фізико – математичного ф –ту Варі Наталії

Школа Кобеляцька ЗОШ №2 ім. О.Гончара

Дата: 28. 02. 2004

Клас: 7-В

Кількість учнів за списком: 34

Кількість присутніх: 32

Прізвище, ім’я, по – батькові вчителя: Климань Володимир Михайлович.

Тема уроку: “Розв’язання задач на застосування теореми “Сума кутів трикутника”.

Мета: Закріпити і узагальнити вивчений на попередньому уроці матеріал, а саме, теорему 4.4. Виробити вміння в учнів використовувати її для розв’язування практичних задач.

Завдання:

·  Дидактичне: Узагальнити і систематизувати вивчений на попередніх уроках матеріал, використати вміння і навички для розв’язування задач.

·  Виховне: Виховувати культуру математичних записів у зошиті та на дошці, а також культуру поведінки на уроці.

·  Розвиваюче: Розвивати логічне мислення, вміння аналізувати, узагальнювати, робити висновки.

Підготовка класу до уроку

Гігієнічні умови відповідали санітарним нормам: перед уроком діти зробили вологе прибирання, провітрили класну кімнату, витерли дошку, принесли все необхідне для побудов на дошці обладнання.

Хід уроку

  1. Повідомлення теми, мети і завдання уроку.
  2. Перевірка домашнього завдання. Актуалізація опорних знань.
  3. Розв’язування задач.
  4. Підсумок уроку. Домашнє завдання

Аналіз змісту уроку.

      Урок проводився в логічній послідовності. Тема і мета була відразу доведена до свідомості учнів. Але учитель для повторення вивченого на попередніх уроках матеріалу викликав до дошки двох учнів. Одному дав завдання сформулювати та довести, задану на цей урок, теорему, а другому задавав запитання. Якщо учень не знав відповіді, то вчитель викликав учнів з класу. Згодом на дошці з’явилося доведення теореми. Вчитель уважно провірив і оцінив відповідь учня. Після того як було повторено вивчений матеріал діти розпочали розв’язувати задачі. Спочатку ті, що підготував вчитель, а потім за діючим підручником.

       Можна сказати, що вчитель досить вдало підібрав вправи для засвоєння вивченого матеріалу. Учні, які не відповідали біля дошки контролювали за правильністю записів і ходом розв’язання підібраних вправ, що сприяло кращому засвоєнню матеріалу і розвитку уваги. Досить цікавими були задачі, так званого “цікавого” типу. Як недивно було дуже багато бажаючих їх розв’язувати.

       В кінці уроку вчитель підвів підсумок уроку і задав дітям домашнє завдання.

  Висновки:

       Мета уроку була досягнута. Діти виконали всі поставлені перед ними завдання. І можна сказати, що практично всі учні засвоїли вивчений матеріал, тобто терему про суму кутів трикутника, навчилися застосовувати її на практиці, бо як недивно було дуже багато. В цілому урок вдався. Вчитель за невеликий проміжок часу опитав більшу половину класу і вони отримали досить високі оцінки, а це свідчить про те, що мета його досягнута.

Похожие материалы

Информация о работе