Передовий педагогічний досвід вчителя інформатики ЗНЗ № 10 ім.В.Г Короленка

Страницы работы

Содержание работы

Передовий педагогічний досвід вчителя   інформатики Ворбйова Ярослава Олексійовича ЗНЗ№10 ім.В.Г Короленка.

Ворбйов Ярослав Олексійовичвисококваліфікований  спеціаліст, досконало знає програму , володіє ефективними формами навчання і методикою викладання сучасних основ інформатики .Уроки вирізняються продуманою структурою науковістю, чітко поставленою метою і завданнями ,міцністю знань новизною методів ,доступністю викладання ,наочністю навчання .Він здійснює диференційований підхід до навчання .Впроваджує у навчання інтеграцію .Наполегливо працює над формуванням умінь і навичок вільного володіння інформатикою учнями,. Якісний показник знань становить 79,7%.

Ворбйов Ярослав Олексійович працює над проблемою навчання обдарованих учнів.

Головне , він вважає , в навчально – виховній роботі з  обдарованими дітьми  не стільки засвоєння учнями  певної сукупності знань , скільки розвиток здатності відкривати  нові особистісні можливості на основі опанованої інформації.

З метою цілеспрямованого та ефективного розвитку обдарованої дитини, Ворбйов Я.О.у тісній взаємодії з провідним вищим навчальним закладом розробляє власні комплексні цільові програми . При складанні програми роботи з обдарованими дітьми  він керується „Концепцією становлення мережі середніх загальноосвітніх закладів освіти для розвитку творчої обдарованості” .

На основі шкільної програми  навчання  обдарованих дітей, розробляє індивідуальну програму для обдарованих учнів.

Принцип розробки індивідуальної програми  полягає в:

1.  визначення сильної та слабкої сторони обдарованого учня;

2.  індивідуальна програма складається з різноманітного навчального матеріалу з даного предмету, що відповідає інтересам обдарованої дитини;

3.  індивідуальна програма передбачає оптимальний та поступовий перехід учня від одного щабля  загального розвитку  до наступного;

4.  мета індивідуальної програми – розвиток творчих здібностей учнів;

5.  чітка система оцінювання ;

6.  обдарована дитина повинна мати можливість  спілкуватися з однолітками свого рівня розвитку;

7.  школа має підтримувати безпосередній зв’язок з батьками обдарованого учня;

8.  залучення до навчання обдарованих талановитих фахівців.

Серед методів навчання  обдарованих  учнів домінує самостійна робота.

Удосконалення навчально-виховного  процесу обдарованих дітей сприяють  такі форми роботи:

¾  проведення олімпіад ;

¾  конкурси захисту науково-дослідницьких робіт;

¾  Систематичні творчі тренінги .

Вибір форм методів навчання  Ворбйов Я.О.вибирає від можливостей педагогічного колективу школи та його здатності творчо підходити  до організації навчально-виховної роботи з обдарованими дітьми особливе місце посідає взаємодія вчителя з батьками .

Похожие материалы

Информация о работе