Основне рівняння молекулярної кінетичної теорії газів (Аналіз уроку з фізики в 10 класі)

Страницы работы

Содержание работы

Аналіз уроку Школа: №20

Дата: ю.04.2003.

Клас: 10 - Б.

Вчитель : Щапкіна Ніна Григорівна

Кількість учнів за списком: 29,

Присутні: 27.

Предмет: фізика.

Тип уроку: урок формування нових знань.

Тема: основне рівняння молекулярне кінетичної теорії газів.

Мета: засвоїти набуті знання про структуру газів , сформувати на їх основі нові поняття ..закони , формули. Навчитися застосовувати їх практично.

М ожна сказати , що на організацію класу не було витрачено жодної хвнлннн. У всіх учнів вже були відкриті підручники на потрібній сторінці і в зошитах записана дата і

нова тема

Вчителька вела урок у вигляді діалогу. Спочатку були задані питання, щоб актуалізувати вже відоме для учнів. Далі відбулася постановка проблеми, яку сформулювали самі учні, вчителька лише підводила їх до цієї цілі. Кожен учень мав змогу висловити свою думку з даної теми, ї навіть відбулася дискусія І приводу того, чи залежить тиск, шо створює газ, від його температури.

Вчителька не принижувала учнів, думки яких були хибні, вона заохочувала їх до самостійних міркувань.

На даному уроці вчителька змогла зацікавити учнів. Вона постійно проводила аналогії

з природним середовищем, яке оточує дітей, наводила цікаві приклади з життя.

Вчителька вела бесід)' з дітьми досить науково і вимагала від учнів, щоб вони під час виступів, вживали фізичні терміни. Вонавчнлаїх правильної фізичної мови. Б

результаті цього учні висловлювали свої думки послідовно і логічно обгрунтовано, з гочки юру фізики, ну другому етапі уроку вчителька записувала на дошці основні тези, висновки, формули з нової теми. Діти те саме робили в своїх зошитах. Це дало змогу систематизувати, узагальнити складний для учнів матеріал. Маючи перед собою такі

записи , кожен міг відтворити нову тему. Це полекшувало як роботу вчителя, так і

роботу учнів удома.

На заключному етапі уроку вчителька дала дітям для запису кілька задач для домашнього їавдання. Учні самі обирали, яку задачу їм розв'язувати. Складність задач була різною, але і оцінювались вони різною кількістю балів. Найлекша задача мала ціну 7 балів.

Одну задачу вчителька розв'язала на дошці для прикладу.

На даному уроці вчителька продемонструвала вміння володіти аудиторією. Кожна хвилинка була зайнята і учні із цікавістю сприймали новий матеріал.

Досвід роботи вчителя

 вчитель фізики вищої категорії, працює в школі

№20 з 1984 року.

За цей час вона здобула чи не малий досвід, що допомагає їй в тетершпгій роботі.

Нна Григорівна прийшла до переконання що слабші учні повинні сидіти із ашьніпшми.

Зокрема на лабораторних практикумах учні поділяються на мікрогрупи по шість чоловік, троє з яких являються слабшими. Але ні в'якому разі ці учні

т в 'якому разі не відстають по програмі з фізики - в Нни Григорівни таких немає.

Кожна мікрогрупа готує повідомлення на задіну тему Нна Григорівна завжди -запитує слабших учнів, і якщо вони чогось не знають, то це мінус для сильніших учнів , задача яких зводиться до того, щоб пояснити , допомогти підготуватися слабшим учням.

Враховуючи , те що з цих різних дітей вона виховала такий дружній клас, її

можеш спокійно назвати фахівцем в педагогічній галузі.

Саме тому розстановка учні у ювса за таким принципом: слабший сильніший; і має

-шкий успіх, Діти завжди допомагають один одному. №віть, коли хтось не зрозумів данної хами, то Нні Григорівні не обов'язково пояснювати ще раз, бо це одразу пояснюють ті, хто зрозуміли,

Навіть, коли на лабораторних роботах клас поділений на окрезуп шкрогруші, ми чітко бачемо ? що клас залишився однією омєю.

Також своєрідно ЬІна Григорівна оцінює учнів : якщо учень, який відсгавав намагається відповідати краще, вона завжди допоможе йому в покращені. А

при оцінювані завжди похвалить і часто слабкішим учням трішки підвищує

оцінку для заохочення.

Додаткові завдання отримують не тільки сильніш учні, але й слабші.

Викладення уроку іще таким чином: новий матеріал не обов'зково викладає

Нна Григорівна, вона заздалегіть попереджує ? яка буде наступна тема. Діти старанно готуються на перед і при викладенні нового матеріалу доповнюють

, за що звичайно Нна Григорівна ставить хорошу оцінку, і ставить таких учнів у приклад іншим.

Також велику увагу Нна Григорівна приділяє самостійній робрті учнів.

Досить багато матеріалу діти опрацьовують вдома Обов'зковим є план конспект у зошиті.

Ніна Григорівна вимогливо ставиться до оформлення класних і домашніх завдань, адже як каже Нна Григорівна: ійваш зошит -це ваше облича".

Кількісний і якісний аналіз контрольної роботи.

Учні 9А класу писали контрольну роботу з фізики на такі теми: потужність, робота, сили тяжіння, кінетична і потенціальна енергія, закон збереження енергії. Писали 26 учнів з загальної кількості- ЗО учнів. Дітям було запропоновано 2 варіанти по дві задачі.

При перевірці контрольних робіт виявилося, що всі учні написали роботу на позитивні оцінки.

На 12 балів написало -2 учні,

10 балів отримало -3 учні. 9 балів отримало -7 учні. 8 балів отримало -6 учні. 6 балів отримало -8 учні.

По результатам видно, що робота написана добре. В учнів добрий рівень розвитку і знань. Задачі на контрольну роботу були підібрані на логічне мислення на зв'язку даних темш контрольної роботи з іншими темами фізики. Тому учні використовували різні види мислення. Також в ході роботи і перевірки контрольних робіт відчувалися добрі знання з фізики, також, що багато часу приділялося розв'язку задач і учні вміло їх розв'язували.

Дані теми учні добре засвоїли, про це свідчать результати контрольної роботи.

Похожие материалы

Информация о работе