Написання програми для знаходження мінімального елементу масиву, суми всіх елементів які більше введеного

Страницы работы

Содержание работы

Практична робота №6

Опис статичного масиву:

Dim <ім*я змінної>(<інд.>)[as <тип>]

Dim a(14) as integer

Dim b(1 to 10) as integer

Dim a(7,14) as integer

Dim b(1 to 10,1 to 20) as integer

Опис динамічного масиву:

          Опис динамічного масиву відбувається в два етапи:

І-Оголошення масиву без зазначеної розмірності

          Dim a() as integer

II-У необхідній частині програми опис масива з необхідним зазначення розмірності:

          ReDim a(5)

(при виконанні цього оператора всі значення масиву втрачаються,здійснюється обнулення у відповідності з типом)

Для того щоб значення не обнулювалось використовується службове слово Preserve

          ReDim Preserve a(10)

(Дозволяє змінювати лише верхню межу масиву)

Для визначення верхньої і нижньої межі масиву використовуються функції:

          LBound(<ім*я масиву>)

UBound(<ім*я масиву>)

Для вивільнення пам*яті після виконання масиву використовується оператор:

          Erase <ім*я>

Приклад:

Написати програму для знаходження мінімального елементу масиву,суми всіх елементів які більше введеного.

Private Sub Command1_Click()

Dim a(10) As Integer

Dim s As Integer

Dim min As Integer

Dim i As Integer

Dim k As Integer

k = InputBox("Vvedit chuslo")

For i = 1 To 10

    a(i) = InputBox("Vvedit element masuvy")

    If a(i) > k Then s = s + a(i)

Next i

min = a(1)

For i = 1 To 10

    If a(i) < min Then min = a(i)

Next i

MsgBox ("Suma= " & s)

MsgBox ("Min= " & min)

End Sub

Хід роботи

Написати програми відповідно до номера робочого комп*ютера:

(Задати розмірність масиву =10)

Парний:

Написати програму для знаходження максимального елементу масиву,суми всіх елементів які менше введеного.(Дані для перевірки роботи програми: елементи масиву  3,5,7,9,1,4,0,0,8,6; введене число 4)

Непарний:

Написати програму для знаходження кількості елементів масиву які рівні 0 та знайти добуток від*ємних елементів масиву. (Дані для перевірки роботи програми:1,2,0,6,3,7,0,0,-6,-4)

Похожие материалы

Информация о работе