Кількісний і якісний аналіз контрольної роботи з алгебри по темі: “Розв’язання систем рівнянь”

Страницы работы

Содержание работы

Кількісний аналіз контрольної роботи з алгебри по темі: “Розв’язання систем рівнянь”

              Контрольна робота складалася з п’яти завдань. В першому потрібно було розв’язати систему графічним способом, в другому – методом підстановки, а в третьому –способом додавання. Якщо говорити про четверте, то одному варіанту було задана система із трьома змінними, а іншому – із введенням заміни. І останнє п’яте завдання в обох варіантах було розв’язати задачу складанням системи рівнянь. Дана контрольна робота була розраховано на весь урок, а саме на 45 хвилин.

           Про результати можна сказати, що вони хороші. Із 34-х чоловік по списку писало контрольну 26. Оцінки були отримані такі:

Оцінка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Кількість учнів

-

2

3

1

3

2

3

2

2

5

1

2

Якісний аналіз контрольної роботи.

Після перевірки контрольної роботи можна зробити висновок, щодо отриманих помилок .

Завдання 1.

Види помилок

Не правильно записана умова

не правильно побудовано графік

Не правильно знайдена точка

Не правильно проведенні обрахунки

Кількість учнів, що зробили дану помилку.

-

8

9

9

Завдання 2                                                          Завдання 3

Види помилок

Не правильно записана умова

Не правильно проведенні обрахунки

Кількість учнів

2

4

Види помилок

Не правильно записана умова

Не правильно проведенні обрахунки

Кількість учнів

1

3


Завдання 4.                                                   Завдання 5.

Види помилок

Не правильно записана умова

Не правильно проведенні обрахунки

Кількість учнів

-

3

Види помилок

Не правильно записана умова

Не правильно розв’язана задача

Кількість

учнів

-

5

      Отже, про помилки, які були зроблені учнями в даній контрольній роботі, свідчать таблиці наведені вище. А тому з них можна зробити висновок, що більшість учнів зробили помилки із-за того, що не правильно переписали умову або виконали її з іншого варіанту. Та ,однак, вчителеві потрібно ще раз розглянути з учнями графічний спосіб та метод розв’язання задач складанням системи рівнянь. Бо саме в цих завданнях діти виконали найбільшу кількість помилок.

Похожие материалы

Информация о работе