Конфлікти та стреси як об’єкти керівництва

Страницы работы

Содержание работы

Тема6. Конфлікти та стреси як обєкти керівництва

План

1) Поняття причини та функції конфлікту

2) Види конфліктів

3) Структура конфлікту

4) Динаміка конфліктів

5) Стратегії поведінки особистості конфліктів

6) Управління конфліктами

7) Управління стресами

4 Динаміка конфліктів

Стадії

1.  перед конфліктний стан. (період накопич фактів і процесів які можуть призвести до конфліктів.

          2. інцидент – збіг обставин, що є приводом для конфлікту.

          3. ескалація – найбільш напружена стадія конфлікту, коли відбувається загострення всіх протиріч між його учасниками і використовуються всі можливості для перемоги.

Ознаки ескалації

                    А) створення образу ворога.

                    Б) демонстрація сили та загроза її застосування.

В) застосування насильства.

Г) тенденції для розширення і поглиблення конфлікту.

4. Кульмінація – вища точка ескалації за якою конфлікт досягає такої напруги, що принаймні одна зі сторін починає шукати шляхи виходу з нього.

5. Завершення конфлікту – остання стадія відкритого конфлікту, яка характеризується такими способами припинення конфліктної взаємодії.

          А) затухання конфлікту

          Б) усунення одного чи обох опонентів протиборства

          В) усунення чи знищення об*єкту конфлікту

          Г) зміна позицій конфліктуючої сторони

          Д) участь у конфлікті третьої сторони яка здатна завершити його шляхом використання сили

          Е) завершення конфлікту за допомогою третейського суду

          Є) Переговори

6 Пост конфліктна ситуація

5 Стратегії поведінки особистості конфліктів

Управління конфліктом – цілеспрямований вплив на динаміку конфлікту який спрямований

Включає такі види діяльності

1.  Прогнозування

2.  Запобігання конфлікту

3.  Стимулювання конфліктів

4.  Регулювання конфлікту – вид діяльності суб*єкта управління спрямоване на послаблення і обмеження конфлікту, забезпеч його розвитку в бік вирішення

У процесі регулювання конфліктів можна використовувати такі основні технолог

                    А) Інформаційна – ліквідація дефіциту інформації, виключення та викривлення неправдивої інформації, припинення чуток

                    Б) комунікативна – організація спілкування, обміну інформації між ними

                    В) соц. – психологічна - робота з неформальними лідерами і мікрогрупами, зниження соціального напруження і закріплення позитивного клімату в колективі

                    Г) Організаційна – вирішення кадрових питань, зміна умов взаємодії співробітників, використання методів заохочення чи покарання.

6 Управління стресами

Стрес – стан організму, що виникає у відповідь на дію несприятливих зовнішніх або внутрішніх факторів(стресорів) та виявляється у формі напруження або специфічних пристосувальних реакцій. Родоначальник теорії стресу – Сельє виділяв 2 види стресу

1.  Дистрес – негативний, шкідливий вид стресу, що руйнує здоров’я людини та може призвести до важких захворювань

2.  Еустрес – позитивний, корисний вид стресу, який може бути пов’язаний з позитивними емоціями (ейфорійний стрес) або іншими чинниками що мобілізують організм.

Стадії стресу

Види стресу

1.  Фізіологічний  - викликаний фізичних навантажень або поганими умовами праці.

2.  Психологічний – зумовлений важкими умовами з колективом.

3.  Інформаційний – в наслідок великої кількості або недостачі інформації.

4.  Управлінський – зумовлюється високою мірою відповідальності.

5.  Емоційний – в ситуаціях погроз, загроз, страху, чи несподіваної радості.

Джерела стресових ситуацій

А) Особливості трудового процесу(відсутність перерв, однорідність).

Б) Становище в організації.

В) Службові конфлікти несприятливий псих клімат, погані відносини з керівником.

Г) Труднощі, узгоджені між роботою та сім’єю.

Похожие материалы

Информация о работе