Конденсатор і котушка індуктивності в колі змінного струму (Аналіз уроку фізики в 11 класі)

Страницы работы

Содержание работы

Аналіз уроку вчителя

Школа: № 3 м. Полтави.

Клас:    11-В.

Кількість учнів за списком: 31.

Присутні: 25.

Предмет: фізика.

Вчитель: Зуй Валентина Іванівна.

Тема:  Конденсатор і котушка індуктивності  в колі  змінного  струму

Мета:

Навчальна – виявити і вивчити закономірності між фізичними величинами, коли в коло включені котушка індуктивності та конденсатор;

Виховна – виховувати в учнів почуття відповідальності при використанні знань на практиці;

Розвиваюча – розвивати логічність і послідовність мислення при викладенні та використанні матеріалу.

Підготовка до уроку

Підготовка дидактичних засобів, зокрема   таблиць  та  малюнків  на  дошці, була здійснена вчителем до початку уроку , що сприяло економії часу під час уроку і викристання його з більшою ефективністю.

Аналіз змісту уроку

На початку уроку дітям було дано його план:

1)  повторення пройденого матеріалу;

2)  нова тема;

що сприяло пілготовці учнів та концентрації їхньої уваги на матеріалі уроку.

Актуалізація попередніх знань для вивченя нової теми проводилася вчителем за допомогою усного опитування учнів пройденого матеріалу (змінний  струм;  активний  опір   в  колі  змінного  струму).

Цей етап сприяв кращій результативності наступного.

Після цього майже всі учні були готові до сприймання нового матеріалу .

Виклад починається написом на дошці нової теми і часткової систематизації понятm “конденсатор” та “котушка індуктивності”. Далі,  пригадавши  основні  формули,  принцип  дії  та  властивості,  вчитель  нагадує  про  основну  відміннність  між  струмами  та,  записавши  на  дошці  початкові  формули,  виводить  шукані  закономірності.

Кращому засвоєнню матеріалу сприяло унаочнення процесів, які відбуваються у колах у вигляді графіків змін сили струму  та напруги .

Закріплення матеріалу проводилося   за  допомогою  розв’язання  основних  типів  задач  (учні  при  допомозі  вчителя)  та  зображення  на  дошці  таблиці в  якій  вказано  основне  спільне  та  відмінне  між  конденсатором,  котушкою  індуктивності  та  активним  опором  в  колі  змінного  струму.

В  цілому,  вчителем під час проведення уроку були витримані принципи науковості, логічної послідовності, наочності, відповідності віку і рівню учнів, про що свідчать відповіді учнів на запитання учителя в заключній частині уроку. Під час викладу нового матеріалу не було монологічного викладу вчителя, а спостерігалася активна співпраця учителя і учнів, зацікавленість під час обговорення нового матеріалу.

Доцільним було й обговорення майбутнього домашнього завдання, адже дана тема є для учнів новою і застосування щойно вивчених закономірностей у новій ситуації могли викликати  певні труднощі.

Таким чином, досагненню мети уроку сприяло вміле поєднання вчителем методів навчання, широкий спектр їх використання та логічна послідовність втілення на практиці. Використання наочності сприяло формуванню в дітей уявлень про тісний зв’язок навколишньої дійсності з теоретичними знаннями, важливості вмілого використання їх у повсякденному житті.

Похожие материалы

Информация о работе