Застосування кількох способів для розкладання многочленів на множники: План-конспект уроку алгебри

Страницы работы

Содержание работы

Тема: Застосування    кількох   способів    для    розкладання

            многочленів   на   множники.

Мета:

·  Навчальна:

удосконалити вміння і навички учнів, щодо розв’язування вправ на застосування різних способів для розкладання многочленів на множники. Перевірити знання учнів у вигляді самостійної роботи.

·  Розвиваюча:

розвинути   логічне   мислення,    пам’ять,    уважність,

пізнавальну  активність, сомостійність,інтелектуальний   розвиток.

·  Виховна:

виховати  наполегливість, старанність, допитливість, потяг до знань та любов до предмету.

Тип уроку: урок узагальнення і систематизації знань.

Обладнання:   підручник,    зашити,    дошка,    крейда,    картки     для

                            самостійної  роботи.

                                            План уроку.

1.  Організаційний момент (1-2хв);

2.  Перевірка домашнього завдання (2хв);

3.  Актуалізація опорних знань(7хв);

4.  Розв’язування вправ(17);

5.   Самостійна робота(15хв);

6.  Підсумок уроку (2хв);

7.  Постановка домашнього завдання (1-2хв).

ХІД УРОКУ

  I.  Оганізаційний  момент.

Вітаюся. Перевіряю готовність класу до уроку. Пропону учням сісти і продивитися зошити з домашнім завданням. У журналі фіксую відсутніх.

  II.  Перевірка домашного завдвння.

Відмічаю хто не виконав домашнього завдання чи виконав неповністю. Відповідаю на можливі запитання. Викликаю до дошки двоє учнів пояснити вправи:

  №671

а) =

в)

          №675

          а)                                                 б)

              5(                                                

              5(х-5)(х+5)=0                                                

              х-5=0  або   х+5=0                                         5х-1=0  або   5х+1=0

               х=5    або  х=-5                                      або  

          Відповідь: 5; -5                                             Відповідь:   ; 

          Відповіді оцінюю. Запитую, чи є запитання по домашньому заванню?

 III.  Актуалізація опрних знань.

Математичний диктант:

1.  Чому дорівнює квадрат суми двох вирразів?

()

2.  Чому дорівнює різниця квадратів вдох виразів ?

()

3.  Чому доівнює сума кубів двох виразів?

()

4.  Записати формулу, яка дозволяє виділити повний квадрат різниці двох виразів?

()

5.  Чому дорівнює квадрат різниці двох виразів?

()

6.  Чому дорівнює доуток сумі двох виразів на неповний квадрат їхньої різниці?

()

7.  Чому дорівнює добуток суми двох виразів на їх різницю?

()

8.  Чому дорівнює різниця кубів двох виразів?

()

9.  Записати формулу, яка дозволяє виділити повний квадрат суми двох виразів?

()

10. Чому дорівнює добуток різниці двох виразів на неповний квадрат їхньої суми?

()

IV.  Розв’язування  вправ

Викликаю до дошки учнів розв’язувати вправи.

№678

а)

б)

в)

г)

№680

а)

б)

в)

г)

№684

а)

б)

в)

г)

№688

а)                                                б)

                                                    

                                             

      або  або                 або або

Відповідь: -1;0;1                                          Відповідь: -0,5; 0 ; 0,5

в)                               г)

                                   

                                          

                                   

      або  або                          або  або

Відповідь: -2; 2 ; 4                                       Відповідь: -2; 0,5; 2

  V.  Самостійна  робота.

Учні отримують картки із вправами і виконують їх самостійно. У кінці уроку зошит із розв’язаними вправами збираю на перевірку. (Картки прикладаються)

 VI.  Підсумок уроку.

Отже, сьогодні на уроці ми повторили всі формули скороченого множення і навчилися розв’язувати вправи на застосування різних способів при розкладанні многочленів на множники. Запитую в учнів, що їм не зрозуміло по даній темі. Відподаю на можливі запитання.

VII.  Постановка домашнього завдання

Повторити   §5 п.6 і виконати такі вправи: №679, №681, №685, №689.  

№679

а)

б)

№681

а)

б)

№685

а)

б)

№689

а)                                                        б)

                                                            

                                                    

       або    або                        або    або 

     Відповідь: -2; 0; 2;                                       Відповідь: ;  0; 

Похожие материалы

Информация о работе