Етика і відповідальність у менеджменті

Страницы работы

Содержание работы

Тема7. Етика і відповідальність у менеджменті

План

  1. Сутність відповідальності у менеджменті. Соціальна відповідальність бізнесу.
  2. Етичні виміри менеджменту.
  3. Діловий етикет.

I. Сутність відповідальності у менеджменті. Соціальна відповідальність бізнесу.

Розрізняють 4 рівні відповідальності бізнесу.

1.  Економічна – вид відповідальності організації яка зводиться до відповідальності керівництва перед її власниками забезпечити макс прибутку, а перед іншими економ суб’єктами – виконати взяті на себе зобов’язання угоди, сплатити податки, компенсувати заподіяну шкоду тощо.

2.  Юридична - вид відповідальності організації яка зводиться до зобов’язання її керівництва і персоналу дотримуватись конкретних законів і норм державного регулювання, а в разі їх порушення виконати покладені державою та її силовими структурами санкції.

3.  Етична - вид відповідальності організації яка зводиться до зобов’язання її керівництва і персоналу дотримуватися моральних принципів, що склалися в суспільстві і визначені самою компанією.

4.  Соціальна – концепція відповідно до якої організації враховують інтереси суспільства беручи на себе відповідальність за вплив їх діяльності на замовників, постачальників, працівників, місцеве населення, та інші зацікавлені сторони.

Аргументи на користь соціальної відповідальності

А) Сприятливі для бізнесу довгострокові перспективи.

Б) Формування і підтримка позитивного публічного іміджу.

В) Підтримка місцевого населення та суспільства загалом.

Г) Зменшення негативного впливу на підприємство, з боку державних та муніципальних структур.

Д) Узгодженість із внутрішніми зобов’язаннями бізнесу поводити соціально і відповідально.

Аргументи проти соціальної відповідальності

            А) Зниження прибутку компанії.

            Б) Перекладення витрат на програми соціальної відповідальності на споживачів у вигляді підвищення цін, зниження зарплати працівників, скорочення інвестицій, тощо.

            В) Компанія яка здійснює соц. відповідальність знижує власну конкурентоспроможність.

            Г) Ефект соц. Програм не може бути конкретно визначений.

II. Етичні виміри менеджменту.

Етика менеджменту це набір моральних принципів і цінностей якими послуговується менеджер організації у процесі управління її внутрішніми справами та у взаємозв’язках з її діловими партнерами, конкурентами, споживачами, державними органами та громадськістю.

Етика менеджменту включає в себе такі аспекти

А) Етична оцінка внутрішньої та зовнішньої політики організації.

Б) Моральні принципи членів організації(професійна мораль).

В) Моральний клімат організації.

Г) Зразки морального етикету.

Д) Норми ділового етикету.

Види ділової етики

1.  За об’єктами впливу (універсальна і професійна)

2.  За рівнем (макроетика, мікроетика)

А) Недостатність законодавчої та нормативно-правової бази.

Б) тіньова економіка, яка обходить приписи правил.

В) запекла конкурентна боротьба.

Г) бажання мати великі прибутки будь-якою ціною.

Д) відсутність належного стимулювання етичного виховання працівників.

Е) постійні конфліктні ситуації.

Є)порушення приписів моралі партнерам, що викликає зворотну реакцію з боку посадових осіб організації.

Заходи забезпечення етичної поведінки

1.  Розробка моральних нормативів.

2.  Створення етичних структур.

3.  Проведення соціальних ревізій.

4.  Створення «гарячих ліній» щодо порушення посадовими особами компанії, етичних норм.

5.  Навчання співробітників етичної поведінки.

6.  Особистий приклад керівника.

Похожие материалы

Информация о работе