Електричний струм у електролітах (Аналіз уроку: засвоєння нових знань з фізики)

Страницы работы

Содержание работы

Аналіз уроку: засвоєння нових знань з фізики

Школа № 38

Дата 6.04.06

Клас 10-А

Кількість учнів за списком 30 чол.

Присутні 28 чол.

Предмет фізика

Прізвище, ім’я, по-батькові вчителя Братік Олена Іванівна.

Тема уроку: Електричний струм у електролітах.

Мета уроку:

·  навчальна: повторити матеріал, відомий учням з попередніх уроків, навчити новому матеріалу; вчити учнів самостійно мислити; вчити наполегливості у досягненні кінцевого результату;

·  виховна: виховувати свідоме відношення до придбання знань, інтересу до фізики;

·  розвиваюча: розвивати логічне мислення, сприяти учнів до уважності напротязі уроку, спостережливості, здатності до самоаналізу;

Підготовка класу до уроку:

·  гігєнічні умови: вологе прибирання класної кімнати, провітрювання.

·  дидактичні засоби: пробірки з розчинами солей, кислот і лугів; вода.

Аналіз змісту уроку:

1.  Вчитель повідомляє коротко про досліди, які показують, що електроліти (розчини солей, кислот і лугів у воді) є гарними провідниками електричного струму, зв’язуючи їх з навколишнім середовищем.

2.  Вчитель розповідає новий матеріал у вигляді невеликого плану-конспекту, який записують учні в зошит, подання цього матеріалу відповідає змісту уроку, його структурі, зв’язує всю інформацію логічною послідовністю.

3.  Демонструє досліди, де заохочує учнів до співпраці та обгрунтування висновків з продемонстрованих дослідів.

Дія учителя на уроці.

1.  Вчитель стисло, але ясно розповідає новий матеріал, пояснюючи його на демонстраційних дослідах, в кінці цих дослідів роблять висновки, узагальнюючи їх у мету, яка була поставлена перед початком викладення нового матеріалу.

2.  В ході роз’яснення матеріалу дає можливість учням самостійно логічно розмірковувати над кожним явищем і робити висновки, пов’язувати новий матеріал з раніше вивченим.

3.  Вчитель уміло застосовував педагогічні прийоми, які сприяли гарному засвоєнню нового матеріалу; подавав увідповідності рівню знань учнів; розкрив повністю фізичну суть явищ, зв’язуючи з наукою хімією.

Керівництво діяльністю учнів.

Активізує пізнавальну діяльність учнів за допомогою дослідів; дає змогу учням самостійно міркувати над новим матеріалом, а саме робити висновки в кінці кожного досліду; спостерігати дані явища на практиці; формує в учнів уважність на уроці.

Висновки.

Відвідавши проаналізований мною урок я переконалася у високій майстерності вчителя, у вмінні тримати клас, зацікавити його, у високому рівні взаємодії між класом та вчителем. Враховуючи тип даного уроку, я зробила висновок, що вчитель досяг поставленої мети, бо на уроці охопив максимальну кількість матеріалу, що потрібно було пояснити. Учні на уроці навчились самостійно мислити, робити деякі висновки по даному матеріалу, закріпили навички роботи з процесами.

Похожие материалы

Информация о работе