Вільне падіння. Рух тіла, кинутого під кутом до горизонту: Плани-конспекти урокiв з фізики, страница 9

Г. Якщо збільшити у 2 рази початкову швидкість кидання, дальність польоту збільшиться у 2 рази.

6. (1 б.) Хлопчик кидає м'яч горизонтально з вікна, розташованого на висоті 45 м. Початкова швидкість м'яча 10 м/с. Від­значте, які з наведених тверджень правильні, а які — непра­вильні.

A. Модуль переміщення м'яча є меншим, ніж 60 м.

Б. М'яч упаде на відстані менш ніж 25 м від стіни.

В. До землі м'яч долетить за час, більший від 5 с.

Г. Якщо початкову швидкість м'яча зменшити у 2 рази, час падін­ня м'яча на землю збільшиться у 2 рази.

Достатній рівень

7. (2 б.) Камінь, кинутий під кутом 30° до горизонту, двічі був на одній висоті: через 3 с і через 5 с після початку руху. Відзначте, які з наведених тверджень правильні, а які — неправильні.

A. Якщо збільшити кут кидання у 2 рази, дальність польоту каменя не зміниться.

Б. Початкова швидкість каменя була більшою від 75 м/с.

B. Максимальна висота підняття каменя була меншою, ніж 65 м.

Г. Час польоту каменя становив менш ніж 7 с.

8. (2 б.) Диск радіусом котиться без просковзування горизонтальною

дорогою зі швидкістю (див. рисунок). Відзначте, які з наведених тверджень правильні, а які — неправильні.

A. Швидкість точки А відносно землі дорівнює .

Б. Швидкість точки В відносно землі дорівнює .

B.     Швидкість точки О відносно землі дорівнює .

Г. Швидкість точки С відносно землі дорівнює v.

9. (2 б.) Супутник планети рухається по коловій орбіті на відстані 6000 км від центра планети. Період обертання супутника 90 хв. Відзначте, які з наведених тверджень правильні, а які — непра­вильні.

A. Швидкість супутника напрямлена по радіусу орбіти до центра: планети.

Б. Прискорення супутника напрямлене по дотичній до його орбіти.

B.    Прискорення супутника перевищує 8 м/с2.

Г. Швидкість супутника на орбіті є більшою від 8 км/с.

Високий рівень

10. (З б.) У початковий момент часу м'яч рухається вертикально вгору зі швидкістю 4 м/с. Відзначте, які з наведених тверджень правильні, а які — неправильні.

А. За 1 с м'яч пройде шлях, більший від 2,4 м.

Б. Час підняття м'яча становить більш ніж 0,5 с.

В. Модуль переміщення м'яча за 1 с дорівнює 1 м.

Г. Через 1 с після початку руху швидкість м'яча буде напрямлена вниз і за модулем перевищуватиме 5 м/с.

11.  (З б.) Тіло, кинуте вертикально вгору, через 1 с після початку руху мало швидкість 10 м/с. Відзначте, які з наведених тверджень пра­вильні, а які — неправильні.

A. Через 1 с після початку руху тіло опинилося на висоті понад 12 м.

Б. Тіло було кинуто з початковою швидкістю 20 м/с.

B. Прискорення тіла у верхній точці траєкторії дорівнює нулю.

Г. Тіло піднялося на висоту понад 22 м.

12.  (З б.) Камінь вільно падає на землю без початкової швидкості з висоти . Відзначте, які з наведених тверджень правильні, а які — неправильні.

A. Першу половину шляху камінь пролетить за час, менший, ніж  — всього часу падіння.

Б. За четверту секунду падіння тіло пролітає відстань, меншу від 21 м.

B. За першу половину всього часу падіння камінь пролетить відстань, А що перевищує —.

Г. За другу секунду падіння тіло пролітає відстань, меншу від 9 м.

Варіант 2 Початковий рівень

1. (0,5 б.) Два поїзди одночасно виїхали один назустріч одному зі швидкостями 70 і 50 км/год зі станцій, відстань між якими 240 км. Виберіть правильне твердження.

A. Поїзди зустрінуться через 2 год після початку руху.

Б. За 1 год відстань між поїздами зменшиться на 20 км.

B. Модуль швидкості першого поїзда відносно другого дорівнює 20 км/год.

Г. Поїзди зустрінуться через 12 год після початку руху.

2. (0,5 б.) Під час рівномірного руху автомобіля по колу прискорення напрямлене.» Виберіть правильне твердження.

A. ... по хорді.

Б. ... до центра кола.

B. ... по дотичній до кола.

Г. ... від центра кола.

3. (0,5 б.) На рисунку показано графік проекції швидкості мотоцикліста, який рухався вздовж осі Ох. Виберіть правильне твердження.

A. Шлях, пройдений мотоциклістом за перші 2 с руху, менший від 8 м.

Б. На ділянці ОА мотоцикліст рухався рівномірно.

B. На ділянці АВ мотоцикліст стояв.

Г. На ділянці BN мотоцикліст рухався у від'ємному напрямі осі .

Середній рівень

4. (1 б.) Проекція швидкості руху тіла, що рухається вздовж осі х, задана рівнянням . Відзначте, які з наведених тверджень правильні, а які — неправильні.

A. За перші 2 с руху координата х тіла змінилася на 12 м.
Б. Координата х тіла змінюється за законом: .

B. Тіло рухається рівномірно.

Г. Через 4 с після початку руху швидкість тіла дорівнюватиме нулю.

5. (1 б.) Гайка, прив'язана до нитки, обертається по колу. Відзначте, які з наведених тверджень правильні, а які — неправильні.

A. Якщо радіус кола вдвічі зросте, а швидкість залишиться незмінною, то доцентрове прискорення зменшиться в чотири рази.

Б. Якщо швидкість гайки вдвічі зросте, доцентрове прискорення збільшиться в чотири рази.

B. Якщо радіус кола вдвічі зросте, а швидкість залишиться незмінною, то доцентрове прискорення зменшиться у два рази.

Г. Якщо радіус кола вдвічі зросте, а швидкість залишиться незмінною, то доцентрове прискорення не зміниться.

6. (1 б.) Снаряд вилітає з гармати з початковою швидкістю 1000 м/с під кутом 30° до горизонту. Відзначте, які з наведених тверджень правильні, а які — неправильні.

A. Час польоту снаряда становить менш ніж 52 с.

Б. Снаряд упав на відстані від гармати, меншій, ніж 90 км.

B. Снаряд піднявся на висоту понад 12 км.

Г. Якщо здійснити постріл під кутом 45°, снаряд пролетить більшу відстань.

Достатній рівень

7. (2 б.) Камінь кинуто зі швидкістю 30 м/с під кутом 60° до горизонту. Відзначте, які з наведених тверджень правильні, а які — непра­вильні.

A. Прискорення каменя у верхній точці траєкторії напрямлене перпендикулярно до його швидкості.

Б. Якщо кут кидання зменшити вдвічі, дальність польоту каменя не зміниться.

B. Швидкість каменя у верхній точці траєкторії більша від 14 м/с.

Г. Дальність польоту каменя є меншою, ніж 70 м.

8. (2 б.) М'яч кидають із даху, розташованого на висоті 20 м від поверхні землі. Початкова швидкість м'яча дорівнює 25 м/с і на­прямлена горизонтально. Відзначте, які з наведених тверджень правильні, а які — неправильні.