Арифметична прогресія (Аналіз уроку алгебри у 9 класі)

Страницы работы

Содержание работы

Аналіз уроку вчителя

Школа: №26.

Дата: 16. 03. 2005.

Клас: 9-Б

Кількість учнів за списком: 36

Присутні: 29

Предмет:алгебра

Вчитель:Марченко Ольга Олександрывна

Тема: Арифметична прогресія

Мета уроку: Подати і вивчити поняття арифметичної прогресії та розв’язати задачі на дану тему.

Завдання:1) дидактичне: сформувати в учнів поняття арифметичну прогресію та її властивості;

                  2) виховне: розширення наукового світогляду, відповідного ставлення до розв’язання задач;

3) розвиваюче: розвиток логічного мислення, спостережливості учнів на

даному та на інших уроках.

Підготовка класу до уроку

  На перерві гігієнічні умови кабінету були приведені в норму: клас провітрений, дошка витерта.

                                                    Аналіз змісту уроку

   Урок був проведений в логічній послідовності: перевірка домашнього завдання, колективне вивчення і закріплення нового матеріалу, підсумок уроку і домашнє завдання.

  Зміст уроку – вивчення арифметичної прогресії, її властивостей та способів розв’язання прикладів на дану тему -  чітко відповідав структурі уроку.

  Використання вчителем елементів зацікавлення учнів ,  зокрема, неодноманітних запитань , цікавих прикладів з життя, засобів наочності сприяли кращому засвоєнню і розумінню матеріалу ,а ,отже, й досягненню основної мети уроку.

Дії вчителя на уроці

1. Запис вчителем на дошці теми заняття " Арифметична прогресія".

2. Активізація опорних знань учнів ( повторення теми "Послідовність" у вигляді запитань-відповідей), оцінка підготовленості класу демонстрували рівень підготовки учнів до сприймання нового матеріалу.

3. Вивчення нової теми відповідало віку і рівню знань дітей. Постановка проблемних питань розкривала суть завдання. Доцільне використання прикладу з п арифметичною прогресією забезпечувало більшу зацікавленість дітей до сприймання нового матеріалу та логічного мислення.

4. Розв'язування задач як усного , так і письмового характеру сприяли закріпленню нової теми.

 Висновки

1. Мета уроку була досягнута. Діти гарно опанували новий матеріал, застосували його для розв'язування задач на закріплення.

2. На занятті спостерігався приріст знань у дітей, про що свідчить їхня активність.

3. Протягом уроку виникли деякі труднощі, які повязані з дисципліною. Вчитель їх швидко вирішував, зробивши зауваження.

4. Учитель викладає в школі більше 40 років, тому урок був проведений на найвищому професіональному рівні.

Похожие материалы

Информация о работе