Аналіз методичної роботи школи

Страницы работы

Содержание работы

Полтавський державний педагогічний

університет ім. В. Г.Короленка

Кафедра педагогіки

Методична робота школи

Підготував студент

групи М-42

фізико-математичного

факультету

ПДПУ ім. В. Г. Короленка

Демидченко Юрій Володимирович.

Методист педагогічної   практики

КоваленкоО. Г.

Полтава – 2004.

Методична робота школи.

Аналізуючи методичну роботу школи, можна сказати, що працівники методичної служби планують науково-методичну роботу, починаючи з аналізу її результатів за минулий період, з обґрунтуванням мети і завдань її розвитку на далеку й близьку перспективу.

У школі один раз на місять проводиться методоб’єднання, на якому обговорюються такі проблеми, як уміння будувати навчально-пізнавальний процес на проблемно-пошуковому, розвиваючому рівнях: робота над розвитком мислення школярів, контроль за рівнем знань учнів, уміння самостійно аналізувати результати власної професійної діяльності.

Планування діяльності пед.колективу здійснюється на основі діагностування при організації навчально-виховного процесу  враховується те, що необхідно забезпечити взаємозв’язок таких понять, як досягнення результатів навчання та їх вплив на розвиток ї самопочуття учнів, освоєння на творчому рівні нових методик, таких, щоб учитель на окремому уроці та в системі уроків досягав взаємозв’язку навчаючого, розвиваючого і мотиваційного компонентів (цілей) навчальної діяльності; утверджував гуманні взаємовідносини у класі, активно використовував різні форми співробітництва з учнями.

Якість уроку визначається не лише методичною досконалістю, працездатністю вчителя, добрим обладнанням. Головним результатом уроку є розвиток творчих, насамперед інтелектуальних здібностей учня, його участь у роботі, прагнення стати кращим, тобто позитивні зміни у самій особистості.

Спостерігаючи за учителем математики можу сказати, що вона використовує широке впровадження методу наочності навчання, активізує позакласну роботу. Особливу увагу звертає на роботу з обдарованими та здібними дітьми, на їх підготовку до участі в олімпіадах, турнірах  шляхом проведення занять; формує в учнів обчислювальні навички. Посилює практичне спрямування навчання математики, особливу увагу акцентуючи на формуванні умінь і навичок, єдність навчання і виховання.   

Похожие материалы

Информация о работе