Активний опір в колі змінного струму (Аналіз уроку фізики в 11 класі)

Страницы работы

Содержание работы

Аналіз  уроку   фізики

Школа № 3

Дата проведення: 25.11.2004

Клас 11-А

Кількість  учнів за  списком: 32. 

Присутні:  23.

Тип  уроку :  урок  засвоєння   нових  знань

Студент-практикант: Письменна Ірина Володимирівна.

Тема  уроку:  Активний  опір  в  колі  змінного  струму

Мета: визначити закономірності між фізичними величиинами  та  знайти   практичне   застосування  основних  понять  при  розв’язуванні  задач.

Завдання:

а) дидактичне:  сформувати  в  учнів  поняття  про  активний  опір  в  колі  змінного  струму;

б) розвиваюче:  розвивати  логічне  мислення, вміння   аналізувати,  систематизувати,  робити   висновки  згідно  вивченого   матеріалу;

в) виховне:  розвивати науковий  світогляд ,  розкриваючи  перед  учнями  нове  поняття.

Гігієнічні  умови класу відповідали  нормам :  гарне   освітлення,  чиста   дошка,  волога  ганчірка,  дидактичні  засоби  підготовлені.

Урок  відповідає  принципу  науковості,  відбувається  в  логічній  послідовності,  всі  компоненти  уроку  поєднані  між  собою,    зміст  уроку  відповідає  його  структурі  і  сприяє  досягненню  поставленої  мети.

Хід уроку

На початку уроку Ірина проводить  актуалізацію  опорних  знань, а поті мпереходить до викладу нового матеріалу,  постійно  спираючись  при  цьому  на  досвід  учнів (наводить  приклади  з  життєвої  практики). Вона  зрозуміло  розкриває   суть  даної  теми .  Для  кращого  розуміння  проводить  демонстрацію показів дійсних значень напруги і сили струму. Формули  подаються  з  поясненням  їх  з  фізичної  та  математичної  точки  зору.

Одразу  після  викладу  нового  матеріалу  відбувається його закріплення  розв’язуванням  задач. Спочатку  учні  аналізують  вже  розв’язану  задачу  з  підручника ,  а  вже  потім  розв’язують  самостійно. Задачі  підбиралися,  орієнтуючись  на  середній  рівень  знань, але  виявилося,  що  між учнямии даного класу є певна різниця у рівні  знань.

Подання  нового  відбувалося  зі включенням  учнів  до    процесу висвітлення теми,  що сприяло кращому розумінню і засвоєнню нового матеріаду.  В  процесі  викладу  нового  матеріалу  у Ірини  майже  не  виникало  труднощів  у  здійсненні  керівництва  діяльністю  учнів .

Висновки

Таким чином, результати використання нового матеріалу на практиці при розв’язувані задач показали, що основна частина класу сприйняла матеріал і готова з ним працювати. Але серед учнів були й такі,які не показали цих результатів. На таких учнів потрібно особливо звернути увагу і попрацювати з ними додатков

Незважаючи на це очевидним  є  приріст  знань основної кількості учнів, активізація  логічного  мислення та пізнавальної  допитливості .

Зауваження:

1.До уроку треба було краще познайомитися з класом, звернути увагу на успішність окремих учнів, щоб під час розв’язування задач було цікаво і сильнішим, і слабшим учням.

2.Надалі необхідно активніше залучати учнів до процесу викладання нового матеріалу.

Похожие материалы

Информация о работе