Розрахунок складу комплексної бригади ведучого спеціалізованого потоку, страница 2

Приймаємо бригаду у складі 6 чоловік, до якої входять монтажники ІІ р-1, ІІІ р-2,  ІV р-2, V p-1.

8. Розрахунок тривалості спеціалізованих потоків.

Тривалість n-го спеціалізованого потоку визначається для кожної m-ої захватки, на які поділений об’єкт за формулою:

де  – трудомісткість n-го спеціалізованого потоку на m-ій захватці;

 – чисельність бригади n-го потоку;

 – коефіцієнт очікуваного виконання норм і виходу на роботу: ;

Монтаж колон:

Монтаж підкранових балок:

Монтаж елементів покриття:

Монтаж фундаментних балок, стінових панелей, віконних блоків і воріт:

Влаштування підстилаючого шару:

,

Основні параметри спеціалізованих потоків.

Найменування спеціалізованих потоків

Трудомісткість

люд-зм

Машиномісткість

маш-зм

Склад виконавців

Тривалість,

змін

І з

ІІз

ІІІ з

І з

ІІ з

ІІІз

І з

ІІ з

ІІІ з

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Монтаж колон

29,34

27,83

27,83

6,1

5,57

5,57

такелажник

2р-1

монт-ки

2р-1, 3р-2, 4р-2

4,89

5

4,64

5

4,64

5

2. Монтаж підкранових балок

18,5

18,5

18,5

4,3

4,3

4,3

такелажник

2р-1

монт-ки

2р-1, 3р-2,

4р-2

3,09

3

3,09

3

3,09

3

3. Монтаж елементів покриття

44,85

44,85

44,85

13,43

13,43

13,43

такелажник

2р-1

монт-ки

2р-1, 3р-2,

4р-2

7,48

8

7,48

8

7,48

8

4. Монтаж фундаментних балок, стінових панелей, віконних блоків і воріт

316

112,6

112,6

52,3

24,2

24,2

такелажник

2р-1

монт-ки

2р-1, 3р-2,

4р-2

52,7

53

18,8

19

18,8

19

5. Влаштування підстилаючого шару

32,4

27

27

бетонувальник

2р-2

тесляр 1

10,8

11

9,01

9

9,01

9

Примітка: трудомісткість береться з калькуляції і переводиться в люд.–зм.

9. Проектування календарного графіку

Календарний графік виконання робіт при зведенні наземної частини будівлі складено за формулою поданою в ДБН А.3.1-5-96 "Організація будівельного виробництва. Календарний графік встановлює послідовність і терміни виконання робіт з максимально можливим їх суміщенням. Календарний графік складається з двох частин: розрахункової і графічної. Вихідні дані для розрахункової частини: калькуляція і таблиця параметрів спеціалізованих потоків. Графічну частину проектуємо з врахуванням взаємозв’язків спеціалізованих потоків за технологічними і організаційними ознаками.

Графічну частину прив’язуємо до календаря, починаючи з січня.

Тривалість виконання робіт заданої технологічної стадії проектуємо в межах термінів, визначених на графічній моделі зведення всього об’єкта в цілому.

10. Розробка приоб’єктної частини будгенплану

Приоб’єктна частина будгенплану – це проект обмежений технологічною зоною будівельної площадки, під яку підпадають наступні зони:

1.  Монтажна зона – простір, який займають виконавчі механізми, що забезпечують подачу елементів, конструкцій і матеріалів з місця їх зберігання в робочу зону;

2.  Зона транспортування – простір, який займають операції пов’язані з переміщенням елементів, конструкцій і матеріалів;

3.  Зона розвантаження і складування – це простір, в якому здійснюється розвантаження і складування матеріалів та виробів;

4.  Зона суміжної роботи – це зона в якій суміщаються вище перелічені зони;

5.  Робоча зона – простір, обмежений визначеним обсягом робіт, в межах якого виконавець виконує доручену роботу.

Описані зони наносимо на будгенплан разом із проектною будівлею, тимчасовими дорогами, площадками для складування матеріалів і конструкцій, тимчасовими інвентарними конструкціями та їх обладнанням.

Визначення радіуса небезпечної зони:

 – радіус монтажної зони;

 – довжина вантажу;

 – запас на відліт вантажу при можливому його падінні.

11. Вказівки по техніці безпеки

Заходи по охороні праці розробляють у відповідності з вимогами СниП ІІІ-4-80 "Техніка безпеки в будівництві". Розроблений перелік заходів, забезпечує безпеку виконання будівельно-монтажних робіт, звертаючи увагу на суміщення окремих видів робіт, технологічність конструктивних рішень, сучасні прогресивні способи монтажу і т.д.

Організація будівництва і способи виконання БМР передбачає розробку вирішень по техніці безпеки, які включають: безпечне виконання робіт на окремих робочих місцях і на будівельному майданчику вцілому, санітарно-гігієнічного обслуговування робітників при будівництві об’єкта; безпечне проведення робіт в зимовий час.

Розробка техніки безпеки знаходить відображення в календарних планах, в будгенплані, в технологічних картах.

Для забезпечення нагляду за безпекою експлуатації крану і його технологічної оснастки наказом по організації призначають відповідального із складу ІТР.

Кран повинен мати паспорт, інструкції заводу-виготовлювача по експлуатації і інвентарний номер.

Встановлювати вантажопідйомний кран і виконувати ним БМР необхідно тільки у відповідності з будгенпланом. При організації будівельної площадки, розміщення ділянок робіт і робочих, проїздів будівельних машин і транспортних засобів, проходів для людей слід встановити небезпечні для людей зони, в межах яких можуть діяти небезпечні виробничі зони. Небезпечні зони повинні бути позначені знаками безпеки і надписами встановленої форми.

Зони постійно діючих небезпечних виробничих факторів повинні мати захисні огорожі, що задовольняють вимоги ГОСТ 23407-79. Будівельний майданчик, ділянки робіт, робочі місця, проїзди і підходи до них у темний час доби повинні бути освітлені. Виконання робіт у неосвітлених місцях не допускається.

12. Техніко-економічні показники

 1. Тривалість виконання комплексу робіт, днів:

-  нормативна ТН=110 днів

-  проектна ТПР=88 днів

 1. Загальні затрати праці:

 1. Загальні затрати машинного часу:

 1. Питома трудомісткість зведення наземної частини будівлі:

 1. Рівень механізації робіт Км, %:

КМ=162,48/987,65*100%=16,45 %

Kin =18 %

 1. Коефіцієнт суміщення спеціалізованих потоків:

де  – загальна тривалість всіх спеціалізованих потоків при послідовному їх виконанні, днів;

 – запланована тривалість комплексу робіт заданої технологічної стадії (за календарним графіком), днів.


Література

 1. ДБН А.3.1-5-96 Організація будівельного виробництва, К., 1996
 2. Пособие по разработке проектов организации строительства и проектов производства работ для сельскохозяйственного строительства (к СниП 3.01.01-85), М.,-1988
 3. ЕниР Общая часть и сборники по видам работ
 4. СниП ІІІ-4-80* Техника безопасности в строительстве
 5. Строительные краны: Справочник под ред. Станевского В.П.-К.,1998
 6. Хамзин С. К. Технология строительного производства (Учебное пособие)-М.,1989
 7. Драченко Б. Ф. и др. Технология строительного производства М.,1990

Методичні вказівки. Технологія зведень будівель і