Проект планування і забудови сільського населеного пункту, страница 3

3. Розрахунки чисельності населення с.н.п.,

сімейної та вікової структури населення.

3.1.Розрахунок кількості населення.

Для розрахунку загальної перспективної кількості населення, яке буде проживати в даному пункті, використовується два методи: трудового балансу і статистичний.

Використовуємо метод трудового балансу. Суть його заключається в тому, що все допустиме населення (Н) в залежності від відношення до громадської трудової діяльності поділяється на три групи: містотворяче (А), обслуговуюче (Б) і несамодіяльне (В), між якими установлюється визначене числове співвідношення.

Чисельність містотворячої групи населення слід приймати на розрахунковий термін не більше 35 %.

Чисельність обслуговуючої групи (Б) приймаємо 20%.

Несамодіяльна група (В) – діти дошкільного і шкільного віку, пенсіонери, лиця, зайняті в домашньому господарстві, ті, що навчаються на денному стаціонарі у вузах, технікумах і професійно-технічних училищах,– 50 %.

Проектна кількість населення визначається за формулою

Н=А*100/(100-(Б+В))

Проектна кількість населення складає

Н=640*100/(100-(20+50))=2134 чол.

3.2.Розрахунок кількості сімей.

Загальна кількість сімей визначається за формулою

∑Х=Н*100/∑(Сіі),

а кількість сімей і-го кількісного складу

Хі=∑Х*Рі/100,

різного їх чисельного складу де ∑Х – загальна кількість сімей; Н – загальна розрахункова кількість населення, люд.; Сі – кількісний склад однієї і-ої сім’ї, люд.; Рі – кількість сімей відповідного і-го кількісного складу, %; Хі – кількість сімей і-го кількісного складу.

Знаючи загальну кількість сімей (Х) і процентне співвідношення (Р), визначають кількість сімей кожної групи.

Таблиця 1

Чисельний склад сімей, чол.

Питома вага сімей різного чисельного складу, Р

Чисельність сімей кожної групи, С*Р

Кількість

сімей, Х

людей, Н

1

10 проц.

10

46

46

2

22 проц.

44

101

202

3

28 проц.

84

129

387

4

20 проц.

80

92

368

5

12 проц.

60

55

275

6

8 проц.

48

37

228

∑Р=100%, ∑(Сіі)=326 сімей, ∑Хі=460 сімей, ∑Ні=1500 чол.

Контроль. 1. Сума всіх значень кількості сімей в графі 4 повинна дорівнювати вирахованній ∑Х (460 сімей). 2. Сума всіх значень чисельності людей в сім’ях повинна дорівнювати вихідній Н (1500 чол.).

3.3.Розрахунок вікової структури населення.

Чисельність окремих вікових груп населення визначають за даними демографічної статистики для сільської місцевості – області, краю, району.

Таблиця 2

Вікова структура населення

Вікові групи, рок.

Питома вага в заг. кільк. населення, відс.

Кількість людей у віковій групі, люд.

До 3 років     (дитячі ясла)

6

128

4-6 (дитячий садок)

6,5

139

7-14

школярі

14

300

15-16

3,5

75

18-59 чоловіки

доросле населення

28

597

18-54 жінки

25

533

Чоловіки старше 60

престаріле населення

7

149

Жінки старше 55

10

213

Всього

100

2134

4. Розрахунки об’єктів основних видів

житлово-цивільного будівництва.

Визначаємо структуру житлового фонду по типам забудови. Приймаємо відсоткове відношення квартир в слідуючих типових будинках:

–  в секційних багатоквартирних 2-поверхових і гуртожитках для одиночок – 12 %

–  блокованих одноповерхових 2-квартирних з присадибними земельними ділянками близько 25 % квартир

–  індивідуальні одноквартирні з присадибними земельними ділянками – 63 % будинків.

При населенні 1500 чоловік і кількості квартир ∑Х=460, з яких:

–  в гуртожитках і секційних будинках (460*0,12)=55 квартир

–  в блокованих: 460*0,2=92 квартири

–  в садибній: 460*0,6=276 квартири

Розрахунок кількості будинків різного типу і розділення в них сімей різного чисельного складу заносимо в табл.3

Таблиця 3

Розподіл чисельного складу сімей по типам житлових будинків

Чисель- ний склад сімей, С,чол.

Кіль-кість сімей, Х

Чисельний склад і кількість сімей в типовому будинку

Гурто-житок

Секційні 2-пов. 18-квар. буд.

Блоковані

Індивідуальні

1-кімн.

2-кімн.

3-кімн.

2-кімн.

3-кімн.

4-кімн.

5-кімн.

6-кімн.

1

66

1-50

1-16

2

144

2-14

2-44

2-86

3

183

3-18

3-55

3-110

4

131

4-39

4-79

4-13

5

79

5-47

5-32

6

52

6-52

2-поверх. гуртож. на 50 чол.

3-секційний двоповерховий 18-квартирний житловий будинок

18 блок. буд. на 8 3-кімн. квар.

86

110

79

60

84

Всього індивід. 419 будинків

4.2. Розрахунок об’єктів соціально-культурного побутового призначення.

Для дитячих дошкільних закладів на 90 чол. – 40 м2.

Для загальноосвітніх шкіл чисельністю учнів від 200 до 400 чол.– 65 м2.

Лікарська амбулаторія на 40 відвідувань в зміну з аптекою і житлом для персоналу.

Сільський будинок культури із залом на 300 місць визначають із співвідношення 260/375 – 180/290 на 1001-2000 жителів. У нашому випадку 220/332.

Площі приведені в табл. 4

4.3. Розрахунок території сельбищної зони для населеного місця.

Територія сельбищної зони складається із суми площ територій, зайнятих спорудами житлового і громадського призначення, вулиць, проїздів. Розмір її розраховують за формулою

Sс=(S1+S2+S3)*k