Проект міста в Кіровоградській області на 67 тисяч жителів

Страницы работы

Содержание работы

1. Планування житлового кварталу.

1.Вступ

Курсова робота на тему планування міста виконана на підставі завдання виданого кафдрою АБ і МБ, а також діючих державних нормативів і стандартів. Район будівництва – Кіровоградська область.

Запроектоване місто на 67 тис. Мешканців згідно ДБН 360-92 “Містобудування”, класифікується, як мале місто.

1.1.  Характеристики місця будівництва

-Розташування: Кіровоградська область розташована на ПдЗх від Полтавської, на ПдСх від Київської, на ПнЗх від Дніпропетровської, на Пн від Миколаївської та на ПнСх від Одесської областей.

-Територія : площастановить 24,9 тис км2 . Область розміщена на правобережжі Дніпра, в південній частині Придніпровської височини, в лісостепній та степній зонах.

-Рельєф : хвиляста рівнина із заходу на схід слабо нахилена.

-Корисні копалини :

Вітровий режим місця будівництва

Дані по вітровому режиму визначаємо за СНиП 2.01.01-82 і записуємо у таблицю.

Січень

Максимальна із середніх швидкостей по румбам за січень

Липень

Максимальна із середніх швидкостей по румбам за липень

С

СВ

В

ЮВ

Ю

ЮЗ

З

СЗ

Штиль

С

СВ

В

ЮВ

Ю

ЮЗ

З

СЗ

Штиль

5

3,4

23

5,8

11

3,9

17

3,2

12

5,2

19

6

7

5,8

6

3,8

15

6

6

4,1

12

4,6

17

3

20

2,8

6

3,1

14

4,6

17

5,1

8

4,4

13

0

За даними вітрового режиму будуємо розу вітрів.

1.2.  Визначення площі території

 За державними стандартами щільність міста приймається 150 чоловік на гектар. Тоді сельбіщна територія буде дорівнювати:

Sсельб.тер.=Nмістаміста=57000/150=380га.

Nкількість населення.

Промислова і комунально-господарська територія буде визначатися за формулою :

Sпром=Sсельб.тер.(0,15…0,20)=76га

Загальна площа:

S=Sпром+Sсельб.тер.=456га

1.3.  Визначення площі території житлового кварталу

Норма щільності і житловому кварталі від 180…450чол/га. Приймаємо щільність 300 чол/га.

Sсельб.тер.кварт.=Nмістаміста=8200/300=27,33га.

На території мікрорайону необхідно розташувати школу та дитячі садки. Площа території школи від 2 до 4 га. Приймаємо 3га. Плоша території дитячого садка 1-3га. Приймаємо 2га.

Загальна площа житлового кварталу:

S=Sс.т.к.+Sт.ш.+S.т.дс.=27,3+3+4=34,3га

Так як квартал має прямокутну форму з співвідношенням сторін 1:1.5. Визначемо довжини сторін квартала. 

S=1.5xx=1.5x2


1.5x= 1.5*478=718 м.

1.4.  Визначення житлового фонду квартала.

Нормами передбачено 18м2 житлової площі на одного чоловіка. Визначемо потрібну площу для забезпечення усіх мешканців житлом:

Жф=NквNнорм=147600м2

Житловий фонд в залежності від поверхової площі:

Жф5ф%5=103320м2

Жф9ф%9=2950м2

Жф12ф%12=14760м2

За відомими житловими площами з номенклатури жилих будинків, середніх шкіл і дитячих садків-яслей вибираємо обєкти забудови мікрорайону.

Тип споруди

№ типового проекту

Кількість

Площа забудови

Загальна площа

1

Пятиповерховий будинок

83-029/1.2

10

1604,1

5871,3

2

Пятиповерховий будинок

113-87-70

10

994,4

4474,8

3

Девятиповерховий будинок

87-081

10

1606,8

9831,1

4

Дванадцятиповерховий будинок

83-029/1.2

10

1604,1

3462,9

5

Середня школа

224-1-221

1

1637,0

4006,0

5

Дитячий садок-ясла

212-2-59

2

1617,6

2350,7

При визначенні типової серії для школи та дитячого садка, необхідно прийняти до уваги,  що 10% населення мікрорайну діти шкільного віку, а 5% діти дошкільного віку.

1.5.  Вимоги до проектування кварталу

Викреслюючи на плані житловий будинок необхідно прийняти до уваги наступне:

навколо будинку виконується асфальтне мощення шириною 1м, для захисту фундаментів від опадів;

після мощення виконуються газон шириною мінімум 3 метри, для прокладки інженерних мереж. На цих газонах не рекомендовано насадження дерев і кущів;

до кожної секції необхідно запроектувати асфальтний підїзд;

ширина внутриквартальних доріг  приймається 3.5м;

середню школу необхідно розташовувати не ближче ніж 25м від червоної лінії;

облаштування школи передбачає наявність спортивного ядра, яке включає в себе футбольне поле 60х90м і бігові доріжки шириною 1м на одну людину;

орієнтація класів школи і групових кімнат в дитячих садках повинна бути на південний схід;

на території дитячого садка необхідно запроектувати дитячі майданчики та павільйони.

2. Генеральний  план  газо-видобувного пункта.

2.1. Розрахунок розташування генплана ГВП.

Генеральний план газо-видобувного пункта ( далі ГВП ) розроблений з врахуванням технологічних, протипожежних та санітарних вимог. Розташування  ГВП  вибрано на підставі  вирішення   оптимізаційної задачі згідно ситуаційної схеми :

№ св.

Дебіт свердловин тис.м3/доб

Координати

Di*Хі

Di*Уі

Хі

Уі

1

250

0

2,5

0

625

2

300

2

2,5

600

750

3

400

2

0

800

0

S

950

1400

1375

де Di – дебіт свердловин ;

Хі, Уі – їх координати .

      Тоді місто розташування ГВП обчислюється по формулам:

;           .

де Х0, У0 – координати ГВП. (центра площадки для технологічного обладнання).

         Отже Х0=1400/950=1,474 км ; У0=1375/950=1,447 км.

2.2 Розробка генерального плану ГВП.

   В основу розробки генплану заложені концептуальні положення зонування території, в склад якої входять: виробничо-технічна зона та зона допоміжних приміщень. У виробничо-технічній зоні розміщені :

площадка для технічного обладнання;

склад конденсата;

нафтоуловлювач;

протипожежний резервуар запасу води;

блискавковідвідник.

  В зоні допоміжних приміщень розташовані :

допоміжні та побутові приміщення;

котельня;

трансформаторна підстанція;

водонапірна вежа.

   На території ГВП запроектовано автомобільний в”їзд з асфальто-бетонним покриттям  з b = 3.5 м. Для технічного обслуговування і протипожежних вимог на території ГВП запроектовано кругові об”їзди навколо площадки для технічного обладнання та складу конденсата шириною теж 3.5 м. Крім того склад конденсата забезпечують обвалуванням шириною 1.5 м в нижній та 0.5 м у верхній частині. Для доступу обслуговуючого персонала обвалування забезпечують перехідними містками. На технічній площадці влаштовується тверде покриття із збірних залізобетонних плит розміром 50х50 см або 1х1 м. Територія ГВП по всьому периметру має огорожу h= 2.5м. В”їзд організовано шириною b>4.5 м , з урахуванням великої габаритності спеціальних транспортних та автомобільних засобів. Протипожежний резервуар запасу води забезпечується під”їздом. Відстань до дороги становить min3-3,5 м.

   Озеленення території  виконується влаштуванням трав”яних газонів і квітників. Згідно вимог протипожежної безпеки забороняється виконувати озеленення у вигляді дерев.

   Вертикальна прив”язка площадки для технологічного обладнання виконана з умов виконання  “0” балансу земляних  робіт. За позначку  + 0.000 прийнято рівень верха площадки,  яка відповідає абсолютній позначці місцевості.

   Горизонтальна прив”язка виконується до координаційної сітки, яка виконана у вигляді координаційних осей через 50м.

Міністерство освіти і науки України

Полтавський Національний Технічний Університет

імені Юрія Кондратюка

Кафедра архітектури і містобудування

Курсова робота

із дисципліни “Планування міст”

Виконав студент групи 304-БПН

Скляренко С.О.

№ ЗК  99081      

Керівник роботи Литус М.Ф.

Полтава 2002

Список літератури

1.  ДБН 306-92 “Містобудування”

2.  Инструкция по строительному проэктированию предприятий, зданий и сооружений нефтяной и газовой промышленности.

                                                     ( СН 433-79)

3.  СНиП II-3-79** Строительная теплотехника

4.  Степанов В.К., Великовский Л.Б., Тарутин А.С. “Основы планировки населенных мест”

5.  Номенклатура жилих будинків, середніх шкіл і дитячих садків-яслів.

6.  Методические указания к разделу «Планировка и благоустройство микрорайона»

Похожие материалы

Информация о работе