Проект внутрішнього водопроводу для шестиповерхового будинку

Страницы работы

Содержание работы

Зміст

Паспорт проекту

Завдання для курсового проекта

1. Водопостачання

1.1. Вибір схеми водопостачання

1.2. Визначення розрахункових витрат води

1.3. Гідравлічний розрахунок внутрішнього водопроводу

1.4. Підбір пристроїв для вимірювання витрат води

1.5. Визначення необхідного напору на вводі в будинок

1.6. Гідравлічний розрахунок внутрішньоквартального водопроводу

1.7. Визначення залишкового напору на вводі в будинок

2. Каналізація

2.1. Проектування внутрішньої каналізаційної мережі

2.2. Гідравлічний розрахунок внутрішньоквартальної каналізаційної мережі

  2.2.1. зворотна задача

  2.2.2. Визначення розрахункових витрат

  2.2.3. Таблиця гідравлічного розрахунку

2.3. Проектування каналізаціёних стояків і мереж

2.4. Таблиці розрахунку каналізації

2.4. Профіль дворової мережі каналізації

3. Гаряче водопостачання

3.1. Вибір схеми гарячого водопостачання

3.2. Розрахунок подаючих трубопроводів

3.3. Розрахунок циркуляційних трубопроводів гарячого водопостачання

3.4. Підбір водонагрівача

3.5. Таблиці розрахунку гарячого водопостачання

4. Внутрішні водостоки будинків

Література


Паспорт проекту

                    Запроектовано шестиповерховий будинок:

-  проживає  людей;

-  кількість секцій ;

-  покрівля плоска;

-  теплоносій: вода

Параметри теплоносія:  узимку ,;

улітку   , ;

У будинку розраховано:

-  внутрішній господарсько – питний трубопровід;

-  внутрішня каналізація;

-  водопровід гарячої води;

-  зовнішній водозлив.

У даному житловому будинку і також кварталі розраховано:

-  система внутривкартального водопроводу;

-  система каналізаційної мережі

Оцінка дна лотка колодязя .

Глибина промерзання .

Діаметр труб міських мереж:

-  водопостачання мм;

-  каналізації мм.

Кількість жителів у будинках:

№1     чоловік;

№2     чоловік;        

№3     чоловік.

                    Приплив стоків у колодязь №1 – л/с.

                    Норма витрати води на 1 чоловіка – 230 л/с.

                    Гарантированый напір – 30 м.


1 Водопостачання

1.1 Вибір схеми водопостачання

Конструємо схеми внутрішнього водопроводу згідно завдання, будуємо внутрішнє розведення водопроводу на плані проектованого житлового будинку. Побудовано аксонометричну схему мережі, що містить у собі всі елементи внутрішнього водопроводу. На аксонометричній схемі установлена водорозбірна і запірно-регулююча арматура. На схемі визначаємо розрахункові ділянки. Для гідравлічного розрахунку вибираємо і нумеруємо ділянку внутрішнього водопроводу найбільш віддалену від введення водопроводу в будинок.

1.2 Визначення розрахункових витрат води

Розрахункові ділянки нумеруються починаючи від колодязя 1 до міської мережі. На ділянці витрата постійна. Витрата від будинку надходить у перший колодязь по ходу руху води.

Розрахункові витрати на ділянках водогінної мережі

   (1)

Нормативна витрата води в приладах

 (2)

Імовірність дії приладів

 (3)

1.3 Гідравлічний розрахунок внутрішнього водопроводу

Гідравлічний розрахунок зводимо в таблицю 1.

1.4 Підбір пристроїв для вимірювання витрати води

Для підбору лічильника води розраховуємо средньогодинну експлуатаційну витрату води на будинок, що складає 4% від максимальної добової витрати

Мінімальна витрата

.

Підбираємо лічильник ВКСМ, діаметр умовного проходу 40мм, опір

Втрати тиску в лічильнику

1.5 Визначення необхідного напору на вводі в будинок

, ,          

1.6 Гідравлічний розрахунок внутрішньоквартального водопроводу

Гідравлічний розрахунок зводимо в таблицю 2.

1.7 Визначення залишкового напору на вводі в будинок

hc –сума втрат напору по довжині й у місцевих опорах у зовнішній мережі від міського водопроводу до проектованого будинку.

hc=hl+hм=2,27+0,1·2,27=2,5 м.

 - позначки землі в місці підключення мережі до міського водопроводу і біля проектованого будинку;

Z1=32,90 м; Z2=33,80 м

Hост>Hтреб, отже напір достатній і підвищувальна станція не потрібна.


2 Каналізація

2.1 Проектування внутрішньої каналізаційної мережі

Каналізаційною мережею потрібно відвести стічні води від каналізаційного колодязя К-1 і всіх будинків у міський каналізаційний колектор, скидаючи  їх в одному місці колектора.

У місцях зміни діаметра, на поворотах (які  по ходу руху рідини повинні мати прямий чи  тупий кут), при зміні ухилу і приєднанні однієї чи декількох труб, а також на прямих ділянках мережі при  труби до 150 мм через кожні 35 м, а при діаметрі до 450 мм через 50м встановлюємо оглядові колодязі. Каналізаційні труби між колодязями прокладають тільки по прямій лінії.

При трасуванні самопливної каналізаційної мережі максимально використовуємо ухил рельєфу місцевості.

2.2 Гідравлічний розрахунок внутріквартальної мережі

2.2.1 Зворотна задача

Визначаємо кількість водорозбірних пристроїв і водокористувачів, від яких вода надходить у колодязь №1.

Введемо допущення:

–  усі будинки мають однаковий ступінь благоустрою як і проектований будинок

–  вважаємо, що .

Знаючи, що  л/с і л/с,  маємо:

1)  Визначаємо з [1.прил.3] по витраті 230 л/с значення коефіцієнтів

       л/с і  л/с

2)  Максимальна секундна витрата стічних вод дорівнює:

 ,         якщо л/с

 , якщо л/с

По вихідним даним л/с, розрахунок ведемо по формулі:

3)  Загальну витрату води на ділянці  визначаємо по формулі:

 , л/с

Підставляючи значення л/с,  л/с

4)  По знайденому  з [1, прил.4] знаходимо відношення добутку NP, що дорівнює 4,2.

5)  Імовірність Р обчислюємо по формулі

.

Якщо рівняння, обидві його частини, помножити на , то з математичної точки зору ніщо не зміниться, а ми одержимо наступне рівняння:

.

Звідси знаходимо :

.

2.1.2 Визначення розрахункових витрат

При визначенні розрахункових витрат маємо на увазі, що водовідвення тісно зв'язано і визначається тими ж закономірностями, що і режим водопостачання, тому добові ,  секундні  витрати стоків можна обчислити за методикою визначення витрат у системі виду постачання. Визначення розрахункових витрат для мережі каналізації зручно вести в табличній формі.(табл.3)

2.2.2 Таблиця гідравлічного розрахунку

Для визначення інших параметрів, що закладені в таблиці 4, з таблиці 3 переносимо графу з розрахунковою витратою. Інші графи таблиці 4 заповнюються так: довжина ділянки  береться з плану фрагмента кварталу, діаметр  приймаємо , ухил труби дорівнює мінімальному ухилу, а ухил землі обчислюється як різниця позначок землі на початку і кінці ділянки ділене на довжину ділянки, швидкість не повинна бути менше 0,7 м/с. Позначки води і лотка труби – виходячи з позначок рівняння землі. З'єднання труб проектуємо “по воді”.

2.3 Проектування каналізаційних стояків і розрахунок випусків і мереж

Визначаємо кількість приймачів стічних вод , що приєднуються до кожного стояка і по ділянках випусків -  .

Згідно СНиП 2.04.01-85, визначаємо імовірність дії приймачів стічних вод по формулі, якщо водокористувачі в будинку однакові:

Використовуючи СНиП 2.04.01-85 визначаємо max витрати на розрахункових ділянках випуску по формулі:

, л/с

Розрахунок робимо  в табличному вигляді.(табл.4)


3 Гаряче водопостачання

3.1 Вибір схеми гарячого водопостачання

Приймаємо в проекті централізовану схему гарячого водопостачання закритої системи.

Похожие материалы

Информация о работе