Проект 11-ти поверхового житлового будинку в місті Сімферополь, страница 3

Службова драбина в машинне видділення ліфтів- металева, складаеться з тетиви ( кутик 63 ´ 6 ) , проступі      ( два кутика 25 ´  4 довжиною 130 мм, рифлена смуга 150 ´  5 , довжиною 586 мм ) , площадки ( швелер № 12, настил рифлений 5 на 790 ).Серія 2.150-1.                                       

Сміттепровід:

Сміттєпровід-складається зі ствола з приймальними клапанами, розміщеними на кожному поверсі на міжповерхових площадках вентяляційного ствола з дефлектором та камерами сміттєвидалення. Ствол виконується з азбестоцементних безнапірних труб з умовним проходом 400 мм ( зовнішній діаметр 414 мм ). Стик труб перикривається з’єднувально азбестоцементною муфтою. Зазор між стикуємими трубами та муфтою рівномірно конопатиться пряденою паклею та зачеканюється зверху та знизу цементно-піщаним розчином складу 1: 2 з попереднім змочуванням водою поверхні азбестоцементу. Серія 86-10-7-2.

5. ДОДАТОК

Теплотехнічний розрахунок зовнішньої стіни

          Вихідні данні:

          - розрахункова температура внутрішнього повітря ;

          - відносна вологість внутрішнього повітря ;

          - район будівництва м. Полтава.

Розрахункова схема огороджуючої конструкції


          По табл. 1 [1] визначаємо вологісний режим приміщення - нормальний.

          По дод. 1* [1] визначаємо зону вологості району будівництва - нормальна.

          По дод. 2 [1] визначаємо умови експлуатації огороджуючої конструкції - Б.

          По дод. 3* [1] визначаємо розрахункові коефіцієнти теплопровідності матеріалів шарів огороджуючої конструкції:

          -вапняно піщаний  розчин                                    ;

          - цегла                                                                     ;

          -пінополістерол                                                      ;

          По дод. 1 [2] визначаємо температурну зону району будівництва - І.

          По дод. 2 [2] визначаємо нормований опір теплопередачі огороджуючої конструкції

 .

          Визначаємо необхідну товщину утеплювача за формулою

          де r - коефіцієнт термічної однорідності дорівнює ;

           - коефіцієнт тепловіддачі внутрішньої поверхні огороджуючої конструкції, , приймаємо по табл. 4* [1];

           - коефіцієнт тепловіддачі зовнішньої поверхні огороджуючої конструкції, , приймаємо по табл. 6* [1];

          Приймаємо найближчу більшу уніфіковану товщину утеплювача .

          Визначаємо опір теплопередачі огороджуючої конструкції в місцях відсутності теплопровідних включень за формулою

          Так як огороджуюча конструкція має теплопровідні включення, визначаємо приведений опір теплопередачі за формулою

          Так як  то товщина утеплювача визначена вірно.

          Визначаємо товщину стінової панелі за формулою

Приймаємо товщину утеплювача 0,1м

Розрахунок звукоізоляції перегородки

Вихідні данні:

Огороджуюча конструкція - перегородка між квартирами.

Матеріал : Залізобетон  gо = 1000 кг/м3

Індекс ізоляції повітряного шуму визначається за формулою:

Ів= 50 ± Dв  ,

де Dв - величена відхилення нормативної частотної характеристики від свог початкового положення, Дб.

Величена Dв визначається в наступній послідовності :

1)  Будуємо частотну шарактеристику ізоляції повітряного шуму перегородкою. Для цього визначаємо координати точки В ( f в ; Rв ). Координату f в визначаємо згідно [ 9 ] , рис. 3а

 f в = 260 Гц

В залежності від поверхневої цільності огородження ;

m =  gо × dпер. = 0,16 × 1000 = 400 кг/м2

Тоді, Rв визначаємо згідно [ 9 ] , рис. 3б : Rв = 41 Дб

Наносимо точку В на графік , ліворуч від точки В проводимо горизонтальну лінію. Праворуч від точки В проводимо похилу лінію . Кут нахилу цієї лінії складає 7,5 Дб на октаву. Цю похилу проводимо до перетену з координатою 60 Дб, потім праворуч проводимо горизонтальну лінію.

3) Визначаємо несприятлеві відхилення . Розрахунок несприятлевих відхилень проводимо в табличній формі.

Частота, Гц

Нормативна частотна характеристика, Дб

Частотна характеристика ізоляції повітряного шуму, Дб

Несприятлеві відхилення, Дб

Нормативна частотна характеристика зміщення вниз, Дб

Несприятлеві відхилення, Дб

100

27

40

125

32

40

160

37

40

200

42

40

2

250

45

40

5

320

48

42,5

5,5

400

51

45

6

500

53

47,5

5,5

630

55

50

5

800

56

52,5

3,5

1000

56

55

1

1250

56

57,5

1600

56

60

2000

56

60

2500

55

60

3200

54

60

4000

52

60

5000

50

60

Максемальне неспреятлеве відхилення max Н.В. повинно бути меньше, або дорівнювати 8 Дб, а сума несприятлевих відхилень, поділена на 18 третьоктав, повинна бути меньша, або дорівнювати 2 Дб.

В нашому випадку :

- максемальне неспреятлеве відхилення max Н.В. = 6 Дб

- сума несприятлевих відхилень, поділена на 18 третьоктав дорівнює :

1,86 Дб

Так як max Н.В. = 6 Дб < 8 Дб  та = 1,86 Дб < 2 Дб, то Dв = 0

Визначаємо індекс звукоізоляції повітряного шуму :

Ів= 50 ± Dв =50-0 = 50 Дб

По нормам проєктірованія СНИП  І І-12-77 , визначемо нормативне значення індексу ізоляції повітряного шуму для перегородок між квартирами :

= 50 Дб

Так як Ів = 50 Дб ,  = 50 Дб  , то звукоізоляція перегородки достатня.

6. ЛІТЕРАТУРА:

1.  Красенский В.Е. , Федоровский Л.Е. “Гражданские , промышленые и сельскохозяйственные здания”

2.  Сербенович П.П. “Гражданские здания масового строительства”

3.  Хазін В.Й. , Лісенко В.А. “Житлові та громадські будівлі”

4.  Хазин В.И. , Лисенко В.А. “Основы архитектурного проектирования”

5.  Буга П.Г. “Гражданские , промышленые и сельскохозяйственные зданиогрождающия”

6.  СНиП 2-3-79** “Строительная теплотехника”

7.  СНиП 2.0101-83 “Строительная климатология и теплофизика”

8.  Могилат А.Н. Марченко В.И. “Методические указания к выполнению архитектурноконструктивного проэкта № 2 гражданского здания”

9.  Скрыль И.Н. “Методические указания к выполнению расчетов звукоизоляции огрождающими конструкциями”

10.Волик Г.Л. Юрин О.И. “Строительная теплофизика огрождающих конструкций зданий”