Планування і благоустрій житлового кварталу. Планування території промислового підприємства, страница 2

3. Розробка генерального планумашинобудівного заводу.

Розділ 1. Розрахунок необхідної площі території під машинобудівний завод

Визначаємо необхідну площу території під машинобудівний завод:

Fзаг=2*F, де

F – площа забудови,

Fзаг=2*57114=114228 м2

Так як квартал має прямокутну форму в плані зі співвідношенням сторін 1:1,417, то F=1,417х2

1,417х=402,32м

Розділ 2. Вимоги до проектування генерального плану машинобудівного заводу ( МБЗ )

При розробці генеральних планів промислових підприємств закладаються наступні положення:

-  територія промислового підприємства зонується,

-  окремі виробноцтва кооперуються,

-  близькі, споріднені по технологічному процесу виробництва блокуються. 

   В основу розробки генплану заложені концептуальні положення зонування території, в склад якої входять: перед заводська зона, виробнича зона, підсобно-допоміжна зона, складська зона.

   На території МБЗ запроектовано автомобільний в”їзд з асфальто-бетонним покриттям  з b=14м. Для технічного обслуговування і протипожежних вимог на території МБЗ запроектовано кругові об”їзди навколо виробничих будівель шириною 3.5 м. Для доступу обслуговуючого персонала, робітників та транспорту в будівлі запроектовані під`їзди шириною 3,5м. Територія МБЗ по всьому периметру має огорожу h= 2.5м.

   Озеленення території  виконується влаштуванням трав”яних газонів і квітників. Згідно вимог протипожежної безпеки забороняється виконувати озеленення у вигляді дерев.

   Вертикальна прив”язка ливарного цеху виконана з умов виконання  “0” балансу земляних  робіт. За позначку  + 0.000 прийнято рівень верха площадки,  яка відповідає абсолютній позначці місцевості.

   Горизонтальна прив”язка виконується до координаційної сітки, яка виконана у вигляді координаційних осей через 50м.

Розділ 3. Склад території генерального плану машинобудівного заводу

В даному курсовому проекті на території машинобудівного заводу пропонується запроектувати наступні будівлі та споруди.

Передзаводська зона:

1. Прохідна з бюро перепусток                               12´18м

2. Заводоуправління (п’ятиповерхове)                             36´48м

3. Лабораторія (5-9типоверхова)                               18´48м

4. Поліклініка (двоповерхова)                                   12´24м

5. Стоянка приватного транспорта                         36´48м

Виробнича зона:

6. Механічний цех                                           72´144м

7. Механозбірний цех                                      144´144м

8. Ливарний цех                                               72´72м

9. Термічний цех                                              48´72м

10. Копрове господарство                                         9´18м

11. Інструментальний цех                                                  48´72м

12. Експериментальний цех                                     48´48м

Підсобно-допоміжна зона:

13. Компресорна                                                       12´24м

14. Котельна                                                   24´24м

15. Газогенераторна з газоочищенням                                     48´66м

Складська зона:

16. Головний магазин                                                        18´48м

17. Склад заготовок і напівфабрикатів                                      18´72м

18. Склад металу                                                       12´36м

Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка

Кафедра архітектури будівель і містобудування

Курсова робота

з дисципліни“Планування міст”

на тему: „Планування і благоустрій житлового кварталу. Планування території промислового підприємства”

Виконала студентка групи 301-БП

Зеленська Т.О.

№ ЗК  01014    

Керівник роботи Литус М.Ф.

Полтава 2004

Література

1.  Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень ДБН 360-92//Мінінвестбуд України-Київ, 1992.

2.  Санитарные нормы и правила обеспечения инсоляции жилых и общественных зданий и территории жилой застройки //Минздрав СССР-М.,1985.

3.  ДБН В.2.3-5-2001 „Вулиці та дороги населених пунктів”, Видання офіційне-К.: Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України, 2001.

4.  СНиП ll-60-75** Планировка и застройка городов, поселков и сельских населенных пунктов. Нормы проектирования-М.: Стройиздат, 1985.

5.  СНиП ll-89-80. Генеральные планы промышленных предприятий.-М.:Стройиздат, 1981.

6.  СНиП 2.01.01-82. Строительная климатология и геофизика.-М.: Стройиздат, 1983.

7.  СНиП 2.01.02-85. Противопожарные нормы //Госстрой СССР.-М.:ЦИТП Госстроя СССР, 1986.

8.  Номенклатура жилих будинків, середніх шкіл і дитячих садків-яслів.

9.  Орловский Б.Я., Абрамов В.К., Сербинович П.П. Архитектурное проектирование промышленных зданий.-М.: Высш. шк., 1982.

10.  Архитектурное проектирование жилых зданий.-М.: Стройиздат, 1972.

11.  Жилой район и микрорайон.-М.:Стройиздат, 1971.

12.  Скрыль И.Н. Инсоляция в градостроительстве-Киев: УМК ВО, 1992.

13.  Методические указания по вертикальной планировке и горизонтальной привязке зданий на рельефе/ Сост. В.М. Губарь-Полтава: ПолтНТУ, 1982.

14.  Методические указания к разделу «Планировка и благоустройство микрорайона» курсового проекта №2 по архитектуре для студентов lll курса специальности «ПГС»: Полтава, ПолтНТУ, 1987.

15.  Методические указания к разработке генерального плана территории промышленного предприятия в курсовом проекте №2 по архитектуре для студентов специальности 2903 «Промышленное и гражданское строительство» дневной и заочной формы обучения/ Сост.В.В. Чернявский.-Полтава: ПолтНТУ, 1992.

Зміст

1.  Вступ

2.  Планування житлового кварталу

Розділ 1. Характеристика міста будівництва

Розділ 2. Розрахунок необхідної кількості

житлових будинків

Розділ 3. Вимоги до проектування житлового кварталу

3.  Розробка генерального планумашинобудівного заводу.

Розділ 1. Розрахунок необхідної площі території під машинобудівний завод

Розділ 2. Вимоги до проектування генерального плану

Розділ 3. Склад території генерального плану машинобудівного заводу

4.  Література