Планування будівельного майданчика розміром 120*120м

Страницы работы

Содержание работы

Зміст

Обчислення проектних та робочих позначок, побудова нульової лінії 4

Обчислення об’єму земляних мас і складання відповідного балансу. Визначення середньої відстані переміщення ґрунту. 6

Визначаємо середню відстань переміщення ґрунту графічним методом.. 8

Визначення складу земляних робіт та їх обсягів і прийняття двох варіантів комплексної механізації робіт.. 9

Визначення техніко-економічних показників для комплекту машин і їх аналіз. 11

Техніко-економічне обґрунтування вибору комплектів машин. 14

Калькуляція витрат праці, машинного часу і заробітної плати. 16

Результати техніко-економічні показники. 17

Література. 18


Вихідні дані:

Розміри площадки 120120 м.

Сторона квадрату 60 м.

Ґрунт - солончак м’який, з коефіцієнтом залишкового розпушення 2-5%.

Обчислення проектних та робочих позначок, побудова нульової лінії

Планування майданчика слід виконувати згідно з визначеними за умов нульового балансу земляних мас проектними (червоними) позначками, їло забезпечує кращі техніко-економічні показники виконання робіт. Отож, треба винайти таку планувальну позначку котра в межах будівельною майданчика забезпечила б рівність об'ємів виїмок і насипів з урахуванням коефіцієнта залишкового розпушування ґрунту Підрахунок об'ємів виїмок і насипів виконують методом чотиригранних (квадратних) призм, використовуючи сітку квадратів із заданими чорними (природними) позначками відповідною рельєфу майданчика.

За інтерполяцією визначаємо значення поверхневих відміток у кожній вершині квадрата:

Проектні відмітки при умові “нульового” балансу (об'єм виїмки рівний об'єму насипу) визначаємо за формулою:

де  сума поверхневих відміток, де сходиться відповідно одна, дві або чотири вершин квадратних призм; n – кількість квадратів, на які розбита площадка.

Отже, отримаємо:

Обчислимо робочі позначки для кожної вершини квадрату за формулою:

де  - проектна відмітка вершини квадрату;  - природна відмітка вершини квадрату.

Маючи робочі позначки вершин квадратів, проводимо лінію нульових робіт.

Масштаб: в 1 см - 10 м


Обчислення об’єму земляних мас і складання відповідного балансу. Визначення середньої відстані переміщення ґрунту

Визначаємо об’єм однойменних призм:

де  - відповідно робочі позначки кожної вершини квадрату.

Визначаємо об’єм змішаних квадратних призм за формулою

,
де  - сума робочих позначок насипу або виїмки,  - сума абсолютних значень усіх робочих позначок вершин квадрата. Маємо:

Найменування об’ємів

Об’єм, м

виїмки

насипу

Чистих призм

-

-

Змішаних призм

2470,81

2498,63

Разом

2470,81

2498,63

Об’єм виїмки з урахуванням

залишкового розпушення

2520,23

-

Усього

2520,23

2498,63

Об’єм ґрунту виїмки з урахуванням коефіцієнта залишкового розпушення дорівнює:

              

 - задовольняє баланс земляних робіт.


Визначаємо середню відстань переміщення ґрунту графічним методом

Середня відстань переміщення ґрунту з виїмки у насип визначається як відстань між центром ваги ґрунту у виїмці та насипу. Це можна зробити графічним способом.

Методика графічного способу визначення середньої відстані переміщення ґрунту на майданчику (плануємо з нульовим балансом) показана на аркуші. На протилежних за діагоналлю кутах майданчика креслять ламані лінії (криві) наростаючих об'ємів окремо для виїмки і насипу. Ординати, що утворюють криві об'ємів у відповідному масштабі, представляють наростаючі підсумки виїмок і насипів. Із середини кутових ординат зводять перпендикуляри до перетину з кривими об'ємів

Проекції одержаних точок на поверхні майданчика визначають положення центрів ваги відповідно до дільниць виїмки і насипу. Відрізок між центрами ваги с відстань перевезення ґрунту із виїмки у насип, яка вимірюється в масштабі плану майданчика.

Масштаб:

для відстаней: в 1 см - 10 м

для об'ємів: в 1 см – 373 м. куб.


Визначення складу земляних робіт та їх обсягів і прийняття двох варіантів комплексної механізації робіт

При техніко-економічному обґрунтуванні методів виконання механізованих робіт ураховують:

1) склад і послідовність технологічних процесів, що входять у комплексний процес та їх обсяги;

2) способи механізації окремих процесів із визначенням необхідних параметрів машин.

Вихідні дані:

об’єм виїмки (ґрунт в щільному стані) – 2470,81 м;

вид ґрунту – солончак м’який (ґрунт першої групи);

середня відстань переміщення ґрунту – 60,00 м;

Комплексний процес планування майданчика включає в себе такі процеси:

- розробка та переміщення ґрунту з виїмки у насип;

- ущільнення ґрунту котками у зоні насипу;

- кінцеве планування майданчику;

- об’єм насипу – 2498,63 м;

Визначаємо об’єми виконуваних процесів:

1.Розробка та переміщення ґрунту становить .

2.Площу пошарового ущільнення ґрунту визначаємо за формулою:

, де  - об’єм насипу м,  - товщина шару, що ущільнюється (приймаємо приблизно 0,25 м). Тоді:

3.Площу кінцевого планування майданчику визначаємо як добуток довжини на ширину майданчика:

Приймаємо варіанти комплексної механізації:

1. Перший варіант механізації:

а) розробка та переміщення грунту: бульдозером ДЗ-24 на тракторі Т-180, відвал ящичного типу;

б) ущільнення ґрунту: причіпний коток ДУ-39А;

в) кінцеве планування: бульдозер ДЗ-24 на тракторі Т-180;

2. Другий варіант механізації:

а) розробка та переміщення ґрунту: скрепер причіпний ДЗ-33 і трактор Т-74, qк=3м3;

б) ущільнення ґрунту: причіпний коток ДУ-39А;

в) кінцеве планування: бульдозер ДЗ-24 на тракторі Т-180;

Обчислення нормативної продуктивності машин

1.І. Розробка та переміщення грунту І групи бульдозером ДЗ-24 на тракторі Т-180 з відвалом ящичного типу на відстань 60,00 м. Згідно із ЕНиР Е2-1-22 т. 2,. 6а, 6г, К=0,87 отримаємо:

1.ІІ. Розробка та переміщення ґрунту І групи скрепером причіпним ДЗ-33 і трактора Т-74 , qк=3м3 на відстань 60,00 м. Згідно із ЕНиР Е2-1-20 т. 2, 1а.

Похожие материалы

Информация о работе