Монтажний проект і технологічна карта на спорудження внутрішньої сіті теплопостачання і вентиляції, страница 3

Складемо специфікацію матеріалів на систему вентиляції. У ній наведемо найменування, розмір і кількість матеріалів для виготовлення системи вентиляції. Згідно [1, табл.12] маємо такі характеристики матеріалів:

Умовний діаметр, мм

Листова сталь, мм

Фланці, мм

Кількість отворів, шт.

Розмір болта

1600

1

Кутикова сталь 36х36х4 (2,16 кг/п.м)

26

М10х30

1250

1

18

1400

1

22

1000

1

Кутикова сталь 32х32х4 (1,91 кг/п.м)

16

М8х25

900

1

560

0,7

Кутикова сталь 25х25х3 (1,12 кг/п.м)

10

М6х20

400

0,6

Масу листової сталі визначимо користуючися наступною залежністю:

,

де ― відповідно площа поверхні та товщина матеріалу повітропроводів. 7,85 і 1,05 ― відповідно маса листа сталі товщиною 1 мм загальною площею 1 м 2 та запас на від ходи і припуски. Тоді, маємо

Визначимо масу кутової сталі спираючись на наступні залежності:

де ,― відповідно і-тий діаметр та кількість деталей і-го діаметру, ― маса погонного метру j-тої кутикової сталі.

Так для діаметрів 1600, 1250 та 1400 мм (кутикова сталь розміром 36х36х4) маємо:

Для діаметрів 1000 та 900 мм (кутикова сталь розміром 32х32х4):

Для діаметрів 560 і 400 мм (кутикова сталь розміром 25х25х3):

Знайдемо кількість болтів, гайок та шайб виходячи з наступних математичних залежностей:  де ― відповідно кількість болтів, гайок та шайб, ― відповідно кількість фланців та отворів і-го діаметру (дивися вищеприведену таблицю).

Так для діаметрів 1600, 1250 та 1400 мм (болти М10х30) маємо:

Для діаметрів 1000 та 900 мм (болти М8х25):

Для діаметрів 560 та 400 мм (болти М6х20):

Визначимо довжину гумової прокладки виходячи із наступної залежності:


З вищенаведеного розрахунку складемо специфікацію матеріалів для системи вентиляції:

Найменування

ГОСТ

Одиниця виміру

Розмір

Кількість

Примітка

1

Сталь тонколистова

19904-74

кг

δ=1 мм

6750,6

оцинкована сталь

2

Сталь тонколистова

19904-74

кг

δ=0,7мм

649

оцинкована сталь

3

Сталь тонколистова

19904-74

кг

δ=0,6мм

83

оцинкована сталь

4

Кутова сталь

8509-72

кг

36х36х4

890

сталь

5

Кутова сталь

8509-72

кг

32х32х4

524

сталь

6

Кутова сталь

8509-72

кг

25х25х3

123

сталь

7

Болти

7798-70

шт

М10х30

11580

сталь

8

Болти

7798-70

шт

М8х25

800

сталь

9

Болти

7798-70

шт

М6х20

350

сталь

10

Шайби

11371-68

шт

10

2316

сталь

11

Шайби

11371-68

шт

8

1600

сталь

12

Шайби

11371-68

шт

6

700

сталь

13

Гайки

5915-70

шт

М10

11580

сталь

14

Гайки

5915-70

шт

М8

800

сталь

15

Гайки

5915-70

шт

М6

350

сталь

16

Прокладка

В3-307х10

м

17х4

433

гума

2. Варіантне проектування виконання комплексного процесу

2.1 Характеристика об’єкту

У даному курсовому проекті нам необхідно розглянути систему вентиляції. Згідно до варіанту завдання система вентиляції має розгалужену систему повітропроводів, які подають припливне повітря, що попередньо було оброблено у центральному кондиціонері марки КТЦ-125.

Продуктивність даної системи припливної вентиляції становить 125000 м 3/год. Відповідно до базової схеми кондиціонера (згідно завдання ―№2) припливне повітря у даному кондиціонері проходить наступні технологічні зміни свого стану: очистка, зволоження та підігрів ― у відносно холодний період року та очистка, осушка та охолодження ― у теплий період року.

Вихідні дані для проектування:

Базова схема КТЦ

Кондиціонер

Довжина складових, мм

Висота складових, мм

Ширина, мм

L

L1

L2

L3

L4

L5

h

H

H1

B

2

КТЦ-125

11150

-

980

3740

1320

2110

514

4848

4645

3610

Розміри фундаменту: 13000х5000х100 мм. Позначка осі повітропроводу ― 12750 мм.

Для даного типу кондиціонеру характерні наступні параметри складальних одиниць:

-  кількість складальних одиниць ― 27;

-  маса найбільшої складальної одиниці ― 3 т;

-  габарити найбільшої складальної одиниці ― 4,2х2,2х2,4 м;

-  маса підставок ― 1,25 т;

-  типорозмір віброізолятору ― ДО 42;

-  кількість віброізоляторів ― 4 шт.

Щодо повітропроводів, то монтуємо їх укрупненими блоками по три складальні одиниці. Тоді, виходячи з того, що 1 п.м. повітропроводу діаметром 1600 мм важить близько сорока кілограм, маємо вагу укрупненого блоку: .

2.2 Структура комплексного процесу і обсяг робіт

Базова схема №2 КТЦ-125


Відповідно до базової схеми №2 до складу КТЦ-125 входять наступні блоки:

12-     Приймальний блок ВСЄ   -        1415 кг,

10-     Повітряний фільтр ФР-4   -        1070 кг,

6-       Камера обслуговування КО      -        221 кг (2шт.),

7-       Камера зрошення ОКФ    -        4000 кг,

4-       Приєднувальний блок БП-1     -        595 кг,

1-       Вент. агрегат ВАЄ-1           -        4215 кг.

                                      Разом                11731 кг

Відповідно, тоді, маса вантажу, яка припадає у середньому на одне підіймання, буде рівна:

.

Приймемо наступну черговість монтажу камери зрошення:

Назва секції

Черговість

Камера зрошення

1

Камера обслуговування

2

Фільтр повітряний

3

Блок приймальний

4

Камера обслуговування

5

Блок проєднування

6

Віброоснова

7

Вентиляційний агрегат

8