Методические указания к выполнению курсового проекта по курсу „Водоснабжение и канализация”, страница 3

2.2. Трасування зовнішніх і внутрішньоквартальних

мереж каналізації

Каналізаційною мережею треба відвести стічні води від каналізаційного колодязя КК1-1 і всіх  будинків у місцевий каналізаційний колектор, викидаючи їх в одному місці колектора. На поворотах, при зміні ухилу і приєднання одної чи декількох труб передбачають установку оглядового колодязя. Каналізаційні труби між колодязями прокладають тільки по прямій лінії. На відстані 1...2м. від червоної лінії встановлюють контрольний колодязь.

2.3. Гідравлічний розрахунок внутрішньоквартальної каналізації.

Загальна норма води за добу на одну людину найбільшого водоспоживання:

Кількість мешканців і кількість санітарно-технічних приладів у проектуємій будівлі приймаємо за даними розрахунку внутрішнього водопроводу:

                                                                  

В існуючих будівлях:

                       

В колодязь КК1-1  надходять стоки від жителів сусіднього кварталу при   

Позначка дна лотка в колодязі №1 – 52,5 м

Діаметр колектора міської каналізації – 800 мм

Позначка дна лотка колектора міської каналізації – 51,2 м

Ступінь наповнення колектора міської каналізації

Трасування внутрішньоквартальної каналізаційної мережі і номера розрахункових точок показані на креслені.

Визначаємо розрахункові витрати на ділянці 1-2, використовуючи формулу:

Так як дано тільки число жителів сусіднього кварталу    згідно джерелу 1, п.3.47, приймаємо кількість санітарних приладів:

Ймовірність дії приладів знаходимо по формулі:

Коефіцієнт  знаходимо по додатку 3:

при NP = 10,11 = 4,157;

Отже,  

Оскільки < 8 л/с, то максимальну секундну витрату стічних вод знаходимо по формулі:

 - витрата стоків від санітарно-технічного приладу з найбільшим водовідводом; по додатку 1 для унітаза зі змивним бачком  1,6 л/с.

Розрахункова витрата на ділянці 1-2:

на ділянці 2-3:

= +=1130 чол;

=+=1220 приладів;

Ймовірність дії приладів на ділянці 2-3:

NP = 1220*0,0134=16,3222

При цьому = 5,9;

Всі інші розрахунки наведено у таблиці:

Розрахунок внутрішньо квартальної каналізації

Для визначення інших параметрів мережі витрати з цієї таблиці переносимо в наступну таблицю. Решту граф заповнюємо наступним чином.

Довжина ділянки 1-2 ,  береться з плану фрагменту. Мінімальний діаметр зовнішньої каналізаційної мережі – 150 мм. Для визначення ухилу на розрахунковій ділянці потрібно визначити середній ухил мережі, який повинен бути не менший заданого в [2] .

Позначка дна лотка першого колодязя (КК1-1)52,5 м, позначка дна лотка колектора міської каналізації, дана в завданні, - 51,2 м, та його діаметр

 800 мм. Діаметр квартального колектора при підході до міського можна прийняти 200 мм.

          З’єднання каналізаційних трубопроводів в оглядових колодязях проводиться з допомогою лотків.

Розрізняють два типи з’єднань:

„шелига в шелигу”, коли позначки верхніх утворюючих підвідного та відвідного трубопроводів в оглядового колодязя мають однакове значення;

по рівню води, коли позначки горизонтів стічної рідини в підвідному та відвідному трубопроводі рівні.

Трубопроводи різних діаметрів, як правило, кріпляться по шелигам. Трубопроводи однакових діаметрів, але з різним ступенем наповнення з’єднують по рівню води.

З’єднання квартального колектора з міським здійснюється „шелига в шелигу”, позначка верху міського та квартального колектора – 52,5 м, а позначка низу квартального колектора – 51,2 м. Знаючи цю позначку та суму довжин розрахункових ділянок – 117 м, визначаємо середній ухил:

З¢єднання каналізаційних трубопроводів в смотрових колодязях здійснюється за допомогою лотків. В даному випадку використаємо з¢єднання „шелига в шелигу”, коли відмітки верхніх твірних підведеного і відведеного трубопроводів у смотровому колодязі мають одне й те ж значення.

Гідравлічний розрахунок внутрішньо квартальної каналізації наведено в таблиці5.

2.4  Побудова поздовжнього профілю внутриквартальної каналізації.

Згідно даних виконаного розрахунку будується поздовжній профіль внутріквартальної каналізації в масштабах:

по горизонталі  1:1000

по вертикалі 1:100.

При цьому вказуємо смотрові колодязі, довжини ділянок, діаметри і ухили трубопроводів, відліки землі і лотків труб.

В місцях перетину каналізаційної та водопроводної мережі потрібно на профілі нанести водопровід, вказав його відлік.

Перелік використаної літератури

1.  СНиП 2.04.01-85. Внутренний водопровод и канализация зданий.-М:Стройиздат, 1985г

2.  СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения

3.  Шевелёв Ф.А., Шевелёв А.Ф. Таблицы для гидравлического расчёта водопроводных труб.- М: Стройиздат, 1984г.

4.  Ласков Ю.М. Сафонов П.В. Гидравлика, водоснабжение и канализация. – Москва: Стройиздат 1980г.

5.  Сергеев Ю.С., Боровский Э.Р. и др., Санитарно-техническое оборудование зданий,- К: Высшая школа.

6.  Кедров В.С. Пальгунов П.П., Сомов М.А. Водоснабжение и канализация.  Москва: Стройиздат, 1984г.

7.  Журавлёв Б.А. Справочник мастера-сантехника. – Москва: Стройиздат, 1982г.

8.  Лукиных А.А., Лукиных Н.А. Таблицы для гидравлического расчёта канализационных сетей и дюкеров по формуле акад. Н.Н.Павловского, - М:Стройиздат , 1974г.

9.  Методические указания к выполнению курсового проекта и контрольных заданий по курсу „Гидравлика, водоснабжение и канализация” / В.Г. Новохатний, С.В. Шкурба, И.М. Харченко, А.И. Сердюк. – Полтава: ПолтНТУ, 1990