Методические указания к выполнению курсового проекта по курсу „Водоснабжение и канализация”, страница 2

Гідравлічний розрахунок мережі внутрішнього

холодного водопроводу.

Згідно завдання загальна норма витрати води на одного мешканця за добу найбільшого водоспоживання  складає. Визначаємо норму витрати води на одного мешканця за годину найбільшого водоспоживання.(додат. 2.):

            

Тоді і норма витрати холодної води:

Визначаємо витрати води окремим, найвіддаленішим від уводу в будинок, приладом – умивальник ( N = 1 ) на ділянці 1-2 аксонометричної схеми. Секундні витрати холодної води для ванни, які приймаємо за додатком 1:

Ванна встановлена у двокімнатній квартирі. Кількість мешканців приймаємо u = 3 чол.

Визначаємо ймовірність дії приладу:

Коефіцієнт a визначаємо за додатком 3:  при NP = 0,14444 a = 0,394.

Максимальні секундні витрати на ділянці 1-2 визначаємо за формулою:

По витратам і економічній швидкості руху води визначаємо діаметр поліетиленової труби, фактичну швидкість і 1000і  за додатком 4 інтерполюванням:

                          

 Необхідно зауважити, що діаметр 15мм не може бути застосовано,  якщо отримана швидкість для цього діаметру перевищує встановлену межу 0,8–1,2 м/с, але не більше 3 м/с.

Визначаємо витрати напору по довжині на ділянці 1-2 довжиною 0,6м (довжина взята з аксонометричної схеми):    

                            

На ділянці 2-3, яка забезпечує водою два різні прилади N=2 (ванна, умивальник), секундні витрати води приймаємо за [1, додаток-2]:

Ймовірність дії приладу:

Добуток NP=2×0,0325=0,065.

При цьому a = 0,297 [1,додаток -3].

Максимальні секундні витрати води на ділянці 2-3 визначаємо за формулою:

Для цих витрат:                   

Довжина ділянки:  l = 3,8м.

Тоді витрати напору будуть складати:

Розрахунок для інших ділянок наведено в таблиці:

Гідравлічний розрахунок внутрішньої водопровідної мережі.

Загальні витрати напору на розрахунковій гілці з урахуванням витрат на місцеві опори дорівнює:

1.2. Підбір лічильника води

 Лічильник води підбирають після визначення максимальних секундних витрат води на будівлю. Це витрати води на ділянці внутрішнього водопроводу, на якому встановлено лічильник. Для вибору типу й калібру водолічильника встановлюються середньогодинні експлуатаційні витрати води на споруду, які складають 4% максимальних витрат за добу.

Визначаємо норму витрат води за добу найбільшого водоспоживання [1.додаток-2]

Тоді отримаємо:

Середньогодинні експлуатаційні витрати води на будівлю визначаємо за формулою:

За [1.додаток-5] підбираємо крильчатий лічильник КВ діаметром 40мм, у якого:

   межа чутливості 

Мінімальні розрахункові витрати визначаємо по формулі:

Значення  більше межи  чутливості лічильника. Лічильник встановлений на ділянці 11-12 з витратами води:

Витрати напору в лічильнику води знаходимо по формулі:

Значення h менше 2,5м.

Лічильник підібрано вірно.

1.3. Визначення необхідного напору води у внутрішньому водопроводі.

Геометричну висоту розташування змішувача ванної на п’ятому поверсі будівлі визначаємо за формулою:

Нормативний вільний напір приймаємо для змішувача ванни (із групи водорозбірних приладів) за [1.додаток-1] :

Загальні витрати напору на розрахунковій гілці:

Витрати напору в лічильнику води:

Необхідний напір у проектуємої будівлі визначаємо за формулою:

1.4. Гідравлічний розрахунок внутрішньоквартальної

водопровідної мережі.

Розрахунок проводимо приймаючи, що будівля облаштована водопроводом, каналізацією і ваннами з газовим водонагріванням  і кількість мешканців у будівлях №1-3 дорівнює відповідно 280, 220, 340 чоловік.

За [1.додаток-2] визначаємо загальні витрати води приладом і загальну норму витрат води за годину найбільшого водоспоживання:

             

По ділянці 1-2 йде подача води в проектуєму будівлю з кількістю приладів N=180 і кількістю мешканців u=90 чоловік.

Ймовірність дії приладів визначаємо за формулою:

Коефіцієнт  a  визначаємо за [1.додаток-3]:

При    .

Максимальні секундні витрати води на ділянці знаходимо за формулою:

Мінімальний діаметр пластикових труб внутрішньоквартальної водопровідної мережі 50мм. За таблицею для гідравлічного розрахунку пластикових труб водопровідної мережі знаходимо:

                                     

Довжина ділянки 1-2 визначається на плані фрагмента планування кварталу  l=33,75м. Витрати напору по довжині:

По ділянці 2-3 вода подається до проектуємої споруди та до споруди №3. Гідравлічний розрахунок проводиться аналогічно ділянці 1-2 та заноситься до таблиці:

Загальні витрати напору на розрахунковій гілці з урахуванням витрат напору на місцевих опорах:

1.5. Визначення гарантійного напору у внутрішньоквартальному водопровіді на вводі в будівлю.

 На фрагменті планування кварталу визначаємо позначки поверхні землі у місці під`єднання внутрішньоквартального водопроводу і місцевої водопровідної мережі , і у проектуємої будівлі в місці вводу водопроводу.

Загальні витрати напору на розраховуємій  гілці внутрішньо квартального водопроводу 

Найменший гарантійний напір у внутрішньоквартальний зовнішній водопровідній мережі на вводі у будівлю:

По раніше зробленим розрахункам необхідний напір на вводі в будівлю Споживач, що диктує, буде мати воду при умові, що

      в нашому випадку: . Різниця між ними складає: , отже на вводі в будинок  не потрібно нічого додаткового встановлювати.

Проектування каналізації.

2.1. Конструювання внутрішньої каналізації

Каналізаційні системи в будинку призначені для збору і відведення стічних вод від побутових приладів, промислових стічних вод, дощових і талих вод з покриття будинку. У курсовій роботі проектуємо каналізаційну мережу від побутових приладів типового будинку. У склад цієї системи входять: умивальники, раковини, пральні машини, ванни, унітази, відвідні трубопроводи, стояки, витяжки. Всі приймачі стічних рідин забезпечуються сифонами (гідравлічними затворами): ванни – напільними, пральна машина – кутиком, умивальники – склянковими, мийки – двобортними, в унітазах сифони вмонтовані в сам прилад. Стояки розміщують поблизу санітарно-технічних приладів, які мають найбільший діаметр випуску (для житлових будинків – це унітаз). До стояка підключають один унітаз, його діаметр – 100 мм. Мережі побутової каналізації, які відводять стічні води у зовнішню каналізаційну мережу, вентилюються крізь стояки витяжної шахти через покриття на висоті 0,5м. На мережах побутової каналізації встановити ревізії та прочистки. На стояках ревізії встановлюються на першому, останньому та проміжних поверхах через два. У нижній частині стояк переходить у випуск під кутом 135°. Випуски монтують з таких же труб і таких же діаметрів, як і матеріал і діаметр стояка з ухилом не менш 0,02. По випускам стічна рідина надходить у дворовий каналізаційний колодязь.