Методические указания к выполнению курсового проекта по курсу „Водоснабжение и канализация”

Страницы работы

Содержание работы

Зміст.

Анотація                                                                                4

Проектування водопроводу

1.1.  Конструювання внутрішнього холодного водопроводу.                5

1.2.   Підбір лічильника води.                                                                      8

1.3.  Визначення необхідного напору води у внутрішньому                   водопроводі.                                                                                                    8

1.4.  Гідравлічний розрахунок внутрішньо квартальної водопровідної мережі.                                                                                                              9

1.5.  Визначення гарантійного напору у внутрішньо квартальному     10

Проектування каналізації

2.1     Конструювання внутрішньої каналізації.                                          10

2.2     Трасування зовнішньої та внутрішньої каналізаційних мереж.      11

2.3     Гідравлічний розрахунок внутрішньо квартальної зовнішньої каналізаційної мережі                                                                                           11

2.4     Поздовжній профіль внутрішньо квартальної каналізації.             13

Перелік використаної літератури.                                               14


 Анотація

   Виконання курсового проекту по дисципліні “Водопостачання та каналізація” передбачає самостійну роботу з підручником, нормативною та довідниковою літературою з метою кращого засвоєння теоретичних знань і придбання практики до вирішення конкретних практичних інженерних задач по дисципліні „ Водопостачання та каналізація”. Об’єктом проектування є житловий будинок, в якому системи водопостачання та каналізації повинні бути запроектовані з ув’язкою із системами ТГіВ. Водопостачання, каналізація і санітарно-технічне обладнання будинку визначають не тільки рівень благоустрою населеного пункту, але і масштаби розвитку багатьох їх, галузей. Системи водопостачання та каналізація відносяться до систем життєзабезпечення. Забезпечення споживачів водою високого ґатунку і в повній мірі забезпечення відводу стічних вод із розглядуваних будинків. Це має достатньо високе санітарно-гігієнічне значення.

        Курсовий проект виконуємо у відповідності із завданням на проектування водопостачання та каналізації об’єкта. У завданні приводяться всі необхідні для проектування вихідні дані:

·  характеристика об’єкта.

·  характеристика місцевої мережі водопостачання та каналізації.

        В характеристиці об’єкта проектування вказуємо основні дані:

·  призначення будівель

·  кількість будівель

·  поверховість будівель

·  кількість секцій

·  висота поверху

        В характеристиці місцевих мереж:

·  діаметри й ухили трубопроводів

·  гарантований напір

·  координати колодязів

Проектування ведеться послідовно: спочатку системи водопостачання, а потім каналізації. Питання трасування цих систем вирішуються у взаємній ув’язці.

Внутрішньоквартальний водопровід проектується з політеленових (ДСТУ Б В.2.5-17-2001) труб. Глибина закладання труб 1,1м. , тобто на 0,5м більше розрахункової глибини промерзання ґрунту, щоб не припустити замерзання води взимку.

 Мінімальна глибина закладання труб - 0,5м, рахуючи до верха труби (для того, щоб не допустити нагрівання води літом).

 Трасуванням внутрішньо квартального водопроводу необхідно забезпечити подачу води всім споживачам існуючих і проектуючих будівель. Підключення внутрішньо квартального водопроводу до місцевого робиться в одному місці. Подача води до будинків здійснюється найкоротшим шляхом. Мережа внутрішньо квартального водопроводу буде економічною при мінімальній довжині й економічно вигідних діаметрах трубопроводів. Для цього необхідно ввід у будинок здійснювати під прямим кутом.

 Необхідно уникати частого перетину водопроводу й каналізації. При перетині на плані водопровідних ліній з каналізаційними чавунна водопровідні труби прокладаються вище каналізаційних не менше ніж на 0,4 м.

        Для внутрішнього водопроводу приймаємо - водопровiд господарчо-питний iз полiетиленових труби (ДСТУ Б В.2.5-17-2001).

         Ввід водопроводу здійснюється в торці будинку. Гілки внутрішнього водопроводу розташовуються симетрично. Ввід водопроводу закінчується водомірним вузлом. Водомірний вузол складається з лічильника води, запірної арматури, контрольно-спускного крана, клапана пониження тиску води, з’єднувальних частин і обвідної лінії. Для рахування кількості води, яка витрачається в будинку, приймаємо крильчастий лічильник. Після водомірного вузла прокладаємо водопровідну магістраль. Від магістралі прокладаємо розподільні трубопроводи до окремих водопровідних стояків. Водопровідні стояки встановлюємо в санвузлах поряд із каналізаційними стояками. Від кожного стояка прокладаємо підведення до санітарно-технічних приладів на кожному поверсі будинку.  На підведенні встановлюємо водорозбірні прилади; на кожний прилад - лічильники води та запірну арматуру для відключення її від водопровідного стояка. Прокладаються підведення вздовж стін кухонь і санвузлів на висоті 0,3м. від підлоги. Водопровідні стояки нумерують за рухом годинникової стрілки, починаючи зі стояка, розташованого у лівій верхні частині плану поверху. Ст.В1-1 – стояк господарсько-питного водопроводу (В1), номер 1.

        По запроектованому на плані будинку внутрішньому водопроводу будуємо його аксонометричну схему. Горизонтальні ділянки трубопроводу, перпендикулярні магістральним, на аксонометричній схемі показуємо під кутом 45°, а їх довжини в тому ж масштабі, що і на плані поверху.

Аксонометрична схема включає в себе всі елементи внутрішнього водопроводу. На ній установлюється водорозбірна й запорно-регулююча арматура. Водорозбірна арматура встановлюється на кожний санітарно-технічний прилад. Запорно-регулююча арматура – на обв'язці водомірного вузла, в основі стояків, на підведення в кожну квартиру і до змивних бачків. За схемою визначаємо розрахункові ділянки з постійними витратами води. Повна аксонометрична схема внутрішнього водопроводу – основа для його гідравлічного розрахунку.  

Похожие материалы

Информация о работе