Контрольні питання з кожної теми розділів "Деталі машин" і "Будівельні машини" з указівкою необхідної літератури, страница 9

24.15. Характеристика сфери раціонального використання електрофарбопульта, їх переваги й недоліки.

24.16. Конструктивна схема електрофарбопульта. Пояснити призначення окремих його елементів.

24.17. Принцип дії електрофарбопульта.

24.18. Конструктивна схема шпаклювального агрегату й призначення окремих його елементів.

24.19. Принцип дії шпаклювального агрегату, його переваги й недоліки.

24.20. Обґрунтування сфери раціонального використання пересувних малярних станцій, їх переваги й недоліки.

24.21. Зобразити конструктивну схему пересувної малярної станції. Призначення її окремих елементів.

24.22. Принцип дії пересувної малярної станції й порядок роботи на ній.

24.23. Сфера раціонального використання малярного агрегату, його переваги й недоліки.

24.24. Зобразити конструктивну схему малярного агрегату. Призначення його окремих елементів.

24.25. Принцип дії малярного агрегату й порядок роботи на ньому.

25. МАШИНИ Й МЕХАНІЗМИ ДЛЯ ПОКРІВЕЛЬНИХ РОБІТ

[5, § 9.3]

25.1. Основні типи обладнання для покрівельних робіт. Переваги й недоліки кожного типу.

25.2. Основні типи й призначення обладнання, що використовується для виконання рулонної покрівлі.

25.3. Приготування й транспортування мастики на будівельний майданчик. Машини та агрегати, що для цього використовуються.

25.4. Накреслити принципову схему верстата для очистки рулонів за допомогою розчинника. Принцип його дії, переваги й недоліки.

25.5. Накреслити принципову схему машини для механічної очистки рулонних матеріалів. Принцип її дії, переваги й недоліки.

25.6. Класифікація машин для наклеювання рулонних матеріалів, їхня порівняльна характеристика.

25.7. Накреслити принципову схему машини для наклеювання рулонних матеріалів. Принцип її дії, переваги й недоліки.

25.8. Накреслити принципову схему машини для наклеювання наплавлюваного руберойду. Принцип її дії, переваги й недоліки.

25.9. Засоби механізації транспортних робіт для розмазування матеріалів по поверхні покрівлі промислових будівель.

25.10. Основні типи обладнання для будівництва безрулонної покрівлі, їх переваги й недоліки.

25.11. Принцип дії пересувної станції для будівництва безрулонних покрівель, сфера її раціонального використання.

25.12. Накреслити принципову схему пересувної станції для будівництва покрівель. Призначення окремих її елементів.

25.13. Порядок роботи на пересувній станції для будівництва безрулонних покрівель, її переваги й недоліки.

26. МАШИНИ ДЛЯ ОБРОБКИ ПІДЛОГ

26.1. Основні типи машин і механізмів, призначених для обробки підлог. Переваги й недоліки кожного типу.

26.2. Класифікація машин для обробки дерев'яних підлог.

26.3. Конструктивна схема машини для стругання підлог, призначення окремих її елементів.

26.4. Порядок роботи з використанням машини для стругання підлог. Забезпечення якісної стружки.

26.5. Класифікація паркетошліфувальних машин і сфера їхнього раціонального використання.

26.6. Конструктивна схема барабанної паркетошліфувальної машини, призначення окремих її елементів.

26.7. Порядок роботи з барабанною паркетошліфувальною машиною. Забезпечення якісного шліфування.

26.8. Принципова схема дискової паркетошліфувальної машини. Призначення окремих її елементів.

26.9. Порядок роботи з дисковою паркетошліфувальною машиною. Забезпечення якісного шліфування.

26.10. Принципова схема машини для загладжування бетонних основ і призначення окремих її елементів.

27. ОСНОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА РЕМОНТУ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН

[2, § 61-69; 3, гл. 1З; 4, гл. 12]

27.1. Основні складові планово-запобіжного ремонту (ПЗР).

27.2. Зображення кривої зношування деталей і вузлів машин. Характерні точки на цій кривій.

27.3. Мета ремонту будівельних машин.

27.4. Суть системи ПЗР.

27.5. Мета технічного обслуговування будівельних машин.

27.6. Переваги системи ПЗР порівняно з безсистемним ремонтом.

27.7. Періодичність технічного обслуговування й ремонтів.

27.8. Технічна основа успіху застосування системи ПЗР.

27.9. Формула для визначення коефіцієнта готовності.

27.10. Формула для визначення коефіцієнта технічного використання.

27.11. Правила приймання й уводу нової будівельної машини в експлуатацію. Документи, що при цьому оформлюються.

27.12. Призначення обкатки нових відремонтованих машин. Документи, що при цьому оформлюються.

27.13. Класифікація методів ремонту будівельних машин, їх переваги й недоліки.

27.14. Подібність і відмінність між поточним та капітальним ремонтами. Місце їхнього проведення.

27.15. Визначення поняття "міжремонтний цикл", його тривалість і фактори впливу на нього.

27.16. Сучасні засоби діагностики будівельних машин, їх призначення, переваги й недоліки.

27.17. Призначення, періодичність сезонного технічного обслуговування машин.

27.18. Порядок допущення осіб до роботи на будівельних машинах.

27.19. Сучасні засоби протикорозійного захисту будівельних машин. Їх переваги й недоліки.

27.20. Правила консервації, зберігання й розконсервування будівельних машин.

ЛІТЕРАТУРА

1. Гузенков П.Г. Детали машин. — М.: Высш. шк., 1975.

2. Фиделев А.С., Чубук Ю.Ф. Строительные машины: Учебник для вузов. — 4-е изд., перераб. и доп. — К.: Вища школа. Головное изд-во, 1979.

3. Гальперин М.И., Домбровский Н.Г. Строительные машины. — М.: Машиностроение, 1971, 1980.

4. Строительные машины: Справ. пособие / Под ред. В.А. Баумана. — Т. 1. — М.: Машиностроение, 1976.

5. Добронравов С.С., Дронов В.Г. Машины для городского строительства. — М.: Высш. шк., 1985.

6. Добронравов С.С., Сергеев В.П. Строительные машины: Учебн. пособие для вузов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Высш. шк., 1981.

7. Строительные машины: Учеб. для вузов по спец. ПГС / Д.П. Волков, Н.И. Алёшин, В.Я. Крикун, О.Е. Рынсков (Под ред. Д.П. Волкова). — М.: Высш. шк., 1988.

8. Строительные машины и основы их автоматизации / В.М. Помазан, В.Л. Гиверц, М.Н. Рябов, Н.В. Галай (Под ред. В.М. Помазана). — М.: Агропромиздат, 1992.

9. Строительные машины и оборудование: Учеб. пособие / А.Г. Онищенко, М.Н. Рябов, В.Л. Гиверц. — К.: УМК ВО, 1989.

10. Онищенко О.Г., Помазан В.М. Будівельна техніка: Навчальний посібник. — К.: Урожай, 1999.