Контрольні питання з кожної теми розділів "Деталі машин" і "Будівельні машини" з указівкою необхідної літератури, страница 8

21.5. Запобіжні пристрої глибинного вібратора із гнучким валом.

21.6. Переваги й недоліки механічного дебалансного віброзбудника. порівняно з іншими типами віброзбудників.

21.7. Основні вузли вібраційної машини.

21.8. Види коливань, що використовуються у вібраційних машинах.

21.9. Схема електромагнітного вібратора, основні вузли.

21.10. Вібромашини для занурювання паль у незв'язних і глинистих ґрунтах.

21.11. Переваги й недоліки вібраційних машин порівняно з машинами традиційного типу.

21.12. Переваги й недоліки електромагнітних віброзбудників.

21.13. Схема дебалансного механічного віброзбудника, його основні вузли.

21.14. Параметри для визначення режиму коливань вібраційних машин.

21.15. Схема вібромайданчика для формування збірних залізобетонних конструкцій. Основні вузли.

21.16. Подібність і відмінність у конструкціях віброзанурювача й вібромолота.

21.17. Зобразити схему віброконвеєра й назвати його основні вузли.

21.18. Переваги й недоліки пневматичних віброзбудників.

21.19. Параметр, від якого, в основному, залежать шумові характеристики вібромашин.

21.20. Спосіб отримання спрямованих коливань, використовуючи механічні дебаланси й віброзбудники.

22. МЕХАНІЗОВАНИЙ інструмент

[2, § 52-55; 5, гл. 11, § 1-6]

22.1. Роль механізованого інструменту в сучасному будівництві.

22.2. Типи електродвигунів, що використовуються в електрифікованому інструменті. Їхні електричні параметри.

22.3. Експлуатаційні переваги й недоліки пневматичного інструменту.

22.4. Різновиди механізованого інструменту за його призначенням.

22.5. Значення напису на фірмовій табличці електроінструменту: ПВ 60%; ПВ 40%.

22.6. Основні переваги й недоліки електрифікованого інструменту.

22.7. Проблеми масового використання механізованого інструменту в будівництві.

22.8. Експлуатаційні переваги й недоліки моторизованого інструменту.

22.9. Пристрої, що входять до комплекту підключення високочастотного електроінструменту.

22.10. Вили енергії, що використовуються в сучасних різновидах механізованого інструменту.

22.11. Обладнання й використання електричного перфоратора, його переваги й недоліки.

22.12. Тип Інструментів, що дістав у нашій країні переважаючий розвиток. Мета застосування.

22.13. Накреслити конструктивну схему свердлильної машини. Принцип і дії переваги й недоліки.

22.14. Накреслити конструктивну схему шліфувальної ручної машини. Принцип її дії, переваги й недоліки.

22.15. Накреслити принципову схему гайковерта. Принцип її дії, переваги й недоліки.

22.16. Класифікація й конструктивна схема компресійно-вакуумного електромолотка. Принцип його дії, переваги й недоліки.

22.17. Накреслити конструктивну схему електроножиців. Принцип їхньої дії, переваги й недоліки.

22.18. Накреслити принципову схему відбійного молотка. Принцип його дії, переваги й недоліки.

22.19. Накреслити принципову схему будівельно-монтажного пістолета. Правила користування, принцип дії, переваги й недоліки.

22.20. Принципова схема пневмодвигунів, які використовуються для привода обертальних пневмомашин. Принцип дії, переваги й недоліки кожного.

23. МАШИНИ Й УСТАНОВКА ДЛЯ ШТУКАТУРНИХ РОБІТ

[5, § 9.1]

23.1. Основні типи обладнання, що використовується для штукатурних робіт. Переваги й недоліки кожного типу.

23.2. Поясніть, де готують сухі розчинні суміші та готові розчини і чому?

23.3. Призначення й сфера раціонального використання сучасних штукатурних станцій.

23.4. Принципова схема штукатурної станції.

23.5. Основні несправності штукатурних станцій і способи їх усунення.

23.6. Продуктивність штукатурної станції.

23.7. Призначення й сфера раціонального використання штукатурних агрегатів.

23.8. Принципова схема штукатурного агрегату.

23.9. Основні пошкодження штукатурних агрегатів і способи їх усунення.

23.10. Принцип дії сучасної штукатурної станції.

23.11. Принцип дії штукатурного агрегату.

23.12. Призначання, конструктивна схема й порівняльний аналіз, форсунок.

23.13. Принцип дії й сфера раціонального використання пневматичних форсунок.

23.14. Класифікація пневматичних форсунок, їх переваги й недоліки.

23.15. Конструктивнісхеми пневматичних форсунок, їхня порівняльна характеристика.

23.16. Принцип дії й сфера раціонального використання меха­нічних форсунок.

23.17. Класифікація механічних форсунок, їх переваги й недоліки.

23.18. Конструктивні схеми механічних форсунок і їхня порівняльна характеристика.

23.19. Будова й принцип дії машини для приготування й нанесення гіпсових розчинів.

23.20. Будова, принцип дії, переваги й недоліки торкретної установки.

23.21. Конструктивна схема дводискової затиральної машини, принцип її дії, переваги й недоліки.

23.22. Конструктивна схема однодискової затиральної машини, її переваги й недоліки.

24. МАШИНИ Й ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ МАЛЯРНИХ РОБІТ

[5, § 9.2]

24.1. Основні типи обладнання, яке використовують для малярних робіт, переваги й недоліки кожного типу.

24.2. Будова, принцип дії, переваги й недоліки крейдотерток. Основний показник якості їх роботи.

24.3. Будова, принцип дії, переваги й недоліки фарботерок. Основний показник якості їх роботи.

24.4. Змішувачі, які використовують для приготування замазок, шпаклівок і фарбових паст. Мета застосування.

24.5. Конструктивна схема, призначення, принцип дії, переваги й недоліки вібросита.

24.6. Загальна будова пересувного фарбувального агрегату повітряного розпилення, сфера його раціонального використання.

24.7. Конструктивна схема фарбонагнітального бака, призначення його елементів.

24.8. Принцип дії й порядок роботи фарбонагнітального бака.

24.9. Обґрунтування сфери раціонального використання пневматич­них ручних фарборозпилювачів. Класифікація і порівняльна характе­ристика трьох основних типів розпилювальних головок.

24.10. Переваги й недоліки повітряного методу розпилення.

24.11. Переваги й недоліки механічного методу розпилення.

24.12. Загальна будова безповітряного фарбувального агрегату, призначення окремих його елементів.

24.13. Конструктивна схема безповітряного фарбувального агрегату, призначення окремих його елементів.

24.14. Принципи дії безповітряного фарбувального агрегату й порядок роботи на ньому.