Контрольні питання з кожної теми розділів "Деталі машин" і "Будівельні машини" з указівкою необхідної літератури, страница 7

18.23. Накреслити конструктивну схему вібраційного плоского грохота. Будова й принцип дії, переваги й недоліки порівняно з ексцентриковим грохотом.

18.24. Формула визначення продуктивності плоского грохота. Способи підвищення продуктивності грохота при експлуатації.

18.25. Накреслити конструктивну схему гравійомийки-сортувалки. Її будова, принцип дії, переваги й недоліки.

19. МАШИНИ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ БЕТОННИХ СУМІШЕЙ І РОЗЧИНІВ

[2, § 1, 43-49, гл. 9; 4, гл. VШ, с. 387-426]

19.1. Механічні способи перемішування бетонних сумішей і сфера їхнього раціонального використання.

19.2. Принципова схема бетонозмішувача примусової дії. Його експлуатаційні переваги й недоліки.

19.3. Призначення, будова й засіб розвантаження автобетонозмішувача, його переваги й недоліки.

19.4. Визначення понять "процес перемішування", "однорідна суміш", фактори, які сприяють підвищенню ефективності приготування якісних сумішей.

19.5. Подібність і відмінність розчино- і бетонозмішувача періодичної дії. В яких змішувачах рекомендується готувати легкі бетонні суміші й чому?

19.6. Накреслити конструктивну схему гравітаційного бетонозмішувача, пояснити принцип дії, навести умовне позначення, назвати сфери раціонального використання, переваги й недоліки.

19.7. Порівняльний аналіз бетонозмішувачів гравітаційних і примусової дії.

19.8. Класифікація змішувачів, які використовуються в будівництві, сфера їхнього раціонального використання.

19.9. Формула визначення продуктивності бетоно- і розчинозмішувачів циклічної дії. Об'ємне співвідношення вихідних компонентів і одержаної суміші. Чому воно різне для бетонних і розчинних сумішей?

19.10. Накреслити конструктивну схему двоконусного перекидного бетонозмішувача, його будова, принцип дії, переваги й недоліки.

19.11. Накреслити конструктивну схему неперекидних горизонтальних бетонозмішувачів (реверсивного або з розвантажувальним лотком). Їхня будова, принцип дії, переваги й недоліки.

19.12. Накреслити конструктивну схему лопатевого розчинозмішувача. Його будова, принцип дії, переваги й недоліки. Чому розчинозмішувач має праву й ліву ґвинтові лопаті?

19.13. Накреслити конструктивну схему турбулентного розчинозмішувача. Його будова, принцип дії, переваги й недоліки, сфера раціонального використання.

19.14. Накреслити конструктивну схему гравітаційного бетонозмішувача безперервної дії. Його будова, принцип дії, переваги й недоліки, сфера раціонального використання.

19.15. Накреслити конструктивну схему лопатевого горизонтального бетонозмішувача примусової дії. його будова, принцип дії, переваги й недоліки, сфера раціонального використання.

19.16. Обґрунтувати вибір частоти обертання барабана гравітаційного змішувача й пояснити вплив напряму обертання барабану на робочий процес змішувача.

19.17. Обґрунтувати розмір зазору між лопатями й стійками чаші в бетонозмішувачі примусової дії. Будова захисту конструкції від випадкового попадання до чаші великих сторонніх домішок.

19.18. Переваги й недоліки вібраційного способу перемішування, відповідні схеми змішувачів.

20. МАШИНИ Й УСТАНОВКИ ДІЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ БЕТОННОЇ СУМІШІ Й РОЗЧИНУ

[2, § 48, 50, 51; 3, гл. 9, § 3; 4, с. 426-440]

20.1. Обґрунтувати сферу раціонального застосування самоскидів для транспортування бетонної суміші.

20.2. Накреслити конструктивну схему автобетоновоза. Його призначення й принцип дії, переваги й недоліки порівняно із самоскидом.

20.3. Накреслити конструктивну схему авторозчиновоза. Його призначення, будова, принцип дії, переваги й недоліки.

20.4. Накреслити конструктивну схему автобетононасоса, пояснити його призначення, будову, принцип дії, переваги й недоліки.

20.5. Обґрунтувати довжину й висоту, на яку можна перекачувати бетонну суміш бетононасосом. Класифікація бетононасосів, які використовуються в будівництві.

20.6. Формула для визначення продуктивності бетононасоса. Чим пояснити недостатнє використання бетононасосів у вітчизняній будівельній практиці?

20.7. Запобіжні пристрої у бетононасосах. Яке співвідношення слід додержувати між діаметром бетонопроводу і максимальною крупністю заповнювача?

20.8. Типи ланок бетонопроводу, що використовують при його прокладанні до місця подачі бетонної суміші. Призначення банника. Послідовність операцій при очистці бетононасоса й бетонопроводу від суміші

20.9. Накреслити конструктивну схему механічного бетононасоса. Принцип його дії, переваги й недоліки.

20.10. Накреслити конструктивну схему гідравлічного бетононасоса. Принцип його дії, переваги й недоліки порівняно з механічним бетононасосом.

20.11. Накреслити конструктивну схему установки для пнавмотранспортування бетонної суміші й розчинів по трубах, принцип дії її, переваги й недоліки.

20.12. Накреслити конструктивну схему установки для торкретування бетонних поверхонь. Принцип дії, переваги й недоліки.

20.13. Формула для визначення продуктивності розчинонасоса.

20.14. Торкрет-бетон. Як забезпечується його якісне нанесення на бетонні поверхні? Чим пояснюються особливі властивості торкрет-бетону порівняно зі звичайною цементно-піщаною штукатуркою?

20.15. Подібність і відмінність конструкцій діафрагмового розчинонасоса й бетононасоса.

20.16. Способи запобігання перевантаженій) розчинонасосів.

20.17. Призначення повітряного клапана в розчинонасосі. Як приводяться в дію клапани розчинонасоса?

20.17. Накреслити конструктивну схему діафрагмового плунжерного розчинонасоса. Принцип його дії, переваги й недоліки порівняно з бездіафрагменним розчинонасосом.

20.18. Накреслити конструктивну схему роторно-шлангового бетононасоса. Принцип його дії, переваги й недоліки.

20.19. Накреслити конструктивну схему бездіафрагменного плунжерного розчинонасоса. Пояснити принцип його дії, переваги й недоліки порівняно з діафрагменним розчинонасосом.

21. ВІБРАЦІЙНІ МАШИНИ

[2, § 39, 59; 3, гл. 10, § 3; 4, с. 167-176, 440-454]

21.1. Типи вібраційних машин, які використовуються в будівництві.

21.2. Зобразити схему віброзанурювача й назвати основні вузли.

21.3. Різновиди вібраційних машин, що використовуються для за­нурення падь.

21.4. Формула для підрахунку збурюючої сили дебалансного збудника.