Контрольні питання з кожної теми розділів "Деталі машин" і "Будівельні машини" з указівкою необхідної літератури, страница 6

15.1. Класифікація багатоківшевих екскаваторів і галузі їх використання.

15.2. Накреслити конструктивну схему ланцюгового траншейного екскаватора повздовжнього копання. Його будова й принцип роботи.

15.3. Накреслити, конструктивну схему роторного траншейного екскаватора поздовжнього копання, його будову й принцип роботи.

15.4. Накреслити конструктивну схему ланцюгового екскаватора поперечного копання, його будова й принцип роботи.

15.5. Накреслити конструктивну схему роторного екскаватора поперечного копання. Його будова й принцип роботи,

15.6. Формула для розрахунку технічної продуктивності багатоківшевих екскаваторів, величини, що входять до неї, способи підвищення продуктивності.

15.7. Процес роботи роторного траншейного екскаватора поздовжнього копання.

15.8. Процес роботи ланцюгового траншейного екскаватора поздовжнього копання.

16. МАШИНИ Й ОБЛАДНАННЯ ДНЯ ГІДРОМЕЛІОРАЦІЇ

[2, § 35; 3, гл. 7, § 6]

16.9. Суть процесу гідравлічної розробки ґрунту й види обладнання для цього.

16.2. Переваги й недоліки гідравлічної розробки ґрунту порівняно з механічною розробкою.

16.3. Накреслити схему земснаряду. Його будова, принцип дії й переміщення.

16.4. Накреслити схему гідромонітора. Його будова й принцип дії.

16.5. Сутність процесу видобування нерудних будівельних матеріалів методом гідромеханізації.

16.6. Перспективи розвитку гідромеханізації у вітчизняній практиці.

17. ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПАЛЬОВИХ РОБІТ

[2, § 38, 39; 3, гл. 8, § 11; 4, c. l52-176]

17.1. Класифікація машин для забивання паль і сфера їхнього раціонального використання.

17.2. Конструктивна схема пароповітряного молота подвійної дії, приблизна кількість його ударів на хвилину, переваги й недоліки. Описати його роботу.

17.3. Конструктивна схема дизель-молота штангового типу, приблизна кількість його ударів на хвилину, переваги й недоліки. Описати його роботу.

17.4. Конструктивна схема трубчатого дизель-молота, приблизна кількість його ударів на хвилину. Описати його роботу. Характеристика його переваг і недоліків порівняно зі штанговим дизель-молотом.

17.5. Обґрунтування вибору молота для забивання похилих паль.

17.6. Обґрунтування вибору молота для забивання паль під водою.

17.7. Принципова відмінність у роботі пароповітряних молотів простої і подвійної дії.

17.8. Переваги й недоліки пароповітряного: молотів порівняно з дизель-молотами.

17.9. Походження терміна "дизель-молот".

17.10. Обладнання, що входить до складу пальової установки.

17.11. Обладнання й принцип дії механічного молота, його переваги й недоліки.

17.12. Формула для підрахунку енергії удару пароповітряного молота подвійної дії.

17.13. Формула для підрахунку енергії удару пароповітряного молота простої дії.

17.14. Формула для підрахунку енергії удару дизель-молота.

17.15. Порівняльна експлуатаційна характеристика дизель-молота й пароповітряного молота простої дії.

17.16. Обґрунтування вибору молота для забивання важких і довгих паль.

17.17. Обґрунтування вибору молота для забивання паль у слабі ґрунти (піщані, супіщані, водонасичені).

17.18. Обґрунтування вибору молота для забивання паль у щільні й міцні ґрунти.

18. ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ДРОБЛЕННЯ, СОРТУВАННЯ Й МИТТЯ КАМ'ЯНИХ МАТЕРІАЛІВ

[2, § 40-42; 3, гл. 8, § 1, 2; 4, с. 354-387]

18.1. Механічні способи дроблення кам'яних матеріалів, які використовуються у дробильних машинах, їхня схема.

18.2. Поняття “дроблення” і види дроблення. Характеристика основних показників роботи дробильних машин і їхній вплив на вибір дробильних машин.

18.3. Характеристика роботи дробильних машин у відкритому й замкненому циклах, відповідні схеми й переваги й недоліки кожної.

18.4. Конструктивна схема щокової дробарки з простим рухом рухомої поки, призначення, переваги й недоліки порівняно з щоковою дробаркою зі складним рухом рухомої щоки.

18.5. Накреслити конструктивну схему щокової дробарки зі складним рухом рухомої щоки. Призначення, переваги й недоліки порівняно з щоковою дробаркою з простим рухом рухомої щоки.

18.6. Накреслити конструктивну схему конусної дробарки. Переваги й недоліки порівняно з щоковою дробаркою.

18.7. Призначення маховиків у щокових дробарках 1 їх відсутність у конусних дробарках.

18.8. Будова й принцип роботи запобіжних пристроїв у щокових і конусних дробарках.

18.9. Поясніть, що обмежує число обертів вала конусних і щокових дробарок і чому?

18.10. Параметри щокових дробарок, що визначають крупність завантажуваної вихідної сировини для одержання відповідного розміру щебеню. Обґрунтувати вибір кута захоплення.

18.11. Спосіб визначення ступеня дроблення на основі графіків гранулометричного складу вихідної сировини та щебеню, що одержують.

18.12. Чи має значення напрям обертання вала в конусних і щокових дробарках і чому? Формула визначення продуктивності щокових дробарок.

18.13. Накреслити конструктивну схему валкової дробарки, пояснити її призначення, переваги й недоліки. Пояснити, що обмежує число обертів валків і чому.

18.14. Накреслити конструктивну схему роторної дробарки; її призначення, переваги й недоліки порівняно з щоковими, конусними й валковими дробарками.

18.15. Накреслити конструктивну схему молоткової дробарки, пояснити призначення, принцип дії, переваги й недоліки порівняно з роторними дробарками.

18.16. Параметри дробарки ударної дії, що визначань крупність завантажуваної вихідної сировини й щебеню, який одержують.

18.17. Будова й принцип дії запобіжних пристроїв у балкових дробарках і дробарках ударної дії.

18.18. Основні схеми сортування кам'яних матеріалів на робочих поверхнях. Пояснити їх переваги й недоліки, а також навести відпо­відні схеми.

18.19. Класифікація сортувальних машин, сфера їхнього раціонального використання, переваги й недоліки.

18.20. Поняття "ефективність сортування". Які фактори й параметри сортувальних машин впливають на цей показник і чому?

18.21. Види робочих поверхонь сортувальних машин і їх порівняльний аналіз.

18.22. Накреслити конструктивну схему ексцентрикового плоского грохота, пояснити будову й принцип дії, переваги й недоліки порівняно з барабанним грохотом.