Контрольні питання з кожної теми розділів "Деталі машин" і "Будівельні машини" з указівкою необхідної літератури, страница 5

12.5. Формула для визначення технічної продуктивності баштового крана, величини, які входять до складу, та основні засоби підвищення продуктивності баштового крана.

12.6. Накреслити схему баштового крана з неповоротною баштою. Його будова й переваги і недоліки.

12.7. Правила введення баштових кранів в експлуатацію.

12.8. Призначення й порядок проведення випробувань стрілових і баштових кранів на вантажопідйомність.

12.9. Основне автоматичне запобіжне обладнання, яке використовується в баштових кранах.

12.10. Порядок монтажу й демонтажу баштових кранів з поворотною баштою. Оцінка тривалості цих операцій.

12.11. Порядок монтажу й демонтажу баштових кранів з неповоротною баштою. Оцінка тривалості цих операцій.

12.12. Основне автоматичне запобіжне обладнання, яке використовується в стрілових самохідних кранах, їх призначення.

12.13. Призначення, класифікація стрілових самохідних кранів і їх умовне позначення.

12.14. Накреслити принципову схему автомобільного крана й пояснити його будову.

12.15. Накреслити схему стрілового крана на пневмоколісному шасі, пояснити його будову та назвати сферу використання.

12.16. Основні правила доставки стрілових самохідних кранів на будівельні майданчики. Розшифрувати умовне позначення автомобільного крана.

12.17. Накреслити схему козлового крана, пояснити його будову й галузь використання.

12.18. Накреслити принципову схему трубоукладача. Назвати його конструктивні відмінності від самохідного крана.

12.19. Формула для визначення технічної продуктивності стрілових самохідних кранів і величини, що входять до її складу. Раціональні способи підвищення продуктивності при експлуатації.

12.20. Основні правила техніки безпеки при експлуатації вантажопідйомних машин.

12.21. Основні кранові механізми баштового крана. Конструктивна схема механізму підйому вантажу.

13. ЗЕМЛЕРИЙНО-ТРАНСПОРТНІ МАШИНИ

[3, гл. 7, § 4; 4, c. ll6-129]

13.1. Різновиди машин для виконання земляних робіт. Способи розробки ґрунтів.

13.2. Призначення й класифікація бульдозерів із зображенням відповідних схем.

13.3. Накреслити схему бульдозера з гідравлічним керуванням і пояснити його будову, його переваги й недоліки.

13.4. Накреслити схему гідравлічного керування робочим обладнанням бульдозера; полонити будову й роботу схеми.

13.5. Накреслити схему бульдозера з поворотним відвалом, його переваги, недоліки й галузі раціонального використання.

13.6. Операції робочого циклу бульдозера, формула для визначення сили різання й величини, що входять до її складу. Пояснити раціональні шляхи скорочення робочого циклу бульдозера.

13.7. Формула для розрахунку технічної продуктивності бульдозера, величини, які входять до її складу. Способи підвищення продуктивності.

13.8. Призначення й класифікація скреперів.

13.9. Схема самохідного скрепера і його будова.

13.10. Основні тенденції й перспективи розвитку скреперів.

13.11. Формула для розрахунку продуктивності скрепера й величини, які входять до неї. Способи підвищення продуктивності.

13.12. Принципова подібність і відмінність бульдозера й скрепера як землерийно-транспортних машин.

13.13. Переваги й недолі гідрокерування скреперів порівняно із скреперами з канатно-блочним керуванням.

13.14. Способи завантаження й розвантаження скреперів та їх переваги й недоліки, а також сфера раціонального використання.

13.15. Накреслити схемі автогрейдера й пояснити його будову.

13.16. Класифікація й сфера раціонального використання автогрейдерів. Формула для визначення продуктивності автогрейдера.

13.17. Основні переваги й недоліки автогрейдера порівняно з бульдозером і скрепером.

13.18. Призначення поперечної й поздовжньої балансирних підвісок коліс автогрейдера.

14. ОДНОКІВШОВІ ЕКСКАВАТОРИ

[2, § 31-33; 3, гл. 7, § 5; 4, с. 6-62]

14.1. Призначення й класифікація одноківшових екскаваторів.

14.2. Приклад індексації одноківшового екскаватора та його зміст.

14.3. Накреслити схему одноківшового екскаватора прямої лопати з механічним приводом, пояснити його будову, порядок роботи й галузь раціонального використання.

14.4. Накреслити схему одноківшового екскаватора прямої лопати з гідравлічним приводом, пояснити його будову, порядок роботи й сферу раціонального використання.

14.5. Накреслити схему одноківшового екскаватора зворотної лопати з гідравлічним приводом, пояснити його будову, порядок роботи та галузь раціонального використання.

14.6. Накреслити схему екскаватора-драглайна, пояснити його будову, порядок роботи й сферу раціонального використання.

14.7. Накреслити схему екскаватора-грейфера з механічним приводом, пояснити його будову, роботу і назвати сферу раціонального використання.

14.8. Накреслити схему екскаватора-грейфера з гідравлічним приводом, пояснити його будову, порядок роботи та назвати сферу раціонального використання.

14.9. Накреслити схему екскаватора-планувальника, пояснити його будову, порядок роботи і назвати сферу раціонального використання.

14.10. Накреслити схему екскаватора з гідравлічним приводом, спорядженого змінним робочим обладнанням "молот". Класифікація, обладнання пневмо- і гідромолота, а також сфера їхнього раціонального використання.

14.11. Класифікація спеціальних видів робочого обладнання екскаваторів із жорсткою підвіскою робочого органу, характеристика їхніх переваг і недоліків, приклади використання.

14.12. Операції робочого циклу екскаватора прямої й зворотної лопати.

14.13. Операції робочого циклу екскаватора-драглайна й грейфера.

14.14. Формула для розрахунку технічної продуктивності одноківшового екскаватора, величини, які входять до неї. Способи підвищення продуктивності.

14.15. Перспективи розвитку конструкцій одноківшових екскаваторів.

14.16. Переваги й недоліки екскаваторів із гідравлічним приводом порівняно з екскаваторами з механічним приводом.

14.17. Переваги й недоліки екскаваторів із механічним приводом порівняно з екскаваторами з гідравлічним приводом. Навести приклади.

14.18. Оптимальне співвідношення місткості ковша екскаватора й кузова самоскида.

15. БАГАТОКІВШЕВІ ЕКСКАВАТОРИ

[2, § 34; 3, гл. 7, § 5: 4, с. 318-326]