Контрольні питання з кожної теми розділів "Деталі машин" і "Будівельні машини" з указівкою необхідної літератури, страница 3

6.7. Методика добору стальних канатів, їх умовне позначення з розшифровкою величин, які при цьому використані.

6.8. Схема шестикратного поліспаста й формули для визначення силових і кінематичних залежностей в ньому. Пояснити використані величини.

6.9. Визначити тягове зусилля в канаті, який намотується на барабан, якщо Q = 2×107 H; ККД одного блоку h = 0,98; вага вантажозахоплюючого пристосування q = 2000 H.

6.10. Обчислити тягове зусилля на барабані лебідки, якщо Nдв = 10 кВт; nдв = 1200 об/хв; Uр = 20; ККД редуктора h = 0,8; ККД барабана h = 0,9; Дб = 0,2 м; dk = 0,02 м.

6.11. Визначити швидкість підйому вантажу лебідкою, зображеної на рисунку, якщо:

6.12. Обчислити кутову швидкість обертання барабана лебідки wб, зображеної на рисунку, якщо:

6.13. Визначити розрахункове розривне зусилля в канаті вантажної лебідки Sp, зображеної на рисунку, при легкому режимі роботи, якщо:

6.14. Призначення, класифікація й характеристика гальмового обладнання.

6.15. Конструктивна схема стрічкового гальма і його переваги й недоліки.

6.16. Конструктивна схема колодкового гальма, його перевага й недоліки.

6.17. Призначення й будова поліспаста. Поняття кратності й основні залежності в поліспасті.

7. ГІДРООБЛАДНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН

[5, § 2, 3]

7.1. Призначення і класифікація гідрообладнання машин. Пояснити відмінність гідромотора від гідронасоса.

7.2. Конструктивна схема шестеренчастих насосів (моторів), їх переваги і недоліки. Пояснити принцип їх дії та навести умовне позначення насосів НШ-10 і НШ-32.

7.3. Конструктивна схема аксіально-поршневих гідронасосів (гідромото­рів), їх переваги і недоліки. Пояснити принцип дії.

7.4. Конструктивна схема радіально – поршневих гідронасосів (гідромото­рів), їх переваги і недоліки. Принцип дії.

7.5. Конструктивна схема, принцип дії, переваги й недоліки гідроциліндра односторонньої дії з одностороннім штоком. Визначити розрахункове зусилля на штоку.

7.6. Конструктивна схема гідроциліндра односторонньої дії з одностороннім або двостороннім штоком. Принцип дії, переваги й недоліки. Визначити розрахункову зусилля на штоку при ході вперед й назад.

7.7. Конструктивна схема, принцип дії, переваги й недоліки. Телескопічного гідроциліндра односторонньої дії з одностороннім штоком.

7.8. Конструктивні особливості гідроциліндра й особливості його підключення. При диференційному способі вмикання гідроциліндра. Переваги і недоліки даного способу вмикання.

7.9. Призначення, класифікація і будова гідророзподільників. Принцип дії, переваги і недоліки.

7.10. Призначення і будова запобіжних, зворотних і редукційних клапанів і дроселів. Принцип дії і недоліки.

7.11. Призначення і будова гідромуфти. Принцип дії, переваги і недоліки.

7.12. Призначення і будова гідротрансформатора. Принцип дії, переваги і недоліки. Чим відрізняється гідротрансформатор від гідромуфти?

7.13. Визначити напрям переміщення та зусилля на штоку Fш гідроциліндра, зображеного на рисунку, якщо:

7.14. Визначити напрям переміщення та зусилля на штоку Fш гідроциліндра, зображеного на рисунку, якщо:

7.15. Визначити напрям переміщення та зусилля на штоку Fш гідроциліндра, зображеного на рисунку, якщо:

7.16. Визначити напрям переміщення та зусилля на штоку Fш гідроциліндра, зображеного на рисунку, якщо:

7.17. Схематично показати робочі позиції золотника чотирилінійного трипозиційного гідророзподільника керування гідроциліндром, при яких шток останнього рухається: уверх; униз.

7.18. Основні несправності шестеренчастих гідронасосів, причини виникнення цих несправностей і способи їх усунення.

7.19. Основні несправності гідроциліндрів та гідророзподільників, причини виникнення цих несправностей і способи їх усунення.

7.20. Основні сорти й властивості робочих рідин і їх замінників, які рекомендуються для використання в гідросистемах будівельних машин.

Розділ 2. БУДІВЕЛЬНІ МАШИНИ

8. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО БУДІВЕЛЬНІ МАШИНИ

[2, § 6-9; гл. 2, § 1-10]

8.1. Заходи щодо підвищення рівня механізації й автоматизації будівельного виробництва.

8.2. Класифікація будівельних машин.

8.3. Категорії продуктивності будівельних машин, їх визначення.

8.4. Формула для визначення технічної продуктивності машин циклічної й неперервної дії, величини, що входять до їх складу.

8.5. Основні агрегати й вузли машин, їх призначення.

8.6. Види силового обладнання, яке використовується в будівельних машинах. їхня порівняльна характеристика.

8.7. Класифікація систем керування, їх переваги й недоліки.

8.8. Схема канатно-блочної системи керування, її будова.

8.9. Схема гідравлічної системи керування; її будова.

8.10. Порівняльні характеристики канатно-блочної й гідравлічної систем керування.

8.11. Експлуатаційні переваги й недоліки електричного привода будівельних машин і обладнання.

8.12. Експлуатаційні переваги й недоліки дизельного двигуна внутрішнього згорання.

8.13. Визначення жорсткої й м'якої зовнішньої механічної характеристики приводу (двигуна), характеристика сфери раціонального використання приводів із такими характеристиками.

8.14. Визначення понять "верхня мертва точка поршня", "нижня мертва точка", "хід поршня", "об'єм камери згорання", "робочий об'єм циліндра", "отупінь стиску" двигуна внутрішнього згорання. Схематичне зображення.

8.15. Визначення понять "робочий цикл двигуна внутрішнього згорання", "такт двигуна внутрішнього згорання". Швидкісна й навантажувальна характеристики ДВЗ.

8.16. Конструктивні відмінності дизельного й карбюраторного ДВЗ.

9. АВТОМОБІЛІ Й ТРАКТОРИ

[2, с. 10-12; 3 гл. 3, § 1-3; 4, c.254-266]

9.1. Призначення, класифікація вантажних автомобілів, які використовуються в будівництві.

9.2. Накреслити схему силової передачі вантажного автомобіля, пояснити її будову й призначання окремих агрегатів і вузлів.

9.3. Призначення, типи автомобільних причепів із зображенням відповідних схем.

9.4. Формула для визначення максимального підняття дороги, яке може подолати автомобіль у конкретних виробничих умовах, величини, що входять до її складу.