Контрольні питання з кожної теми розділів "Деталі машин" і "Будівельні машини" з указівкою необхідної літератури, страница 2

3.16. Порядок розрахунку й добору за державними стандартами підшипників кочення.

3.17. Призначення й класифікація нерозщеплюваних муфт. Накреслити схему жорсткої муфти.

3.18. Накреслити схему пружної втулково-пальцевої муфти. Її будова й сфера використання.

4. Фрикційні, пасові й ланцюгові передачі

[І, § 37, 38, 41-43]

4.1. Призначення й класифікація механічних передач.

4.2. Формули для визначення залежностей у механічних передачах. Величини, що входять до них. Накреслити схему фрикційної передачі з гладкими циліндричними котками, пояснити її будову, написати формули для визначення колового зусилля Р, розрахункового передаточного числа й пояснити величини, що входять до них.

4.3. Класифікація фрикційних передач із зображенням відповідних схем.

4.4. Переваги, недоліки й сфера використання фрикційних передач.

4.5. Визначити силу Q притиснення двох котків і значення розрахункового передаточного числа фрикційної передачі, зображеної на рисунку:

Мкр1 = 500 Н×м;

f = 0,1;

d1 = 150 мм;

d2 = 300 мм.

4.6. Визначити максимальний крутний момент, що передається фрикційною передачею, і її передаточне відношення:

f = 0,2;

d1 = 200 мм;

d2 = 400 мм;

x = 0,05;

P = 10000 Н.

4.7. Накреслити схему пасової передачі, пояснити її будову, назвати галузь використання й різновиди пасів.

4.8. Переваги й недоліки пасових передач. Написати формулу для визначення розрахункового передаточного числа і пояснити величини, що входять до її складу.

4.9. Засоби з’єднання плоских пасів. Охарактеризувати їх переваги й недоліки.

4.10. Визначити розрахункове передаточне число, частоту обертання веденого вала й потужність на вихідному валу пасової передачі, зображеної на рисунку:

N1 = 9 кВт;

h = 0,8;

d1 = 200 мм;

d2 = 400 мм;

e = 0,01;

n1 = 1000 об/хв.

4.11. Накреслити схему ланцюгової передачі, пояснити її будову, назвати різновиди приводних ланцюгів і написати формулу для визначення передаточного числа.

4.12. Накреслити схему втулково-роликового ланцюга і пояснити його будову.

4.13. Переваги, недоліки й галузь використання ланцюгових передач.

4.14. Засіб з’єднання кінців втулкового й втулково-роликового ланцюга на основі їхньої будови.

4.15. Визначити передаточне число, потрібну потужність і частоту обертання двигуна, обертовий момент М2 для ланцюгової передачі, зображеної на рисунку:

N2 = 9 кВт;

n2 = 500 об/хв;

z1 = 20;

z2 = 40;

h = 0,9.

4.16. Визначити передаточне число й крутний момент на веденому валу ланцюгової передачі, зображеної на рисунку:

N1 = 6 кВт;

w1 = 100 c -1;

z1 = 15;

z2 = 45;

h = 0,95.

5. ЗУБЧАСТІ ПЕРЕДАЧІ

[1, § 48-50, 56, 58]

5.1. Класифікація зубчастих передач із зображенням відповідних схем.

5.2. Переваги й недоліки зубчастих передач, формула для визначення передаточного числа, величини, що входять до її складу.

5.3. Накреслити зовнішнє евольвентне зачеплення, показати на ньому основні геометричні елементи й пояснити їхню назву.

5.4. Формули для визначення основних геометричних елементів зубчастих коліс (модуля m; діаметрів кіл — ділильного d, основного d0, западин df, виступів da; висоти зубів h). Пояснити величини, що входять до їх складу.

5.5. Призначення й класифікація редукторів із зображенням відповідних схем.

5.6. Накреслити двоступінчастий циліндричний редуктор, написати формули для визначення загального передаточного числа, загального ККД, потужності на вихідному валу й пояснити величини, що входять до їх складу.

5.7. Визначити діаметр ділильного кола d, кіл западин df і виступів da, а також міжосьову відстань А для зубчатих коліс при m = 5 мм; z1 = 30; z2 = 60.

5.8. Визначити міжосьову відстань А і висоту зубців коліс h зубчастої передачі, якщо m = 5 мм; z1 = 20, z2 = 40.

5.9. Визначити потужність на вихідному валу та його частоту обертання, якщо:

5.10. Визначити модуль зачеплення й висоту зубців коліс, якщо діаметр ділильного кола d = 100 мм, z = 20.

5.11. Визначити частоту обертання й потужність на вихідному валу передачі, зображеної на рисунку, якщо Nдв = 10 кВт; nдв = 1000 об/хв; uпас = 2,5; ККД кожного ступеня редуктора h = 0,98; ККД пасової передачі hпас = 0,96;

z1 = 20;

z2 = 40;

z2¢ = 17;

z3 = 34.

5.12. Обчислити частоту обертання веденого вала передачі n3, зображеної на рисунку, якщо:

z1 = 30;

z2 = 20;

z3 = 60;

n1 = 50 об/с.

5.13. Обчислити частоту обертання ведучого вала передачі n1 (див. рис.), якщо:

z1 = 40;

z2 = 20;

z3 = 60;

n3 = 10 об/с.

5.14. Обчислити крутний момент М2 на веденому валу передачі, зображеної на рисунку, якщо:

N1 = 1000 Вт;

w1 = 10 с -1;

z1 = 15;

z2 = 60;

h = 0,97.

5.15. Визначити потужність на ведучому валу передачі N1, зображеної на рисунку, якщо ККД кожного ступеня h = 0,97;

N3 = 10 кВт;

n1 = 50 об/с;

z1 = 20;

z2 = 40;

z3 = 30.

5.16. Обчислити крутний момент М1 на ведучому валу передачі, зображеної на рисунку, якщо:

N2 = 980 Вт;

w1 = 10 с -1;

z1 = 20;

z2 = 40;

h = 0,98.

5.17. Визначити число зубців колеса z2, частоту обертання веденого вала передачі n2, зображеної на рисунку, якщо:

z1 = 20;

n1 = 10 об/с;

j1 = 30°;

j2 = 60°.

5.18. Будова (з зображенням схеми) черв’ячної передачі, її переваги, недоліки й галузь застосування. Формула для визначення передаточного числа з поясненням складових величин.

6. Деталі й вузли вантажопідйомних машин

[2, § 18, 20; 3, § 7, 8]

6.1. Призначення, класифікація, основні параметри лебідки. Формули для визначення канатоємності барабана з поясненням величини, що входять до її складу.

6.2. Накреслити схему електрореверсивної лебідки й пояснити її будову.

6.3. Накреслити схему чотирикратного поліспаста, написати формули для визначення кінематичних і силових залежностей у ньому і пояснити величини, що входять до їх складу.

6.4. Основні параметри лебідок і формули для їх визначення. Пояснити величини, які входять до їх складу.

6.5. Призначення і будова блоків і барабанів для канатно-блочного привода з зображенням відповідних схем.

6.6. Будова і класифікація стальних канатів із зображенням відповідних схем.